Hopp til hovedinnhold

Spesialsykepleie - mastergrad (M-SYKEPL)

Fakta
Studieprogramkode

M-SYKEPL

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Mastergrad i spesialsykepleie

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det helsevitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesi-, intensiv- eller operasjonssykepleie skal sikre profesjonelle yrkesutøvere som kan utøve spesialsykepleie til pasienter som er akutt og/eller kritisk syke, samt ivareta deres pårørende. Utøvelsen skal være i samsvar med helselovgivningens krav til profesjonell yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Studiet er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell, og søker å imøtekomme krav som stilles til spesialsykepleiere knyttet til de utfordringer som medisinsk og teknisk utvikling samt nye behandlingsmetoder krever.

Mastergradsutdanningen er et fulltidsstudium over 2 år som fokuserer på de ulike spesialområdene som praksis og forskningsfelt. Teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap samt kliniske studier blir vektlagt. Obligatoriske fellesemner er Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (20 sp) og Medisinske og naturvitenskapelige emner I (10sp). Hver spesialisering består av 6 obligatoriske emner; 2 teoretiske emner (10 + 10 sp) og 3 kliniske emner (20 + 15 + 5 sp) samt mastergradsoppgave som er et selvvalgt, selvstendig vitenskapelig arbeid (30 sp).

Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren kvalifiseres i kritisk analyse og faglig refleksjon og vil kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Praktisk, teoretisk og vitenskapelig kunnskap skal være gjensidig utfyllende, og betraktes som nødvendig for å gjennomføre en sikker profesjonsutøvelse.

Fagplan

Studieprogrammet bygger på intensjonene i forskrifter for videreutdanning i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie (rammeplan) fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. desember 2005. Noe innhold i de fagspesifikke emnene for de ulike spesialiseringene vil være sammenfallende. Informasjon om de ulike emnene i spesialiseringene fremkommer av emnekombinasjonen.

Spesialisering i anestesisykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere som ved hjelp av kunnskap og klinisk kompetanse kan ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi i et høyteknologisk miljø. Anestesisykepleie innebærer å utøve sykepleie og anestesiologisk virksomhet på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. Anestesisykepleie består videre i å kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset. 

Spesialisering i intensivsykepleie

Mastergradsutdanning i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte intensivsykepleiere som har handlingskompetanse til å overvåke, pleie og behandle mennesker i alle aldre. Intensivsykepleiere ivaretar pasienter som har svikt i livsviktige funksjoner eller vært utsatt for ulykker og trenger å få gjenopprettet sirkulatorisk og respiratorisk balanse. Intensivsykepleiere skal også ivareta pasienter pre- og postoperativt, lindre smerte og annet ubehag i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Ivaretakelse av pårørende er en viktig del av intensivsykepleierens ansvarsområde.

Spesialisering i operasjonssykepleie

Mastergradsutdanningen i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens behov ved planlagt eller akutt kirurgisk undersøkelse og behandling i et høyteknologisk miljø.

Hva kan du bli?

Etter fullført grad kvalifiserer du til arbeid som henholdsvis anestesi- intensiv- eller operasjonssykepleier. Aktuelle arbeidsområder kan også være undervisning, fagutvikling og forskning.

Studieplan og emner
 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     YEAR 2 SEMESTER 4

     Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MAN122 ved UiS eller erstattet via utveksling

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Intensivsykepleie - kliniske studier III

     YEAR 2 SEMESTER 4

     Intensivsykepleie - kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MIS122 ved UiS eller erstattet via utveksling

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     YEAR 2 SEMESTER 4

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MOP122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MOP122 ved UiS

     • Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

     Utveksling - 15 SP

     Vekting (SP): 15

     Les mer om utveksling
 • Obligatoriske emner

  • Medisinske og naturvitenskapelige emner I

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Medisinske og naturvitenskapelige emner I

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

   YEAR 1 SEMESTER 1

   Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

   Studiepoeng: 20

 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Anestesisykepleie -Kliniske studier I

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Anestesisykepleie -Kliniske studier I

     Studiepoeng: 20

    • Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     YEAR 2 SEMESTER 4

     Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MAN122 ved UiS eller erstattet via utveksling

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Intensivsykepleie - kliniske studier I

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Intensivsykepleie - kliniske studier I

     Studiepoeng: 20

    • Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Intensivsykepleie - kliniske studier III

     YEAR 2 SEMESTER 4

     Intensivsykepleie - kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MIS122 ved UiS eller erstattet via utveksling

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Operasjonssykepleie - Kliniske studier I

     YEAR 1 SEMESTER 1

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier I

     Studiepoeng: 20

    • Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     YEAR 2 SEMESTER 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     YEAR 2 SEMESTER 4

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MOP122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MOP122 ved UiS

     • Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      YEAR 2 SEMESTER 3

      Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

     Utveksling - 15 SP

     Vekting (SP): 15

     Les mer om utveksling
Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen
Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst, uten tvil en unik opplevelse for livet

Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

På masterprogrammet i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i 3.semester (4 - 8 uker), i form av praksisopphold i utlandet. Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i go tid.

Grip muligheten!

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, omringet av utrolig landskap, ligger University of Iceland.

  Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, omringet av utrolig landskap, ligger University of Iceland.

  Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.