Hopp til hovedinnhold

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2021-2022

Fakta
Vekting (Sp)

120

Studieprogramkode

M-PEGENG

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master of Science

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Engelsk

Masterprogrammet i Petroleum Geosciences Engineering utdanner petroleumsgeologer med den teoretiske og tekniske kunnskapen som trengs innen leting og produksjon av olje og gass. Studieprogrammet er forskningsbasert og gir et grunnlag for en livslang karriere.

Programmet forbereder studentene på å arbeide i multinasjonale offshore- og onshorebedrifter innen olje- og gassektoren, i servicebransjen og hos offentlige myndigheter. Mastergraden gir også studentene mulighet til å fortsette med doktorgradsstudier innenfor fagområdet.

Dette studieprogrammet har i flere år på rad blitt kåret til det beste studieprogrammet innenfor geovitenskap av studenter i Studiebarometeret, den årlige nasjonale studentundersøkelsen.

Studieprogrammet er et høyeregradsprogram som går over fire semestre og omfatter 120 studiepoeng, og som resulterer i en mastergrad i petroleumsgeologi.

Programmet består av totalt 120 studiepoeng. Programmet inkluderer 90 studiepoeng fra valgbare emner knyttet til geovitenskap, ingeniørarbeid og beslutningsanalyse knyttet til leting og produksjon av petroleum.

En mastergrad i Petroleum Geosciences Engineering må inkludere minst 60 sp fra valgemnene som er registrert i studieplanen. Opptil 30 sp som ikke er valgemner på Petroleum Geosicences Engineering kan inkluderes i studentens individuelle utdanningsplan. Disse emnene må imidlertid være relatert til fagområdet, eller være direkte knyttet til studentens masteroppgave. Avvik fra valgemnene studieplanen må godkjennes av instituttet, etter søknad i Digital Studentekspedisjon.

Masteroppgaven utgjør 30 studiepoeng og er et stort, selvstendig prosjekt som ferdigstilles i det siste semesteret, ofte i nært samarbeid med et eksternt selskap. All undervisning er på engelsk. Dette er en fordel for studenter som planlegger å arbeide i et internasjonalt miljø der engelsk er forretningsspråket.

Studentene vil møte en rekke arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid, og prosjekter med tilhørende opplæring i skriving og presentasjoner. For hvert enkelt emne gis det en beskrivelse som redegjør for: arbeids- og undervisningsformer, pensumlitteratur, evalueringsformer, vurderingsformer og læringsutbytte

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Petroleum Geosciences Engineering skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsgeologi og spesialisert innsikt i et bestemt område innenfor geovitenskapen.

K2: Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.

K3: Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og samfunnsmessige betydning. Han/hun kan bruke denne grunnleggende kunnskapen til å utvikle, styre og gjennomføre geovitenskapelig teknologi innen petroleumssektoren.

Ferdigheter S1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen petroleumsgeologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

S2: Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsgeologi ved å integrere forskjellige typer data som brukes i petroleumsindustrien, herunder data fra jordoverflaten og fra undergrunnen.

S3: Kandidaten kan gjennomføre selvstendige, spesialiserte forsknings- eller utviklingsprosjekter innen petroleumsgeologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

S4: Kandidaten kan evaluere og løse problemer innen leting og produksjon av hydrokarboner, fra regional- til reservoarskala, ved å tolke og integrere geologiske, geofysiske og tekniske data.

S5: Kandidaten kan optimalisere leting og produksjon av hydrokarboner ved hjelp av markedsledende teknologi og beslutningstaking.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige, forskningsrelaterte og etiske problemstillinger knyttet til leting og produksjon av hydrokarboner.

G2: Kandidaten kan anvende sin egen kunnskap og ferdigheter på nye leteområder, for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til sitt arbeid til andre petroleumsgeologer og -ingeniører. Kandidaten behersker terminologien på fagområdet svært godt.

G4: Kandidaten kan kommunisere med allmennheten om petroleumsgeologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner, og dermed bidra med nye ideer til samfunnet.

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i Petroleum Geosciences Engineering utdanner høyt kvalifiserte geologer til et bredt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Dette er en internasjonal industri, og masterstudenter i Petroleum Geosciences Engineering har mange muligheter på det internasjonale arbeidsmarkedet etter å ha fullført graden. Petroleumsgeologer er en viktig yrkesgruppe innen en rekke forretningsområder og sektorer, for eksempel petroleums- eller gruveindustrien, byggebransjen, miljøsektoren, tekniske organisasjoner, utdanning og forskning. Dagens forsknings- og yrkeskarrierer kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming. Petroleumsgeologer har den kunnskapen og bakgrunnen som trengs når man skal samarbeide med spesialister fra andre fagområder om å løse viktige oppgaver til beste for samfunnet.

En fullført mastergrad kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier innen petroleumsteknologi/petroleumsgeologi ved Universitetet i Stavanger.

