Barns språkutvikling og språklæring

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere nettbasert eller samlingsbasert. Emnet kan ved søknad bli godskrevet som profil 3 i masterutdanningen Barnehagevitenskap.

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Opptakskrav

Barnehagelærere / førskolelærere som jobber i barnehage

Studiepoeng

30

Søknadsperiode

1. februar - 1. mars

Om Kompetanse for fremtidens barnehage

Hva?

Kompetanse for fremtidens barnehage ble lansert i 2013, som del av en større kompetansestrategi for alle barnehageansatte. Gjennom ordningen finnes en rekke kompetansetiltak, slik som fagskoleutdanninger for barnehageansatte og videreutdanningstilbud for barnehagelærere, som tilbys gjennom Utdanningsdirektoratet (Udir) sin studiekatalog.

Hvordan?

Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med to-tre samlinger på to til tre dager hvert semester. Studiene har finansieringsordninger som gjør det mulig for deg som er i arbeid å ta studiet på deltid uten å tape inntekt.

Les mer om ordningen her.

Studiebeskrivelse

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er en videreutdanning på masternivå.

barnehagelærer
Dette er et tilbud til deg som er barnehagelærer og jobber i barnehage.

Det er utviklet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet, med bakgrunn i strategien Kompetanse for fremtidens barnehage – revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022. Studiet tilbys barnehagelærere/førskolelærere som arbeider i barnehagen. Studiet gjennomføres på deltid over 1 år, og kan søkes innpasset i Master i barnehagevitenskap ved Universitetet i Stavanger. 

Innhold

Hvordan får vi kunnskap om barns språkutvikling og språklæring? Hvordan kan vi best benytte oss av denne kunnskapen for å støtte barns språklæring? Hva kjennetegner kvalitet i barnehagens språkmiljø, og hvordan sikrer vi at hvert enkelt barn - med sine interesser, erfaringer og forutsetninger - blir inkludert i barnehagens arbeid med språk? Hvordan sikre tilrettelegging av det allmennpedagogiske tilbudet for barn som trenger ekstra støtte? 

I studiet vil studentene få forskningsbasert kunnskap om barns språkutvikling og språklæring, barn med språklige utfordringer, arbeid med flerspråklige barns språkutvikling, kvalitet i barnehagens språkarbeid og inkludering. Studentene skal bli i stand til å vurdere og analysere egen praksis for å iverksette tiltak og utvikle barnehagens pedagogiske praksis i møte med hvert enkelt barn og barnegruppa som helhet. 

Studiet Barns språkutvikling og språklæring skal bidra til kritisk refleksjon rundt forskningslitteratur fra ulike kunnskaps- og forskningstradisjoner, som et grunnlag for anvendelse i egen profesjonsfaglig praksis. Det er obligatoriske arbeidskrav. 

Barns språkutvikling og språklæring tilbys på to måter: Du kan søke på nettbasert eller samlingsbasert variant.

Samlingsbasert variant

 • Undervisningen foregår på fysiske samlinger ved UiS.
 • Mellom samlingene er det leseperiode og gjennomføring av ulike arbeidskrav.
 • Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag.
 • Eksamen er hjemmeeksamen over tre dager.

Nettbasert variant

 • All undervisning foregår på nett. Dette studiet krever ikke fysisk oppmøte.
 • Studentene får tilgang til forhåndsinnspilte forelesninger. Dette gjør studiet fleksibelt og kan tilpasses den enkelte students situasjon og timeplan. Du ser forelesningene når det måtte passe, det er ikke faste tidspunkt for når du må se dem.
 • Undervisningen foregår gjennom hele studieåret. Forelesningene følger en progresjon, og gjøres tilgjengelig på fastsatte datoer.
 • I tillegg til forelesningene forventes det at studentene leser pensumlitteratur og gjennomfører arbeidskrav.
 • Studentene kan se forelesningene når de måtte ønske etter at de er gjort tilgjengelig.
 • Studentene deles inn i grupper, som ledes av en faglærer. Gruppene møtes 5 ganger i løpet av året. Dato for møtene avtales i gruppa. Gruppene er ikke obligatoriske, men deltakelse er allikevel forventet for studentens egen læring.
 • Deltakernes egen yrkespraksis vil brukes som utprøvingsarena og refleksjonsgrunnlag
 • Eksamen er hjemmeeksamen over 3 dager.

Mer informasjon med litteraturliste finner du i emneplan for studiet (nettbasert emneplan / samlingsbasert emneplan). Det tas forbehold om at endringer kan forekomme. 

Vil du ta studiet på nett?

Les om nettstudiet!

Vil du studere samlingsbasert?

Les om det samlingsbaserte studiet!

Emneplaner og samlinge

VBS210
Samlingsdatoer

Høsten 2023 20.-21. september 18.-19. oktober 29.-30. november Våren 2024 24.-25. januar 21.-22. februar 20.-21. mars

VBS211

Her finner du emneplanen til det nettbaserte studiet.

Studiet er helt nettbasert, uten fysiske samlinger. Det består av 7 ulike moduler, som inneholder forelesninger, gruppearbeid og individuelle oppgaver. Ny modul blir tilgjengelig for deg når den forrige er gjennomført og godkjent.

Lurer du på noe?

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Vitenskapelige kontaktpersoner

Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833210
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Førsteamanuensis i lesevitenskap
51833114
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51831302
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking