Hopp til hovedinnhold

Teknologi og naturvitenskap - doktorgradsprogram (D-TEKNAT)

Fakta
Studieprogramkode

D-TEKNAT

Vekting (SP)

180

Studienivå

Doktorgrad, tidsnormert

Fører til grad

Ph.d. i teknologi og naturvitenskap

Varighet

6 Semester

Grunnstudium

Nei

Tilbys av

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Undervisningsspråk

Engelsk

Intro
Fagplan
Hva kan du bli?
Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

 • Doktorgradsprogram i Teknologi og naturvitenskap

  • Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

   • Studieemne

    • Foundations of Computer Science

     Første år, semester 1

     Foundations of Computer Science

     Studiepoeng: 10

    • Formelle metoder for systemspesifikasjon

     Første år, semester 1

     Formelle metoder for systemspesifikasjon

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk signalbehandling

     Første år, semester 1

     Statistisk signalbehandling

     Studiepoeng: 10

    • Biomedisinsk dataanalyse

     Første år, semester 1

     Biomedisinsk dataanalyse

     Studiepoeng: 10

    • Matematisk-fysiske metoder

     Første år, semester 1

     Matematisk-fysiske metoder

     Studiepoeng: 10

    • Fourier- og wavelet analyse

     Første år, semester 1

     Fourier- og wavelet analyse

     Studiepoeng: 10

    • Funksjonalanalyse med anvendelser

     Første år, semester 1

     Funksjonalanalyse med anvendelser

     Studiepoeng: 10

    • Emner i Algebraisk Geometri

     Første år, semester 1

     Emner i Algebraisk Geometri

     Studiepoeng: 10

    • Generelle statistiske metoder

     Første år, semester 1

     Generelle statistiske metoder

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • PhD Prosjektemne i Datateknikk

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Datateknikk

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Fysikk

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Fysikk

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Matematikk

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Matematikk

     Studiepoeng: 10

  • Studium i risikostyring og samfunnssikkerhet

   • Studieemne

    • Grunnleggende emner i Byplanlegging

     Første år, semester 1

     Grunnleggende emner i Byplanlegging

     Studiepoeng: 10

    • Econometric Analysis

     Første år, semester 1

     Econometric Analysis

     Studiepoeng: 10

    • Theories and Methodologies in societal safety

     Første år, semester 1

     Theories and Methodologies in societal safety

     Studiepoeng: 5

    • Advanced Theories and Methodologies in Societal Safety

     Første år, semester 1

     Advanced Theories and Methodologies in Societal Safety

     Studiepoeng: 5

    • Foundational Issues in Risk Analysis

     Første år, semester 1

     Foundational Issues in Risk Analysis

     Studiepoeng: 10

    • Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap

     Første år, semester 1

     Grunnleggende temaer innen samfunnssikkerhet og beredskap

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemner

    • PhD Prosjektemne i Byplanlegging

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Byplanlegging

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Industriell økonomi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Industriell økonomi

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Risikostyring

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Risikostyring

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Samfunnssikkerhet

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Samfunnssikkerhet

     Studiepoeng: 10

  • Studium i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

   • Studieemne

    • Foundations of Computer Science

     Første år, semester 1

     Foundations of Computer Science

     Studiepoeng: 10

    • Formelle metoder for systemspesifikasjon

     Første år, semester 1

     Formelle metoder for systemspesifikasjon

     Studiepoeng: 10

    • Statistisk signalbehandling

     Første år, semester 1

     Statistisk signalbehandling

     Studiepoeng: 10

    • Biomedisinsk dataanalyse

     Første år, semester 1

     Biomedisinsk dataanalyse

     Studiepoeng: 10

    • Matematisk-fysiske metoder

     Første år, semester 1

     Matematisk-fysiske metoder

     Studiepoeng: 10

    • Fourier- og wavelet analyse

     Første år, semester 1

     Fourier- og wavelet analyse

     Studiepoeng: 10

    • Funksjonalanalyse med anvendelser

     Første år, semester 1

     Funksjonalanalyse med anvendelser

     Studiepoeng: 10

    • Emner i Algebraisk Geometri

     Første år, semester 1

     Emner i Algebraisk Geometri

     Studiepoeng: 10

    • Generelle statistiske metoder

     Første år, semester 1

     Generelle statistiske metoder

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • PhD Prosjektemne i Datateknikk

