Toll, vareførsel og grensekontroll - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-TOLL

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Bachelorstudiet i toll, vareførsel og grensekontroll er et spennende studietilbud og helt unikt i Norge. Det blir gjennomført i tett samarbeid med Tolletaten i Norge, og etter ferdig utdanning ønsker Tolletaten å ansette deg som toller. Bachelortilbudet er tverrfaglig, og når du er ferdig har du vært gjennom økonomiske, juridiske, samfunnsfaglige og risiko/sikkerhets-tema. I tillegg har du til sammen 40 studiepoeng i praksis på tollsteder.

Arbeidsoppgavene som toller er varierte og alle tollere har utstrakt kontakt med publikum og næringsliv. De skal hindre farlige varer å komme inn til landet og bidra i arbeidet mot økonomisk kriminalitet. Ved grensestasjonene kontrollerer tollerne personer, varer, kjøretøy og båter på utkikk etter ulovlige varer. Det kan være alt fra dyr og smittefarlig mat, til narkotika, våpen og valuta. Som toller kan du også arbeide med etterretning og analyse slik at kontrollene blir målrettede. Tollere kan være med på aksjoner sammen politiet, vegvesenet, mattilsynet, skatteetaten og kystvakta. Noen få tollere blir etter hvert hundeførere. Disse har narkotika- og valutahundene boende hjemme hos seg, og bruker dem i kontrollarbeid hver dag. Som toller må du altså ha en god kompetanse på alt fra å håndtere alle slags mennesker, regelverk, smuglingsbekjempelse og etterretning. Utdanningen vil gi deg grundig innføring i Tolletatens arbeidsområder, internasjonale konvensjoner og prosedyrer.

Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll er tverrfaglig og bygger på teorier og metoder hentet fra økonomi, jus, sosiologi og samfunnssikkerhet. Utdanningen legger stor vekt på samspillet mellom teoretisk og praktisk opplæring. Den praktiske delen av studiet understøttes av de teoretiske emnene studentene vil gjennomgå på campus. Utdanningen knyttes også til praksis gjennom gjesteforelesninger og prosjektarbeid.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått treårig bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskap 

K1: Tolletatens roller, oppgaver, organisering og funksjon i samfunnet. 

K2: Logistikk, leveringskjeder og varestrømmer i internasjonal handel. 

K3: Relevante lover og regler innenfor Tolletatens arbeidsområde. 

K4: Muligheter og utfordringer i arbeidet med tanke på HMS, risiko, etterretning og sikkerhet. 

K5: Praktiske anvendelser av metodiske og vitenskapsteoretiske verktøy. 

K6: Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet. 

Ferdigheter 

F1: Relatere praksis til gjeldende lovverk, rammebetingelser og yrkesetiske retningslinjer som regulerer arbeidet som toller. 

F2: Organisere eget arbeid og ivareta helse, miljø og sikkerhet i arbeidssituasjonen. 

F3: Rapportere relevant informasjon til kollegaer og annen samarbeidende myndighet. 

F4: Kommunisere med brukere på en trygg og relasjonsfremmende måte og kjenne til hvordan god kommunikasjon bidrar til å løse vanskelige situasjoner. 

F5: Gjennomføre kontroller og forklare sanksjonsmuligheter og straffereaksjoner som inntrer ved overtredelse av gjeldende lover og regler. 

F6: Samhandle med ulike aktører og delta i tverrfaglig samarbeid. 

F7: Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger, både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer. 

Generell kompetanse 

G1: Se og skape sammenhenger mellom de teoriske emnene og praksis i utdanningen.  

G2: Identifisere eget kunnskapsbehov, vise selvinnsikt i forhold til eget læringsbehov samt innhente og tilegne seg ny kunnskap og ferdigheter.  

G3: Kjenner til nytekning og innovasjonsprosesser på egen arbeidsplass.  

G4: Analysere, reflektere og forholde seg kritisk til egen profesjonsutøvelse.  

G5: Anvende individuelle, gruppebaserte og organisasjonsperspektiv i analyser og beskrivelser av relevante fenomen.  

G6: Forstå Tolletatens roller i samfunnet generelt, og spesielt overfor øvrig forvaltning og andre aktører.  

G7: Raskt sette seg inn i endringer i rammebetingelser for virksomheten, organisering, lovverk og prosedyrer  

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer for arbeid i Tolletaten, men kan også være relevant for yrker som håndterer varestrømmer og internasjonal handel. 

