Byplanlegging – master 2 år

Er du interessert i hvordan byene våre kan bli mer bærekraftige, effektive, trygge og bedre å bo i? Dette masterprogrammet kvalifiserer deg til å planlegge og utforme framtidens byer.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

32 for lokale søkere og 4 for internasjonale søkere

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere Søk på Master in City and Regional Planning i Søknadsweb:

Byplanlegging ved Universitetet i Stavanger

Om studiet

Byene i Norge og ellers i verden vokser raskt. Det finnes derfor et stort behov for fagpersoner med innsikt i hvordan byer bør utformes for at samfunnet og byene blir mer bærekraftige, trygge og bedre steder å bo i. Framtidens byer skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for bygninger, transport og infrastruktur. 

Ønsker du å være med på å utforme bygninger, urbane områder, veier og nabolag? Studiet legger vekt på stedsutvikling og -analyse, konsept- og designutvikling, planleggingsprosesser, infrastruktur og fornybare energiløsninger.

Her velger du mellom ulike valgfagspakker, der du kan fordype deg i enten bærekraftig byutvikling og mobilitet, fornybar energi i byen, eller sikre og robuste byer. Erfaring innen fysisk planlegging og kompetanse i tilhørende programvare er anbefalt.   

Du vil studere sammen med internasjonale studenter med forskjellig bakgrunn innenfor planlegging, ingeniørkompetanse og arkitektur.

Hva kan du bli?

Studiets kombinasjon av teknologiske, samfunnsvitenskapelige og formgivingsemner vil gi studentene en bred kompetanse. Studiet gir et stort spekter av arbeidsmuligheter, både i store og små kommuner, andre offentlige etater, og i privat virksomhet, knyttet til utøvende fysisk planlegging, forvaltning, utforming, forskning og undervisning.

Fullført master i teknologi kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i byplanlegging skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Ha avansert kunnskap innenfor byplanlegging og spesialisert innsikt i et avgrenset tematisk/metodisk område.

K2: Ha inngående kunnskap om byplanleggingsteori, analyse og planmetoder i by- og regionalplanlegging.

K3: Kunne anvende ervervet kunnskap på nye områder innenfor by- og regionalplanlegging.

K4: Kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i byplanhistorie, -tradisjoner og dagens samfunnsutfordringer.

K5: Kunne forstå og vurdere teknisk og estetisk utforming av både ny og eldre bebyggelse og byrom, samt foreslå nye bymiljøer.

Ferdigheter

F1: Kunne delta i og lede tverrfaglig planlegging på by-, regional- og detaljnivå.

F2: Kunne analysere steders topografi, historie, bebyggelse og trafikk.

F3: Kunne lage utkast til sammensatte område- og detaljreguleringsplaner.

F4: Kunne forme bærekraftige, levedyktige, trygge og robuste omgivelser.

F5: Kunne kritisk vurdere konsekvenser av ulike løsningsforslag til planer for arealbruk, bebyggelse og transport.

Generell kompetanse

G1: Kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer – både muntlig, skriftlig og grafisk.

G4: Kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten på norsk og engelsk.

G5: Kunne kritisk vurdere litteratur og prosjekter innen by- og regionalplanlegging.

G6: Kunne bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Plan- og analysemetoder

   Første år, semester 1

   Plan- og analysemetoder (BYG500)

   Studiepoeng: 10

  • Stedsutvikling

   Første år, semester 1

   Stedsutvikling (BYG510)

   Studiepoeng: 10

  • Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer

   Første år, semester 1

   Nye teknologier og ideer for bærekraftige byer (BYG655)

   Studiepoeng: 10

  • Bærekraftige byregioner

   Første år, semester 2

   Bærekraftige byregioner (BYG610)

   Studiepoeng: 10

  • Utvalgte temaer innen by og regional planlegging

   Første år, semester 2

   Utvalgte temaer innen by og regional planlegging (BYG640)

   Studiepoeng: 10

  • Research Methods in Risk, Safety, and Security Studies

   Første år, semester 2

   Research Methods in Risk, Safety, and Security Studies (RIS660)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i byplanlegging

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i byplanlegging (BYGMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Bærekraftig byutvikling og mobilitet

   • Fornybare energiløsninger

    • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

     Andre år, semester 3

     Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

     Studiepoeng: 10

    • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

    • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

     Andre år, semester 3

     Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

     Studiepoeng: 10

   • Sikkerhet og robusthet

    • Sikkerhet og robusthet

     • Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap

      Andre år, semester 3

      Fundamentale temaer innen risikofag og risikovitenskap (RIS505)

      Studiepoeng: 10

     • Theories of Risk Perception and Risk Governance

      Andre år, semester 3

      Theories of Risk Perception and Risk Governance (RIS515)

      Studiepoeng: 10

    • Velg ett emne

   • Andre valgemner 3. semester

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i byplanlegging er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Vanessa Brune

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  North-West University

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Sør-Afrika

  North-West University

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i planlegging eller byggingeniørfag, arkitekturfag eller tilsvarende (180 sp) som inneholder minst 30 sp innen fysisk planlegging/arealplanlegging, by- og regionalplanlegging, urban design/urbanisme, stedsanalyse, transportplanlegging, teknisk planlegging eller tilsvarende. Laveste gjennomsnittskarakter for opptak er satt på C.

Utfyllende regler for opptak (PDF)

«NB! Spesialiseringene "byplanlegging og byutvikling" og "byplanleggingsteknikk" tilbys ikke i 2024»

Eg vil anbefale studiet for andre som har lyst til å tilretteleggje for samfunnet. 

Camilla Huynh , student på byplanlegging.

Slik er det å studere ved UiS

Spørsmål og svar

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene om to-årig master i byplanlegging.

Hva er byplanlegging, egentlig?

Byplanlegging omfatter alle aktiviteter som utvikler og former stedene vi lever i. Det krever kunnskap om blant annet bygde omgivelser, uterom, mennesker, reise, offentlig saksbehandling, økonomi og politikk. Byplanlegging inkluderer arbeid med mindre by- og gaterom, nabolag og hele byer eller regioner. