Bli lærer i mat og helse

Underviser du i mat og helse uten å ha den formelle kompetansen? Nå får du muligheten til å lære å lede læringsarbeidet i mat og helse, og differensiere og variere undervisningen i dette skolefaget.

Published Endret

Mat og helse er et av valgfagene i grunnskolelærerutdanningen. Det er et frittstående emne på 30 studiepoeng, som undervises i høstsemesteret.

Universitetet i Stavanger regner med å ha ledige studieplasser på dette emnet høsten 2022, og ønsker å gjøre lærere i universitets nærområde oppmerksomme på denne muligheten til å øke formalkompetansen innen et viktig fag. Meld din interesse nå!

Mat og helse skal gi en forståelse for sammenhengen mellom kosthold og helse og gi handlingskompetanse i dagliglivet i både hjem, skole og samfunn i tråd med helsefremmende og bærekraftige matvalg. Faget stiller krav til teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. Gjennom dette studiet får studentene både praktisk og teoretisk innfallsvinkel til tema som bruk av digitale verktøy, ernæringskunnskap, matvarekunnskap, matkultur, hygiene, tilpasset opplæring, bærekraft, bruk av naturen og folkehelse.

Dette lærer du

Studiet gir deg kunnskap om hvordan du kan tilrettelegge læringsaktiviteter som utvikler elevenes kunnskap, matglede, motivasjon og ferdigheter til å foreta reflekterte matvarevalg. Du lærer å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i mat og helse og grunngi faglige og didaktiske valg. Du lærer også å anvende ulike teknikker, matlagingsmetoder og redskaper til å lage trygg mat med fokus på smak, matglede og helsefremmende dimensjoner.

Emnet kan tas enten for 1.-7 .trinn eller for 5.-10. trinn. Les de fullstendige emnebeskrivelsene her:

Praktisk informasjon

Studiet har oppstart høsten 2022. Det er krav om 80 % frammøte i de praktiske leksjonene. Det er ca 8 timer praktisk kjøkkenarbeid i uken (4 timer x 2 dager).

Kostnader beløper seg til 1000,- i kostpenger (dekker to ukentlige fellesmåltider) samt ordinær studentbetaling på 735,-

Søknad og opptak

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via siden "Ledige studieplasser". Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

For å kunne søke opptak til emnet må du ha fullført lærerutdanning fra før.

Dersom du er interessert i å ta dette emnet til høsten anbefaler vi at du tar kontakt med fagansvarlig Merete Hagen Helland for mer informasjon og avklaringer vedrørende søknad og opptak.

Mat og helse- samlingsbasert studie

For deg som allerede er utdannet lærer, er det mulig å ta studiet samlingsbasert. Les mer her.