Sosialfag - masterstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

120

Studieprogramkode

M-SOSARB

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Samfunnsmessige endringer og økt globalisering fordrer at de sosialfaglige profesjonene justerer og utvikler seg for å møte nye utfordringer som følger av en verden i endring. Sosialfagene, særlig sosialt arbeid og sosialpedagogikk, bygger på teoretisk, empirisk og normativ vitenskap og legger grunnlag for sosialfaglig praksis.

Gjennom dette studiet utvikler studentene sin kompetanse i å reflektere vitenskapelig over aktuelle sosialfaglige problemforståelser og handlingsformer. Både den internasjonale utviklingen på området, og utviklingen av den skandinaviske velferdsmodellen, krever høyere kompetanse når det gjelder problemforståelse og utforming av tiltak i forhold til viktige samfunnsoppdrag.

Studiet har en vitenskapelig og forskningsbasert tilnærming, med stor vekt på problemorientering, skriftlighet og utøvelse av selvstendig forskningsarbeid. I tillegg til den vitenskapelig forankringen, har studiet også en orientering mot den sosialfaglige praksis. Gjennom dannelse av en kritisk undersøkende og reflekterende holdning til ideologier, teorier og praktisk yrkesutøvelse i det sosialfaglige feltet, skal studentene kvalifiseres til å kunne bidra til å utvikle disse på et kreativt, nyskapende, konstruktivt og vitenskapelig vis.

Læringsprosessen tilrettelegges gjennom undervisning i obligatoriske og valgfrie emner, feltbesøk, selvstendige studier av teori og praksis, og gjennom en større masteroppgave. Studentene vil få mulighet til å ta valgemner innen tema som rus og psykisk helse, veiledning og konflikthåndtering, eller til å gjennomføre et utenlandsopphold hos en av våre samarbeidspartnere.

Læringsutbytte

Etter endt studium skal kandidaten ha følgende totale læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

 • har omfattende kunnskaper om fagområdets etikk, vitenskapelige teorier og metoder, og har inngående forståelse for forskningsfronten innen det sosialfaglige feltet
 • kan identifisere sosialfaglige utfordringer og sette disse inn i en større teoretisk og samfunnsmessig kontekst
 • kan analysere sosialfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og plass i samfunnet
 • kjenner til og kan identifisere personlig og yrkesmessig risiko og belastninger som kan følge av å utføre sosialfaglig arbeid
 • har utførlig kunnskap om sosialfaglige teorier, metoder og praktiske tilnærminger

Ferdigheter

 • kan kritisk analysere behov og interesser hos individer og grupper som er i utsatte sosiale og/eller pedagogiske nødsituasjoner
 • kan vurdere, planlegge og iverksette ulike sosialfaglige tiltak
 • kan anvende relevante metoder for forskning, faglig utviklingsarbeid og fagutøvelse på en selvstendig måte
 • kan anvende relevant kunnskap og metoder for selvutvikling og konflikthåndtering
 • kan vurdere og anvende metoder for brukermedvirkning og deltakelse i sosialfaglig praksis
 • kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- og/eller utviklingsprosjekt under veiledning og i overensstemmelse med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

 • kan reflektere kritisk og selvstendig over sosiale og etiske verdier, og normer og relasjoner
 • kan reflektere kritisk over profesjonsrollen, risiko, konflikter og brukermedvirkning
 • kan anvende vitenskapelige tenke-, arbeids- og skrivemåter
 • kan formidle selvstendig arbeid og vitenskapelig erkjennelse innen det sosialfaglige feltet
 • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Hva kan du bli?

Studiet vil kvalifisere deg for faglige lederstillinger innenfor barne- og ungdomsvern, miljø- og velferdsarbeid og faglige utviklingsstillinger i statlig og kommunal forvaltning.

