Statsvitenskap - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-STATSVIT

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i statsvitenskap

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Statsvitenskap defineres gjerne som det systematiske studiet av politikk. Men hva menes med det? Og hva lærer du om på bachelorprogrammet i statsvitenskap ved UiS?

Hvem har politisk makt i Norge - og i resten av verden - og hvorfor har de det? Hva er det som gjør at ikke alle land blir demokratiske? Hvordan kan vi si at flertallet har rett til å styre over mindretallet? Hvorfor stemmer folk som de gjør?

Dette er eksempler på noen av spørsmålene du vil bruke tid på i løpet av bachelorprogrammet i statsvitenskap. Du lærer om hvordan samfunnet og politikken er organisert, hvordan maktforholdene er og hvordan politikk utformes, påvirkes, gjennomføres og virker.

Men hva er politikk da? En av de mest brukte definisjonene sier at politikk er alt som vedrører den autoritative fordelingen av verdier i et samfunn. En enklere forklaring er at politikk handler om «Hvem som får hva, når og hvordan?».

På studieprogrammet undersøkes dette spørsmålet i en rekke emner som til sammen dekker statsvitenskapens kjerneområder; fra politisk teori, til offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og komparativ politikk. I tillegg lærer du å studere politikk «systematisk», gjennom emner i samfunnsvitenskapelig metode.

I løpet av utdanningen har du muligheten til å skape din egen profil gjennom valgfrie emner (60 studiepoeng). Utveksling og praksisopphold er to måter å gjøre dette på.

Det legges til rette for at alle studenter reiser på utveksling i 4. semester. Les mer om utvekslingsmulighetene her [Lenke].

Du kan også søke om å få et praksisopphold i en virksomhet [Lenke]. Gjennom praksisemnet blir studentene mer bevisste på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelse, energi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i statsvitenskap ved andre universiteter

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Du har kunnskap om:

 • fagets historie og om sentrale statsvitenskapelige studier
 • hvordan det norske og andre lands politiske systemer er bygget opp og fungerer
 • internasjonal politikk og staters samhandling, og om forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk
 • politisk teori og filosofi, og om de ideene og verdiene som underligger utformingen av våre politiske institusjoner
 • sentrale statsvitenskapelige temaer knyttet til f eks valg og velgeratferd, forvaltningens organisering og virkemåte
 • ulike forskningsmetoder som brukes i studier av politikk, for eksempel survey, intervjuer, analyser av dokumenter og deltakende observasjon

Ferdigheter

Du kan:

 • finne frem til, sette deg inn i og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • gjøre rede for sentrale statsvitenskapelige begreper som for eksempel demokrati, liberalisering, maktfordeling, politiske institusjoner og velferdsstat
 • anvende slike begreper og teorier fra faget til å forstå samfunnet, til å analysere politisk innflytelse og makt, og til å vurdere konsekvensene av viktige hendelser
 • formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar og ryddig framstilling av resultatene
 • på den måten både bidra til, men også dra nytte av, statsvitenskapelig kunnskapsproduksjon i arbeids- og organisasjonsliv

Generell kompetanse

Du har:

 • evne til kritisk refleksjon, til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • evne til å sortere relevante og saklige argumenter fra ubegrunnede og spekulative påstander
 • respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater

Fagplan

Obligatoriske emner

Examen Philosophicum År 1 / Semester 1

Offentlig politikk og administrasjon År 1 / Semester 1

Makt og politikk År 1 / Semester 1

Politisk teori År 1 / Semester 2

Kvalitativ forskningsmetode År 1 / Semester 2

Internasjonal politikk År 1 / Semester 2

Komparativ politikk År 2 / Semester 3

Kvantitativ forskningsmetode År 2 / Semester 3

Organisasjonsteori År 3 / Semester 5

Velferdsstat og -politikk År 3 / Semester 5

Bacheloroppgave År 3 / Semester (5) / 6

Merk at valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.

