Hopp til hovedinnhold

Petroleum Engineering - Master of Science Degree Programme (M-PETENG)

Fakta
Studieprogramkode

M-PETENG

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master's Degree Programme in Petroleum Engineering

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Masterprogrammet i petroleumsteknologi ved UiS er åpent for norske og internasjonale studenter. En mastergrad i petroleumsteknologi kvalifiserer studentene for utfordrende og interessante arbeidsmuligheter innen feltet. Ingeniører utdannes hovedsakelig for arbeid i petroleumssektoren, men en mastergrad i petroleumsteknologi gir også gode muligheter i andre sektorer. Studiet gir en bred plattform innen petroleumsteknologi, med mulighet til spesialiseringsmoduler innen bore-, prosess- og reservoarteknologi.

Det overordnede målet er å utdanne kompetente ingeniører med teoretisk og teknisk kunnskap og å gi dem mulighet til å arbeide selvstendig og ta ansvar for samspillet mellom teknologi, miljø og samfunn. Programmet er forskningsbasert og gir et grunnlag for livslang læring. Studieprogrammet gir studentene også mulighet til å fortsette med doktorgradsstudier.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Av studiets 120 studiepoeng, kommer 30 fra fellesemner som skal sikre et bredt og felles grunnlag i sentrale emner innen petroleumsteknologi, og supplere og utdype emner fra bachelorprogrammet. De resterende 90 studiepoeng består av 60 studiepoeng fra spesialiseringsemner og en masteroppgave på 30 studiepoeng. Masteroppgaven er et stort, selvstendig prosjekt som ferdigstilles i det siste semesteret, ofte i nært samarbeid med et eksternt selskap.

All undervisning er på engelsk. Dette er et pluss for studentene som planlegger å arbeide i en internasjonal bransje der engelsk er forretningsspråket.

Universitetet legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fagfelt, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogrammer revideres årlig. 

Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse:

 • Arbeids- og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer
 • Læringsutbytte

Studentene kan velge mellom 3 spesialiseringer:

Spesialisering i bore- og brønnteknologi

Spesialisering i bore og brønnteknologi gir detaljkunnskap om planlegging og design av forskjellige typer bore- og brønnoperasjoner. Programmet forbereder studenten for analyse og problemløsning innen ulike brønnrelaterte fagområder, og kunnskap om teknologiutvikling, så vel som kunnskap om ledelse og implementeringsprosesser innen petroleumsindustrien. 

Programmet, som har blitt utviklet i nært samarbeid med oljeindustrien, kvalifiserer studentene til en lang rekke stillinger innenfor boring og produksjon. Det kvalifiserer også studentene for andre industrier som involverer boring, slik som gruvedrift, grunnvann, og geotermiske anvendelser.

Spesialisering i produksjons- og prosessteknologi

Spesialiseringen innen produksjon- og prosessteknologi omfatter prosesser, teknologi og kompetanse over hele olje- og gassverdikjeden. Kandidater som har fullført en mastergrad i produksjon- og prosessteknologispesialiseringen vil ha gode jobbmuligheter som produksjonsingeniør på plattform, eller prosessingeniør ved gassprosesseringsanlegg eller oljeraffinerier. Programmet vil også kvalifisere studentene innenfor energiindustrien generelt sett. Programmet har blitt i nært samarbeid mellom akademia og internasjonale oljeselskaper.

Studentene vil møte en variert arbeidsdag med ustrakt bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid, ekskursjoner, og prosjekt og rapportarbeid. 

Spesialisering i reservoarteknologi

Spesialisering i reservoarteknologi er rettet mot utforming og planlegging av olje- og gassfeltutnyttelse. Etter fullført grad kan kandidaten analysere og løse ulike reservoartekniske problemer og formulere strategier for hvordan disse skal håndteres. Programmet gir grunnleggende kunnskaper innen utvikling, styring og gjennomføring av prosesser og teknologi innen petroleumsindustrien.

Programmet er utviklet i nært samarbeid med petroleumsindustrien og kvalifiserer for et bredt spekter av stillinger innen reservoarteknologi, både hos operatører og serviceselskaper.

For fullstendig studieplan for denne spesialiseringen, se under Institutt for Energiressurser.

Fagplan
Hva kan du bli?