Arbeid i Tolletaten

Gjennomført bachelorutdanning kan kvalifisere til videre mastergradsstudier i økonomiske og samfunnsvitenskapelige fagområder. Dette gjelder blant annet executive master i business administrasjon (krever 2-3 års yrkespraksis i tillegg) og masterutdanninger i samfunnssikkerhet og endringsledelse.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning 

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • TOL380: Praksis 2

   Tredje år, semester 5

   Praksis 2 (TOL380)

   Studiepoeng: 30

  • TOLBAC: Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll (TOLBAC)

   Studiepoeng: 20

  • TOL310: Etterretning og risikovurdering

   Tredje år, semester 6

   Etterretning og risikovurdering (TOL310)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • TOL160: Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi

   Andre år, semester 3

   Konflikthåndtering og organisasjonspsykologi (TOL160)

   Studiepoeng: 10

  • TOL210: Forvaltningsrett

   Andre år, semester 3

   Forvaltningsrett (TOL210)

   Studiepoeng: 10

  • TOL220: Tollrett og relaterte juridiske emner

   Andre år, semester 3

   Tollrett og relaterte juridiske emner (TOL220)

   Studiepoeng: 10

  • TOL380: Praksis 2

   Tredje år, semester 5

   Praksis 2 (TOL380)

   Studiepoeng: 30

  • TOLBAC: Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll (TOLBAC)

   Studiepoeng: 20

  • TOL310: Etterretning og risikovurdering

   Tredje år, semester 6

   Etterretning og risikovurdering (TOL310)

   Studiepoeng: 10

 • Emner ved UiS eller utveksling 4. semester

  • Obligatoriske emner 4. semester

   • TOL170: Vitenskapsteori og metode

    Andre år, semester 4

    Vitenskapsteori og metode (TOL170)

    Studiepoeng: 10

   • TOL250: Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse

    Andre år, semester 4

    Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse (TOL250)

    Studiepoeng: 10

   • TOL260: Sikkerhet, IKT og beredskap

    Andre år, semester 4

    Sikkerhet, IKT og beredskap (TOL260)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

 • Obligatoriske emner

  • TOL100: Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel

   Første år, semester 1

   Grunnleggende handel, logistikk og vareførsel (TOL100)

   Studiepoeng: 10

  • TOL120: Helse, miljø og sikkerhet

   Første år, semester 1

   Helse, miljø og sikkerhet (TOL120)

   Studiepoeng: 10

  • TOL130: Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv

   Første år, semester 1

   Toll i et organisasjons- og samfunnsperspektiv (TOL130)

   Studiepoeng: 10

  • TOL110: Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode

   Første år, semester 2

   Introduksjon til tollovgivning og juridisk metode (TOL110)

   Studiepoeng: 10

  • TOL200: Toll og vareførsel

   Første år, semester 2

   Toll og vareførsel (TOL200)

   Studiepoeng: 10

  • TOL280: Praksis 1

   Første år, semester 2

   Praksis 1 (TOL280)

   Studiepoeng: 10

  • TOL160: Arbeids og organisasjonspsykologi

   Andre år, semester 3

   Arbeids og organisasjonspsykologi (TOL160)

   Studiepoeng: 10

  • TOL210: Forvaltningsrett

   Andre år, semester 3

   Forvaltningsrett (TOL210)

   Studiepoeng: 10

  • TOL220: Tollrett og relaterte juridiske emner

   Andre år, semester 3

   Tollrett og relaterte juridiske emner (TOL220)

   Studiepoeng: 10

  • TOL380: Praksis 2

   Tredje år, semester 5

   Praksis 2 (TOL380)

   Studiepoeng: 30

  • TOLBAC: Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i toll, vareførsel og grensekontroll (TOLBAC)

   Studiepoeng: 20

  • TOL310: Etterretning og risikovurdering

   Tredje år, semester 6

   Etterretning og risikovurdering (TOL310)

   Studiepoeng: 10

 • Emner ved UiS eller utveksling 4. semester

  • Obligatoriske emner 4. semester

   • TOL170: Vitenskapsteori og metode

    Andre år, semester 4

    Vitenskapsteori og metode (TOL170)

    Studiepoeng: 10

   • TOL250: Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse

    Andre år, semester 4

    Sosiologi, kommunikasjon og interkulturell forståelse (TOL250)

    Studiepoeng: 10

   • TOL260: Sikkerhet, IKT og beredskap

    Andre år, semester 4

    Sikkerhet, IKT og beredskap (TOL260)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semesterOpplegg for utvekslingen

I 4. semester på bachelorprogrammet i toll, vareførsel og grensekontroll er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp emner med til sammen 30 studiepoeng i 4. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Marta Linea Lofthus Meldahl

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Mid Sweden University

  Mittuniversitetet har campuser i Östersundog Sundsvall.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Sverige

  Mid Sweden University

  Mittuniversitetet har campuser i Östersundog Sundsvall.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog politiattest

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Fom. opptaket 2023 gis det to tilleggspoeng for menn på studiet.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Studiekoordinator: Kristi Løne

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51831700, e-post: post-tn@uis.no