Religionsstudier - årsstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

60

Studieprogramkode

Å-KRISREL

Studienivå

Årsstudium

Fører til grad

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

2 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Religionsstudier skal gi deg kunnskap om hvordan religioner og livssyn spiller en rolle for samfunn, kulturer og enkeltmennesker. Tro er for mange en viktig identitetsskapende faktor, og trosspørsmål et eksistensielt anliggende, knyttet til livsmening og verdensanskuelse. Religionsstudier gir en grunnleggende, bred og systematisk innføring i livssyn, religion, tro og praksis med særlig vekt på kristendommen. Det gir en kompetanse til å forstå en stadig mer globalisert verden. Faget trekker veksler på elementer fra basisfag som teologi, religionsvitenskap, idéhistorie og andre fagområder.

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner i regionen. Det blir vanligvis gitt tilbud om en studietur til Midtøsten i løpet av studieåret.

Læringsutbytte

Du skal få øvelse i kritisk tenkning og selvstendig vurdering innenfor temaer knyttet til religion, livssyn og etikk. Du vil få utdypet din forståelse for den rollen religioner og livssyn spiller for samfunn, kulturer og enkeltmennesker og anledning til å utfordre egne verdier og holdninger omkring tro og livstolkning.

Hva kan du bli?

Du får kompetanse som er viktig i offentlig forvaltning, kulturinstitusjoner, internasjonale organisasjoner, bistandsorganisasjoner, mediebedrifter og privat næringsliv.

Studiet kan inngå som fag 2 i en bachelorgrad.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • REL125: Kristendom og jødedom

   Første år, semester 1

   Kristendom og jødedom (REL125)

   Studiepoeng: 15

  • REL185: Hinduisme, buddhisme og islam

   Første år, semester 1

   Hinduisme, buddhisme og islam (REL185)

   Studiepoeng: 15

  • REL135: Religion, kunst og populærkultur

   Første år, semester 2

   Religion, kunst og populærkultur (REL135)

   Studiepoeng: 15

  • REL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

   Første år, semester 2

   Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

   Studiepoeng: 15

Utveksling

I studiet kan det bli tilbudt studietur til Midtøsten.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontaktinformasjon

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

4036 Stavanger

Tel. 51 83 34 00