Nordisk fordypning


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

30

Studieprogramkode

P-NORDISK

Studienivå

Halvårsstudium og kortere

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

1 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Studiet skal gi studenten en fordypning i avgrensede områder og problemstillinger innen nordisk språk og litteratur.

Programmets oppbygning

Nordisk fordypning er satt sammen av ett emne på 15 SP med tema innenfor både språkfeltet og litteratur, og ett emne på 15 SP hvor du skal skrive et selvstendig forskningsarbeid under faglig veiledning. Søknadsfrist for eksterne søkere er 1. desember. 

Læringsutbytte

Fordypningsstudiet skal videreutvikle evnen til å analysere språk og tekst generelt til å arbeide selvstendig med spørsmål av faglig karakter. Studentene skal også videreutvikle evnen til å uttrykke seg skriftlig på en faglig adekvat og overbevisende måte i begge de offisielle målformene. Studiet skal videreutvikle evnen til selvstendig tenkning og kritisk, fordomsfri refleksjon.

Les mer om læringsutbytte i de enkelte emnebeskrivelsene.

Hva kan du bli?

Sammen med andre fag og praktisk- pedagogisk utdaning gir studiet undervisningskompetanse på ungdoms- og videregående skole.

Fordypningsstudiet gir sammen med andre studier (totalt 180 sp) kompetanse til masterstudier i nordisk og lesevitenskap.

Opptakskrav

Minimum 50 studiepoeng nordisk (nordisk årsstudium/grunnfag eller tilsvarende).

Søknad: via lokalt opptak.

Søknadsfrist: 1. desember

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00