Hopp til hovedinnhold

Praktisk- pedagogisk utdanning - samlingsbasert (P-PPUS)

Fakta
Studieprogramkode

P-PPUS

Vekting (SP)

60

Studienivå

Praktisk pedagogisk utdanning

Fører til grad
Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Ja

Tilbys av

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Ønsker du å få undervisningskompetanse samtidig som du er i jobb? Da kan samlingsbasert praktisk-pedagogisk utdanning (deltidsstudium) være noe for deg. UiS tilbyr både allmennfaglig og yrkesfaglig PPU. 

Studiet retter seg mot deg som fra før har fag- eller yrkesutdanning.

Med PPU allmennfag er du kvalifisert for arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole (trinn 5-13). Med yrkesfaglig PPU er du kvalifisert for undervisning på trinn 8 - 13.

Det er to samlinger pr semester. Samlingssted Universitetet i Stavanger. Det er obligatorisk deltakelse på 80 prosent av samlingene pr emne. 

Praksis er en del av PPU-studiet. Det er 12 ukers obligatorisk praksis i studiet. Det er 6 uker i første vårsemester og 6 uker i siste semester. Praksisperiodene er alltid på heltid og krever 100% deltakelse, (selv om studiet er et deltidsstudium). Du skal følge praksislærer i 6 fulle arbeidsuker, i alle fag og gjøremål som praksislæreren har, for å få et godt innblikk i skolehverdagen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Du vil få praksis både på ungdomstrinn og videregående skole. Det legges vekt på sammenhengen mellom teori og praksis. for å kunne ta eksamen i pedagogikkfaget i andre semester må derfor første praksisperiode være gjennomført og bestått.

Du kan ha praksis utenfor Rogaland. Da skaffer du praksisplass og praksislærer selv. (UiS skaffer bare praksisplasser i Rogaland).

Studiet har løpende skikkethetsvurdering og krav om politiattest.

Fagplan

PPU samlingsbasert deltid:

https://student.uis.no/studieprogram-og-emner/larerutdanninger/praktisk-pedagogisk-utdanning-samlingsbasert/studieplan-og-emner/

Hva kan du bli?

Avhengig av hvilken utdanning du har fra før kvalifiserer PPU deg til arbeid på mellom- og ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole (trinn 5 - 13), og for trinn 8-13 for yrkesfaglig PPU.

Studieplan og emner
 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Studiepoeng: 15

    • Yrkesdidaktikk teknikk og industriell produksjon

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk teknikk og industriell produksjon

     Studiepoeng: 15

    • Yrkesdidaktikk elektrofag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk elektrofag

     Studiepoeng: 15

    • Yrkesdidaktikk bygg- og anleggsteknikk

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk bygg- og anleggsteknikk

     Studiepoeng: 15

 • Veivalg: Allmennfaglig eller yrkesfaglig retning

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, allmenne fag

   • Obligatoriske emner - 30 SP pedagogikk og 12 uker praksis

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 1

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 2

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Fagdidaktikk 2 x 15 SP (legges inn på basis av tidligere utdanning)

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Engelsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Engelsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Norsk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Matematikk fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Naturfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Andre år, semester 3

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Studiepoeng: 7.5

    • Engelsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Engelsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Norsk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Norsk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Matematikk fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Matematikk fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Naturfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Naturfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

    • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Andre år, semester 4

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Studiepoeng: 7.5

  • Praktisk-pedagogisk utdanning, samlingsbasert deltid, yrkesfag

   • Obligatoriske emner -45 SP pedaogikk og felles yrkesdidaktikk

    • Læring og pedagogisk virksomhet

     Første år, semester 1

     Læring og pedagogisk virksomhet

     Studiepoeng: 15

    • Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Andre år, semester 3

     Felles fag- og yrkesdidaktikk. Skolen i samfunnet - ledelse av lærings- og utviklingsarbeid

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 2 - 6 uker

     Andre år, semester 4

     Praksis del 2 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

    • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Første år, semester 2

     Skolens og lærerens verdier og oppgaver

     Studiepoeng: 15

    • Praksis del 1 - 6 uker

     Første år, semester 2

     Praksis del 1 - 6 uker

     Studiepoeng: 0

   • Yrkesdidaktikk- 15 SP

    • Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Andre år, semester 4

     Yrkesdidaktikk helse- og oppvekstfag

     Studiepoeng: 15

Utveksling
Utveksling
 • Alle land