Hopp til hovedinnhold

Teknisk samfunnssikkerhet - Master i teknologi/siv.ing. (M-TESSIK)

Fakta
Studieprogramkode

M-TESSIK

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Masterstudium i Teknisk samfunnssikkerhet

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Norsk

Intro

Masterstudiet i teknisk samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste. Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. Teknisk samfunnssikkerhet som studiefelt krever at teknologi studeres ut fra sine funksjoner i virksomheter og i samfunnet. Da kreves kunnskap om mennesker, organisasjoner og samfunnet i tillegg til innsikt i de aktuelle tekniske systemene. Det er derfor etablert et tverrfaglig samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Studentene vil fra første dag arbeide sammen i tverrfaglige grupper der både samfunnsfag og teknologiske fag er representert.

Målgruppen for masterstudiet i teknologi er personer med tre års ingeniørutdanning. Målet med studiet er å medvirke til å utvikle et tryggere og mer robust samfunn, gi studentene kunnskap om hva som skaper risiko og hvordan vi reagerer på ulike typer risiko, gi studentene kunnskap om hvordan man kan styrke beredskapen og ta vare på sikkerheten i samfunnet, og gi studentene innsikt i hvordan man kan forebygge, forberede seg til og håndtere kriser når de oppstår.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studiet består av 60 studiepoeng obligatoriske emner, 30 studiepoeng valgemner og 30 studiepoeng masteroppgave. De obligatoriske emnene er MSA115 Risiko og samfunnssikkerhet, MSA125 Krisehåndtering, RIS520 Teknisk sikkerhet, SAM500 Infrastruktur og sårbarhet, SAM510 Risikobasert styring og SAM520 Beredskapsanalyse og planlegging. I tillegg skal studentene velge 30sp obligatoriske emner (SAM600 Granskninsmetodikk, SAM610 Tekniske sikkerhetssystemer og STA500 Sannsynlighetsregning med statistikk 2) i 3. semester eller utveksling. Faglærere på studiet vil delta i utformingen av den enkeltes utdanningsplan, og planen skal endelig godkjennes etter oppstart av studiet. Når det gjelder masteroppgaven, vil studentene normalt selv kunne velge tema og problemstilling knyttet til egen bakgrunn og interesser.

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studier som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen i fag, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig.

Fagplan
Hva kan du bli?

Studieprogrammet kvalifiserer deg til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer av stillinger som saksbehandler, rådgiver eller i lederfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

 

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i teknisk samfunnssikkerhet er det anbefalt og lagt til rette for et studieopphold i utlandet. I dette semesteret er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner samt et obligatorisk oppgaveseminar på 0 studiepoeng. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt. Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet tidlig.Ta kontakt med studieseksjonen i god tid for å sikre deg at emene du planlegger å ta i utlandet kan blir godkjent i henhold til studieplanen.

 

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Stine Thu Johannessen

Generelle spørsmål om utveksling:

Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus

utveksling@uis.no

Utveksling
 • Alle land

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Oviedo

  Enjoy one semester in Northern Spain at the University of Oviedo. Explore landscapes and UNESCO sites while studying in an international environment.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet sin historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Spania

  University of Oviedo

  Enjoy one semester in Northern Spain at the University of Oviedo. Explore landscapes and UNESCO sites while studying in an international environment.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40 000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!