Hva kan du bli?

Med en utdanning i statsvitenskap kan du jobbe med:

 • Lokal og statlig forvaltning
 • Organisasjon
 • Media
 • Diplomati
 • Internasjonale organisasjoner
 • Næringslivet

En bachelor i statsvitenskap kvalifiserer til å søke opptak til flere masterprogram:

 • Master i Endringsledelse ved UiS
 • Master i Energi, Miljø og samfunn ved UiS
 • Master i Digitale Samfunn og Sosiale Transformasjoner ved UiS

Du vil også kunne søke opptak på master i statsvitenskap ved andre utdanningsinstitusjoner.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

 • Valgemne 5. semester

  • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

   Tredje år, semester 5

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • BST210: Miljø- og energipolitikk

   Tredje år, semester 5

   Miljø- og energipolitikk (BST210)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Tredje år, semester 5

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BSS360: Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Tredje år, semester 5

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Tredje år, semester 5

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

  • GEN330: Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare

   Tredje år, semester 5

   Transnational perspectives on Nordic gender equality and welfare (GEN330)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemne 6. semester

  • BYS210: Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Tredje år, semester 6

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • BYS310: Klima, risiko og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Klima, risiko og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

  • GEN340: Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

   Tredje år, semester 6

   Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

   Studiepoeng: 10

  • BSS160: Sosial ulikhet

   Tredje år, semester 6

   Sosial ulikhet (BSS160)

   Studiepoeng: 10

  • BST200: Demokratiteori

   Tredje år, semester 6

   Demokratiteori (BST200)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • BST290: Kvantitativ forskningsmetode

   Andre år, semester 3

   Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

   Studiepoeng: 10

  • BST250: Komparativ politikk

   Andre år, semester 3

   Komparativ politikk (BST250)

   Studiepoeng: 10

  • BSTBAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BSTBAC)

   Studiepoeng: 20

  • BST310: Organisasjonsteori

   Tredje år, semester 5

   Organisasjonsteori (BST310)

   Studiepoeng: 10

  • BST300: Velferdsstat og -politikk

   Tredje år, semester 5

   Velferdsstat og -politikk (BST300)

   Studiepoeng: 10

  • BST230: Kultur, mangfold og bærekraft i politiske prosesser

   Andre år, semester 3

   Kultur, mangfold og bærekraft i politiske prosesser (BST230)

   Studiepoeng: 10

 • 4. semester: valgemner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 4. semester

  • Valgemner 4. semester

   • BSTPRA: Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi (BSTPRA)

    Studiepoeng: 20

   • BYS210: Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

    Studiepoeng: 10

   • BYS310: Klima, risiko og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Klima, risiko og bærekraftig utvikling (BYS310)

    Studiepoeng: 10

   • BST200: Demokratiteori

    Andre år, semester 4

    Demokratiteori (BST200)

    Studiepoeng: 10

   • BSS160: Sosial ulikhet

    Andre år, semester 4

    Sosial ulikhet (BSS160)

    Studiepoeng: 10

   • GEN340: Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Andre år, semester 4

    Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

    Studiepoeng: 10

 • Valgemne 5. semester

  • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

   Tredje år, semester 5

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • BST210: Miljø- og energipolitikk

   Tredje år, semester 5

   Miljø- og energipolitikk (BST210)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Tredje år, semester 5

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BSS296: The Sociology of Creativity

   Tredje år, semester 5

   The Sociology of Creativity (BSS296)

   Studiepoeng: 10

  • BSS360: Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Tredje år, semester 5

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Tredje år, semester 5

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemne 6. semester

  • BYS210: Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Tredje år, semester 6

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • BYS310: Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

  • GEN340: Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

   Tredje år, semester 6

   Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

   Studiepoeng: 10

  • BST200: Demokratiteori

   Tredje år, semester 6

   Demokratiteori (BST200)

   Studiepoeng: 10

  • BSS160: Sosial ulikhet

   Tredje år, semester 6

   Sosial ulikhet (BSS160)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • SVEXPHIL: Examen Philosophicum - IMS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • BST120: Offentlig politikk og administrasjon

   Første år, semester 1

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • BST100: Makt og politikk

   Første år, semester 1

   Makt og politikk (BST100)

   Studiepoeng: 10

  • BSS120: Kvalitative forskningsmetoder

   Første år, semester 2

   Kvalitative forskningsmetoder (BSS120)

   Studiepoeng: 10

  • BST115: Politisk teori

   Første år, semester 2

   Politisk teori (BST115)

   Studiepoeng: 10

  • BST130: Internasjonal politikk

   Første år, semester 2

   Internasjonal politikk (BST130)

   Studiepoeng: 10

  • BST250: Komparativ politikk

   Andre år, semester 3

   Komparativ politikk (BST250)

   Studiepoeng: 10

  • BST290: Kvantitativ forskningsmetode

   Andre år, semester 3

   Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

   Studiepoeng: 10

  • BST300: Velferdsstat og -politikk

   Tredje år, semester 5

   Velferdsstat og -politikk (BST300)

   Studiepoeng: 10

  • BST310: Organisasjonsteori

   Tredje år, semester 5

   Organisasjonsteori (BST310)

   Studiepoeng: 10

  • BSTBAC: Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BSTBAC)

   Studiepoeng: 20

 • Valgemne 3 og 5. semester

  • BYS200: Politikk, beslutninger og risiko

   Andre år, semester 3

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • BST210: Miljø- og energipolitikk

   Andre år, semester 3

   Miljø- og energipolitikk (BST210)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Andre år, semester 3

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BSS296: The Sociology of Creativity

   Andre år, semester 3

   The Sociology of Creativity (BSS296)

   Studiepoeng: 10

  • BSS360: Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Andre år, semester 3

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Andre år, semester 3

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

 • 4. semester: valgemner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 4. semester

  • Valgemner 4. semester

   • BSTPRA: Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi (BSTPRA)

    Studiepoeng: 20

   • BYS210: Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

    Studiepoeng: 10

   • BYS310: Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

    Studiepoeng: 10

   • BST200: Demokratiteori

    Andre år, semester 4

    Demokratiteori (BST200)

    Studiepoeng: 10

   • BSS160: Sosial ulikhet

    Andre år, semester 4

    Sosial ulikhet (BSS160)

    Studiepoeng: 10

   • GEN340: Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Andre år, semester 4

    Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

    Studiepoeng: 10

   • BSTINT: Praksis i statsvitenskap - internasjonal

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap - internasjonal (BSTINT)

    Studiepoeng: 30

 • Valgemne 6. semester

  • BYS210: Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Tredje år, semester 6

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • BYS310: Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

  • GEN340: Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

   Tredje år, semester 6

   Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

   Studiepoeng: 10

  • BST200: Demokratiteori

   Tredje år, semester 6

   Demokratiteori (BST200)

   Studiepoeng: 10

  • BSS160: Sosial ulikhet

   Tredje år, semester 6

   Sosial ulikhet (BSS160)

   Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde semester.

Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land. Dette oppnår du best ved å reise på utveksling. Statsvitenskapsstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Faglige spesialiseringer
Et utvekslingsopphold gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor fag som vi ikke kan tilby i Stavanger. Vi har avtaler med mange universitet med godt fagtilbud innenfor spesialiseringer i statsvitenskap.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Ofte stilte spørsmål om utveksling
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Nina Nesheim for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Ofte stilte spørsmål om utveksling

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig som det har bevart sin baskiske kulturarv.

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Wollongong

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Wollongong

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig som det har bevart sin baskiske kulturarv.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Tsjekkia

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, 51 83 15 00/ 1535, e-post: post-ims@uis.no.

Fagrelaterte sprøsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Ellen Ravndal, ellen.ravndal@uis.no

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Nina Nesheim, nina.nesheim@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til: opptak@uis.no