Hopp til hovedinnhold

Nordisk og lesevitenskap - masterstudium (M-LESEVIT)

Fakta
Studieprogramkode

M-LESEVIT

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i nordisk og lesevitenskap

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Masterprogrammet fører fram til graden master i nordisk og lesevitskap.

Programmet byggjer på bachelorgrad med spesialisering i nordisk språk og litteratur eller anna utdanning som gjev tilsvarande kvalifikasjonar.

Masterprogrammet i nordisk og lesevitskap skal gje kunnskapar på høgt nivå i utvalde vitskaplege disiplinar innanfor nordistikken, med perspektiv på og innføringar i skriftkunne (literacy/lesevitskap) som særskilt spesialisering. Nordistikken femner om litteratur og språk frå både eldre og yngre tid. Til fagområdet høyrer òg nordisk fagdidaktikk.

Fagplan

Studiet er delt i to: En første del med innføringer som grunnlag for breddekunnskaper og for å kunne gjøre valg om spesialisering i det videre studiet, til sammen fire emner, hvert på 15 studiepoeng, og en andre del som også utgjør 60 studiepoengpoeng i seg selv: Masteroppgave, se Studieplan og emner.

Dette er et fulltidsstudium over to år, men man kan søke instituttet om overgang til deltidsstudium over fire år. Fulltids- og deltidsstudenter har felles undervisning.

Målform

I løpet av studiet skal studentene ha gjennomført prøving i et av emnene på 15 studiepoeng på en annen målform enn de skriver masteroppgave i.

Hva kan du bli?

Med master i nordisk og lesevitenskap kan du arbeide i skoleverket, i media, på bibliotek, i forlag og innen off entlig administrasjon. Masterstudiet i nordisk og lesevitenskap gir sammen med praktisk-pedagogisk utdanning lektorkompetanse slik at du kan undervise i norsk på ungdoms- og videregående skole.

Studieplan og emner
 • Velg 2 av 4 emner - semester 1

  • Lesing: teori og metode

   Første år, semester 1

   Lesing: teori og metode

   Studiepoeng: 15

  • Literacy og læring i digitale omgivelser

   Første år, semester 1

   Literacy og læring i digitale omgivelser

   Studiepoeng: 15

  • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

   Første år, semester 1

   Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

   Studiepoeng: 15

  • Norsk som andrespråk

   Første år, semester 1

   Norsk som andrespråk

   Studiepoeng: 15

 • Velg mellom utveksling eller emner ved UiS

 • Obligatoriske emner

Utveksling

Utvekslingssemester

2. semester

Vær obs på at søknadsfristen for utveksling er allerede 1. september.

 

Opplegg for utvekslingen

Konseptet utveksling er å finne emnetilbud ved en av UiS sine samarbeidspartnere i utlandet som kan erstatte emnene man skulle ha tatt ved UiS i tilsvarende semester. Du vil få emnene forhåndsgodkjent før du reiser. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og interesser.

 

Aktuelle utvekslingsavtaler

Faggruppen anbefaler først og fremst å se til nordiske universiteter. UiS deltar i Nordlys-nettverket, som gir deg anledning til å reise til en av de store nordiske forskningsuniversitetene i Danmark, Sverige, Finland, Island eller på Færøyene. Det er også inkludert et stipend som supplement til oppholdet. Sjekk hvem som er med i Nordlys-nettverket. Det er også mulig å benytte seg av universitetets bilaterale avtaler utenfor Europa, men foreløpig må du selv finne frem til et relevant tilbud. Finn ut mer.


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Signe Ekenberg, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

 • Palestina

  An-Najah National University

  An-Najah National University ligger i Stavanger sin vennskapsby Nablus på Vestbredden, Palestina.