Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere nettbasert eller samlingsbasert. Emnet kan ved søknad bli godskrevet som profil 3 i masterutdanningen Barnehagevitenskap.

Publisert Sist oppdatert
Fakta
Varighet

1 år / to semester

Undervisningsform

Samlingsbasert eller nettbasert.

Opptakskrav

Barnehagelærere / førskolelærere som jobber i barnehage

Studiepoeng

30

Neste oppstart

Høsten 2024.

Neste søknadsperiode

Frist 1. mars 2025.

Få økonomisk støtte for å ta videreutdanning

Flere av UiS sine videreutdanninger inngår i ordningen Kompetanse for framtidens barnehage.

Når et emne er med i ordningen Kompetanse for framtidas barnehage (KFB) kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det innebærer at barnehagen du jobber i kan søke om tilretteleggingsmidler.

Du kan søke støtta gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for KFB kan være annerledes enn fristen for emnet du vil ta.

Les mer om Kompetanse for framtidas barnehage.

Studiebeskrivelse

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er en videreutdanning på masternivå.

barnehagelærer
Dette er et tilbud til deg som er barnehagelærer og jobber i barnehage.

Det er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Studiet tilbys barnehagelærere/førskolelærere som arbeider i barnehagen. Studiet gjennomføres på deltid over 1 år, og kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger. 

Innhold

Hvordan får vi kunnskap om barns språkutvikling og språklæring? Hvordan kan vi best benytte oss av denne kunnskapen for å støtte barns språklæring? Hva kjennetegner kvalitet i barnehagens språkmiljø, og hvordan sikrer vi at hvert enkelt barn - med sine interesser, erfaringer og forutsetninger - blir inkludert i barnehagens arbeid med språk? Hvordan sikre tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte? 

I studiet vil studentene få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet. 

Studiet Barns språkutvikling og språklæring skal bidra til kritisk refleksjon rundt forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner, som et grunnlag for anvendelse i egen profesjonsfaglig praksis. Det er obligatoriske arbeidskrav. 

Barns språkutvikling og språklæring tilbys på to måter: Du kan søke på nettbasert eller samlingsbasert variant.

Samlingsbasert variant

 • Undervisningen foregår på fysiske samlinger ved UiS.
 • Mellom samlingene er det leseperiode og gjennomføring av ulike arbeidskrav.
 • Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.
 • Eksamen er hjemmeeksamen over tre dager.

Nettbasert variant

 • All undervisning foregår på nett. Dette studiet krever ikke fysisk oppmøte.
 • Studentene får tilgang til forhåndsinnspilte forelesninger. Dette gjør studiet fleksibelt og kan tilpasses den enkelte students situasjon og timeplan. Du ser forelesningene når det måtte passe, det er ikke faste tidspunkt for når du må se dem. Forelesningene følger en progresjon, og gjøres tilgjengelig på fastsatte datoer.
 • I tillegg til forelesningene forventes det at studentene leser pensumlitteratur og gjennomfører arbeidskrav.
 • Undervisningen foregår gjennom hele studieåret, gjennom felles konferanser hvor en går gjennom arbeidskrav og modulkonferanser der en faglærer gjennomgår relevant teori for modulen.
 • Studentene deles inn i gruppe som en faglærer har ansvaret for. Faglæreren gir fremovermeldinger på arbeidskrav som leveres.
 • Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag
 • Eksamen er mappevurdering, det vil si bearbeidelse av tekster studenten har skrevet i løpet av studieåret.

Mer informasjon med litteraturliste finner du i emneplan for studiet (nettbasert emneplan / samlingsbasert emneplan). Det tas forbehold om at endringer kan forekomme. 

Emneplaner og samlinger

VBS210 - Samlingsbasert
Samlingsdatoer:

Høsten 2024: 18.-19. september 16.-17. oktober 27.-28. november Våren 2025: 22.-23. januar 19.-20. februar 26.-27. mars

VBS211 - Nettbasert

Her finner du emneplanen til det nettbaserte studiet.

Studiet er helt nettbasert, uten fysiske samlinger. Det består av 7 ulike moduler, som inneholder forelesninger, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Ny modul blir tilgjengelig for deg når den forrige er gjennomført og godkjent.

Vitenskapelige kontaktpersoner

Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51831302
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Lurer du på noe? Kontakt våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51831617
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF