Hopp til hovedinnhold

Risk Management - Master's Degree Programme (Master i teknologi/siviling.) (M-TRISSTY)

Fakta
Studieprogramkode

M-TRISSTY

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master's Degree Programme in Risk Management

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro

Risikostyringsfeltet omfatter konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere og styre risiko. Risikostyring er i dag utbredt både i privat sektor, for eksempel i petroleums- og prosessindustrien, innen bank og finans, og i IKT-sektoren; og i offentlig sektor, for eksempel i by- og regionalplanlegging, i planlegging og drift av kritisk infrastruktur, og innen helsevesenet. 

Studiet i risikostyring gir en bred og generell kompetanse innen risikoanalyse og risikostyring som ikke er sterkt knyttet til en bestemt sektor eller bransje. Risikostyring tas i bruk i et økende antall sektorer og bransjer. Dette skaper et behov for kandidater med en sterk generell basis.

Hovedmålet med studieprogrammet er å gi studentene kunnskap, ferdigheter og den grunnleggende tenkning som kreves for å tilnærme seg risiko og usikkerhet for å støtte beslutninger. Sentrale temaer som dekkes er: Hva er risiko? Hva er usikkerhet? Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan analysere pålitelighet og tilgjengelighet av systemer? Hvordan vektlegge usikkerhet? Hvordan forstå føre var-prinsippet og hvordan anvende det? Hvordan fastsette akseptabel risiko? Hvordan balansere ulike hensyn, som helse, sikkerhet, miljø og økonomi? Hvordan bruke kost-nytte-analyser og kostnadseffektivitetsanalyser?  

I tillegg til generelle temaer knyttet til risiko, som de nevnt ovenfor, kan valgemner gi en mer spesifikk kompetanse i bestemte områder av risikostyringsfeltet, for eksempel innen helhetlig risikostyring, eller innen bestemte anvendelser, for eksempel teknisk sikkerhet.

Fagplan

Studieprogrammet er organisert ved institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging. Programmet består av 120 studiepoeng totalt, hvorav 60 studiepoeng er obligatoriske emner og 30 studiepoeng er valgfrie emner. I tillegg kommer en masteroppgave på 30 studiepoeng. Undervisningen består av forelesninger (live og/eller streaming/videoer), seminarer, prosjektoppgaver, samt obligatoriske og frivillige øvingsoppgaver.      

 

Instituttet tilbyr en liste med anbefalte valgemner. Andre valgemner må godkjennes av instituttet.

 

Masteroppgaven kan gjennomføres enten kun med en veileder fra studieprogrammet eller i samarbeid med en ekstern virksomhet. Instituttet har gode kontakter med forskjellige virksomheter i regionen. For å skrive en masteroppgave må det vises tilfredsstillende progresjon i henhold til «Reglar for bachelor- og masteroppgåva» av mars 2018.

 

UiS ønsker å tilby alle sine programmer og emner som planlagt. Gjennomføring av emner må imidlertid være betinget tilgjengelighet av ressurser og et minimum antall studenter.

Hva kan du bli?

Avhengig av studentens bakgrunn og profilen på studiet skapt i form av kombinasjon av valgemner, vil uteksaminert kandidater være kvalifisert for en rekke forskjellige jobber. Både i privat og offentlig sektor er det generelt høy etterspørsel etter folk med sterk kompetanse innen risikoanalyse og risikostyring. Uteksaminerte kandidater finner vanligvis arbeid som analytikere, rådgivere, konsulenter eller ledere.

Studieplan og emner
 • Compulsory courses

  • Utvalgte tema innen risikostyring

   Andre år, semester 3

   Utvalgte tema innen risikostyring

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave risikostyring

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave risikostyring

   Studiepoeng: 30

 • Valgbare emner

Utveksling

Utvekslingssemester

3. semester (2. semester for studenter som reiser til Politecnico di Milano)

 

Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

3. semester på masterprogrammet i Risk Management er tilrettelagt for utveksling (andre semester hvis de ønsker utveksling til Politecnico di Milano, Italia). Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.  

Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet tidlig. Ta kontakt med instituttet i god tid.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Studenter som ønsker å ta deler av studiene i utlandet bes kontakte instituttet for ytterligere informasjon.

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Stine Thu Johannessen

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus

utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy´s fascinating and rich culture for one semester!

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy´s fascinating and rich culture for one semester!

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!