Graden master i sosialfag kvalifiserer for opptak til studier på doktorgradsnivå.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i universitetets kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

 • Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

  • Utveksling

  • Ved UiS - velg 3

   • GEN530: Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

    Andre år, semester 3

    Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (GEN530)

    Studiepoeng: 10

   • MBA201: Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid

    Andre år, semester 3

    Traumer, vold og overgrep- Komplekse problemområder i barnevernsarbeid (MBA201)

    Studiepoeng: 10

   • MSO205: Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging

    Andre år, semester 3

    Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging (MSO205)

    Studiepoeng: 10

   • MSO245: Tverrfaglig profesjonsveiledning

    Andre år, semester 3

    Tverrfaglig profesjonsveiledning (MSO245)

    Studiepoeng: 10

   • MSO255: Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering

    Andre år, semester 3

    Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering (MSO255)

    Studiepoeng: 10

   • MSO290: Intercultural practices

    Andre år, semester 3

    Intercultural practices (MSO290)

    Studiepoeng: 10

   • MSO295: Ethical reflections in welfare practices

    Andre år, semester 3

    Ethical reflections in welfare practices (MSO295)

    Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • MSO114: Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk

   Første år, semester 1

   Kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid og sosialpedagogikk (MSO114)

   Studiepoeng: 20

  • MSO120: Vitenskapsteori

   Første år, semester 1

   Vitenskapsteori (MSO120)

   Studiepoeng: 10

  • MSO121: Velferdsstaten - politikk, normgrunnlag og praksis

   Første år, semester 2

   Velferdsstaten - politikk, normgrunnlag og praksis (MSO121)

   Studiepoeng: 15

  • MSO130: Forskningsmetode og prosjektseminar

   Første år, semester 2

   Forskningsmetode og prosjektseminar (MSO130)

   Studiepoeng: 15

  • MSOMAS: Masteroppgave

   Andre år, semester 4

   Masteroppgave (MSOMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Vel 3. semester ved UiS eller som utveksling

  • Utveksling

  • Ved UiS - velg 3

   • GEN530: Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

    Andre år, semester 3

    Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (GEN530)

    Studiepoeng: 10

   • MBA201: Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid

    Andre år, semester 3

    Vold og omsorgssvikt som komplekse problemområder i barnevernsfaglig arbeid (MBA201)

    Studiepoeng: 10

   • MSO205: Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging

    Andre år, semester 3

    Rus og psykisk helse - samarbeid og oppfølging (MSO205)

    Studiepoeng: 10

   • MSO245: Tverrfaglig profesjonsveiledning

    Andre år, semester 3

    Tverrfaglig profesjonsveiledning (MSO245)

    Studiepoeng: 10

   • MSO255: Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering

    Andre år, semester 3

    Profesjonsrollen, selvrefleksjon og konflikthåndtering (MSO255)

    Studiepoeng: 10

   • MSO290: Intercultural practices

    Andre år, semester 3

    Intercultural practices (MSO290)

    Studiepoeng: 10

   • MSO295: Ethical reflections in welfare practices

    Andre år, semester 3

    Ethical reflections in welfare practices (MSO295)

    Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Som student på master i sosialfag har du muligheten til å reise ett semester på utveksling i utlandet. Dette er en unik mulighet til å få internasjonal erfaring og til å ta fag som ikke tilbys ved UiS.

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester har du 30 studiepoeng i valgemner. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet. Emnene må være på riktig nivå i forhold til der du er i studiene og ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studieløpet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre din grad spesiell og studere fag som ikke tilbys ved UiS. Ditt institutt vil være behjelpelig med å finne emner, og det er viktig at du søker om forhåndsgodkjenning av emnene i god tid før utenlandsoppholdet.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universiteter utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys-nettverket.

Kontaktperson Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Internasjonal koordinator, Institutt for sosialfag Heidi Lie Eriksen

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

Opptakskrav

Bachelorgrad i barnevern, sosialt arbeid eller vernepleie.

Søkere med annen tilsvarende 3-årig utdanning (180 studiepoeng/60 vekttall) kan vurderes for opptak dersom det er godtgjort at krav om fordypning innenfor fagområdet for mastergradsstudiet er oppfylt

Søknad: via lokalt opptak.
Søknadsfrist: 15. april.
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontaktinformasjon

Kontorsjef: Stig Helleren

Studieprogramleder: Brita Gjerstad

Studiekonsulent: Yri Helene Ljosdal