Du utdanner deg til å bli sivilingeniør med kompetanse innen petroleum og reservoarteknologi. Det gjør rustet til et vidt spekter av jobber innen olje-og gassindustrien.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Masteroppgave petroleumsteknologi

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Masteroppgave petroleumsteknologi

   Studiepoeng: 30

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Bore- og brønnteknologi

  • Spesialisering i Reservoarteknologi

   • Anbefalte valgemner 3. semester Reservoarteknologi

   • Andre valgemner 3. semester Reservoarteknologi

  • Spesialisering i Produksjon- og prosessteknologi

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Oljefelt produksjonskjemi

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Oljefelt produksjonskjemi

     Studiepoeng: 10

    • Gas Conversion and Oil Refining

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Gas Conversion and Oil Refining

     Studiepoeng: 10

    • Avansert Energiomvandlings Tekniker

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Avansert Energiomvandlings Tekniker

     Studiepoeng: 10

    • Måling og kontroll i Petroleum Engineering

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Måling og kontroll i Petroleum Engineering

     Studiepoeng: 10

    • Flerfasestrømning i rør

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Flerfasestrømning i rør

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Energy, energy technologies, and energy system integration

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration

     Studiepoeng: 10

    • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Studiepoeng: 10

    • Praksisarbeid

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Praksisarbeid

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

    Utveksling - 30 SP

    Vekting (SP): 30

    Les mer om utveksling
 • Obligatoriske emner

  • PVT i petroleum reservoarer og fluider

   YEAR 1 SEMESTER 1

   PVT i petroleum reservoarer og fluider

   Studiepoeng: 10

  • Retningsboring og brønnstrømning

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Retningsboring og brønnstrømning

   Studiepoeng: 10

  • Modellering av reservoar og brønnstrømning

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave petroleumsteknologi

   YEAR 2 SEMESTER 3

   Masteroppgave petroleumsteknologi

   Studiepoeng: 30

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Bore- og brønnteknologi

   • Obligatoriske emner 2. semester

    • Moderne brønndesign

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Moderne brønndesign

     Studiepoeng: 10

    • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     Studiepoeng: 10

    • Videregående Brønnplanlegging

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Videregående Brønnplanlegging

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Formasjonsevaluering

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Formasjonsevaluering

     Studiepoeng: 10

    • Well Integrity and Permanent P and A

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Well Integrity and Permanent P and A

     Studiepoeng: 10

    • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Studiepoeng: 10

    • Brønnkomplettering og Intervensjon

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Brønnkomplettering og Intervensjon

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

   • Utveksling 3. semester

    Utveksling - 30 SP

    Vekting (SP): 30

    Les mer om utveksling
  • Spesialisering i Reservoarteknologi

   • Anbefalte valgemner 2. semester

    • Metoder for økt oljeutvinning

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Metoder for økt oljeutvinning

     Studiepoeng: 10

    • Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Matematisk og Numerisk Modellering av Transport Prosesser

     Studiepoeng: 10

    • Reservoarkjemi

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Reservoarkjemi

     Studiepoeng: 10

    • Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 2. semester

    • Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

     Studiepoeng: 10

    • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

     Studiepoeng: 10

   • Utveksling 2. eller 3. semester

    Utveksling - 30 SP

    Vekting (SP): 30

    Les mer om utveksling
   • Anbefalte valgemner 3. semester Reservoarteknologi

   • Andre valgemner 3. semester Reservoarteknologi

  • Spesialisering i Produksjon- og prosessteknologi

   • Obligatoriske emner 2. semester

    • Prosessimulering

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Prosessimulering

     Studiepoeng: 10

    • Production and Petrochemical Science and Engineering

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Production and Petrochemical Science and Engineering

     Studiepoeng: 10

    • Catalysis for Energy Conversion

     YEAR 1 SEMESTER 2

     Catalysis for Energy Conversion

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Oljefelt produksjonskjemi

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Oljefelt produksjonskjemi

     Studiepoeng: 10

    • Energy, energy technologies, and energy system integration

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Energy, energy technologies, and energy system integration

     Studiepoeng: 10

    • Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Petroleum Production and Petrochemical Science and Engineering

     Studiepoeng: 10

    • Avansert Energiomvandlings Tekniker

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Avansert Energiomvandlings Tekniker

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

   • Utveksling 3. semester

    Utveksling - 30 SP

    Vekting (SP): 30

    Les mer om utveksling
Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Ved studieopphold utenlands må det velges emner som gir ekvivalente kvalifikasjoner som de som tilhører den valgte spesialiseringen, og disse må forhånds godkjennes.

Opplegg for utvekslingen
3. semester på masterprogrammet i petroleumsteknologi er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner og ingen obligatoriske emner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  

Kontaktpersoner

Studiekoordinator for spesialisering i bore- og brønnteknologi og spesialisering i produksjon- og prosessteknologi: Anita Malde Rasmussen

Studiekoordinator for spesialisering i reservoarteknologi: Karina Sanni 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke regionale bånd. Universitetet har sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og har tette bånd til næringslivet. Universitetet ble grunnlagt i 1775 ved Clausthal i Harz-fjellkjeden og har lange tradisjoner for gruvedrift. Fjellområdet Harz er et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport. Les mer om historien til universitet her.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Tyskland

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke regionale bånd. Universitetet har sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og har tette bånd til næringslivet. Universitetet ble grunnlagt i 1775 ved Clausthal i Harz-fjellkjeden og har lange tradisjoner for gruvedrift. Fjellområdet Harz er et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport. Les mer om historien til universitet her.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

 • USA

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.