Emneevaluering

Studieprogram og emner revideres årlig. Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Studentevaluering av emnene i studieprogrammet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Masteroppgave Petroleum Geosciences Engineering

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave Petroleum Geosciences Engineering

   Studiepoeng: 30

 • Andre emner 1. og 3. semester

  • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • Masteroppgave i Petroleum Geosciences Engineering

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i Petroleum Geosciences Engineering

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte emner 1. eller 3. semester

  • Strukturelle trekk

   Første år, semester 1

   Strukturelle trekk

   Studiepoeng: 10

  • Metoder i refleksjonsseismikk

   Første år, semester 1

   Metoder i refleksjonsseismikk

   Studiepoeng: 10

  • Sekvensstratigrafi og sedimentologi

   Første år, semester 1

   Sekvensstratigrafi og sedimentologi

   Studiepoeng: 10

  • Seismic Analysis and Inversion

   Første år, semester 1

   Seismic Analysis and Inversion

   Studiepoeng: 10

  • Petroleumssystemer

   Første år, semester 1

   Petroleumssystemer

   Studiepoeng: 10

  • Utvikle Forskningsferdigheter

   Første år, semester 1

   Utvikle Forskningsferdigheter

   Studiepoeng: 10

  • Modeling for Decision Insight

   Andre år, semester 3

   Modeling for Decision Insight

   Studiepoeng: 10

  • Energy, energy technologies, and energy system integration

   Andre år, semester 3

   Energy, energy technologies, and energy system integration

   Studiepoeng: 10

  • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Andre år, semester 3

   Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

   Studiepoeng: 10

 • Andre emner 1. eller 3. semester

  • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Første år, semester 1

   Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Studiepoeng: 10

  • Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

   Første år, semester 1

   Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

   Studiepoeng: 5

  • PVT i petroleum reservoarer og fluider

   Første år, semester 1

   PVT i petroleum reservoarer og fluider

   Studiepoeng: 10

  • Reservoar Geomekanikk

   Første år, semester 1

   Reservoar Geomekanikk

   Studiepoeng: 10

  • Subsurface Geology

   Andre år, semester 3

   Subsurface Geology

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir Physics and Chemistry

   Andre år, semester 3

   Reservoir Physics and Chemistry

   Studiepoeng: 10

  • Reservoir geophysics

   Andre år, semester 3

   Reservoir geophysics

   Studiepoeng: 5

  • Reservoir evaluation technology

   Andre år, semester 3

   Reservoir evaluation technology

   Studiepoeng: 5

 • Anbefalte emner 2. semester

  • 3D Geomodellering

   Første år, semester 2

   3D Geomodellering

   Studiepoeng: 10

  • Seismic Interpretation

   Første år, semester 2

   Seismic Interpretation

   Studiepoeng: 10

  • Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Første år, semester 2

   Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Studiepoeng: 10

  • Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   Første år, semester 2

   Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   Studiepoeng: 10

 • Andre emner 2. eller 4. semester

 • Utveksling 2. eller 3. semester

 • Utveksling 2. og 3. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (og/eller 2.semester)

Opplegg for utvekslingen
Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

2. og 3. semester på masterprogrammet i Petroleum Geosciences Engineering er tilrettelagt for utveksling. Disse semestrene har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.

Flere muligheter
Studenter på Petroleum Geosciences Engineering kan ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av graden. Ta gjerne kontakt med studiekoordinator for mer informasjon.

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Karina Sanni

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Basilicata, Potenza

  The University of Basilicata (Università degli Studi della Basilicata), colloquially known as Unibas, is an Italian public research university located in Potenza and Matera, Italy. It was founded in 1982 and is organized in six faculties (two schools and four departments). It also has one school of specialization and five doctoral schools. If you wish to experience the good gastronomy and southern Italian traditions and way of life, apply now. You will combine education and “dolce vita” in the best way possible.

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy a city life style in Northern Italy and receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a exchange semester in the Lombard region!

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Italia

  University of Basilicata, Potenza

  The University of Basilicata (Università degli Studi della Basilicata), colloquially known as Unibas, is an Italian public research university located in Potenza and Matera, Italy. It was founded in 1982 and is organized in six faculties (two schools and four departments). It also has one school of specialization and five doctoral schools. If you wish to experience the good gastronomy and southern Italian traditions and way of life, apply now. You will combine education and “dolce vita” in the best way possible.

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy a city life style in Northern Italy and receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a exchange semester in the Lombard region!

 • Portugal

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag i geovitenskap, petroleumsgeologi eller geo- og energiressurser i samsvar med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende, med minimum 40 studiepoeng med spesialiseringsemner i geovitenskap (geologi og/eller geofysikk).

Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i Petroleum Geosciences Engineering, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 15. april. 
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon - studentsider

Studiekoordinator:  Karina Sanni  Epost: karina.sanni@uis.no  / Tlf: 51 83 11 45 Kan nås ved drop-in tid på kontor KE C-323 kl. 12.00 - 14.00 fra mandag til fredag, eller ved avtale

Studieprogramleder: Lisa Jean Watson. Epost: lisa.watson@uis.no / Tlf: 51832284