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Datateknikk

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Kybernetikk og signalbehandling

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Fysikk

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Fysikk

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Matematikk

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Matematikk

     Studiepoeng: 10

  • Studium i offshoreteknologi

   • Studieemner

    • Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk

     Første år, semester 1

     Utvalgte tema innen konstruksjonsteknikk

     Studiepoeng: 10

    • Videregående maskindesign og simulering

     Første år, semester 1

     Videregående maskindesign og simulering

     Studiepoeng: 10

    • Videregående tema innen beregningsmetoder

     Første år, semester 1

     Videregående tema innen beregningsmetoder

     Studiepoeng: 10

    • Naturlaster på konstruksjoner

     Første år, semester 1

     Naturlaster på konstruksjoner

     Studiepoeng: 10

    • Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse

     Første år, semester 1

     Utvalgte tema innen industriell teknologi og driftsledelse

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemner

    • PhD prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner

     Første år, semester 1

     PhD prosjektemne i bygg- og offshorekonstruksjoner

     Studiepoeng: 10

    • PhD prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi

     Første år, semester 1

     PhD prosjektemne i maskinteknikk og materialteknologi

     Studiepoeng: 10

    • PhD prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse

     Første år, semester 1

     PhD prosjektemne i industriell teknologi og driftsledelse

     Studiepoeng: 10

    • PhD prosjektemne i marin- og undervannsteknologi

     Første år, semester 1

     PhD prosjektemne i marin- og undervannsteknologi

     Studiepoeng: 10

  • Studium i petroleumsteknologi

   • Studieemne

    • Geoscience Applications

     Første år, semester 1

     Geoscience Applications

     Studiepoeng: 10

    • Decision and Data Science Applications

     Første år, semester 1

     Decision and Data Science Applications

     Studiepoeng: 10

    • Wettability processes

     Første år, semester 1

     Wettability processes

     Studiepoeng: 10

    • Avansert boreteknologi og modellering

     Første år, semester 1

     Avansert boreteknologi og modellering

     Studiepoeng: 10

    • Kolloide systemer

     Første år, semester 1

     Kolloide systemer

     Studiepoeng: 10

    • Applied mathematical modelling and analysis

     Første år, semester 1

     Applied mathematical modelling and analysis

     Studiepoeng: 10

   • Prosjektemne

    • Prosjektemne i Petroleumsgeologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsgeologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i bore- og brønnteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i bore- og brønnteknologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i naturgassteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i naturgassteknologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i reservoarteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i reservoarteknologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Studiepoeng: 10

  • Studium i kjemi og biovitenskap

   • Studieemne

    • Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi

     Første år, semester 1

     Utvalgte emner i molekylærbiologi og biologisk kjemi

     Studiepoeng: 10

    • Statistiske metoder i medisinsk forskning 1

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 1

     Studiepoeng: 5

    • Statistiske metoder i medisinsk forskning 2

     Første år, semester 1

     Statistiske metoder i medisinsk forskning 2

     Studiepoeng: 5

    • Anvendt instrumentell analyse

     Første år, semester 1

     Anvendt instrumentell analyse

     Studiepoeng: 10

    • Seminarer i kjemi og miljøteknologi

     Første år, semester 1

     Seminarer i kjemi og miljøteknologi

     Studiepoeng: 5

   • Prosjektemner

    • PhD Prosjektemne i biologisk kjemi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i biologisk kjemi

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i Molekylær kreftbiologi

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i miljøvitenskap og teknologi

     Studiepoeng: 10

    • PhD Prosjektemne i kjemi

     Første år, semester 1

     PhD Prosjektemne i kjemi

     Studiepoeng: 10

  • Studium i petroleumsteknologi

   • Studieemne

   • Prosjektemne

    • Prosjektemne i Petroleumsgeologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsgeologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i bore- og brønnteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i bore- og brønnteknologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i naturgassteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i naturgassteknologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i reservoarteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i reservoarteknologi

     Studiepoeng: 10

    • Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Første år, semester 1

     Prosjektemne i Petroleumsteknologi

     Studiepoeng: 10

Utveksling
Utveksling
 • Alle land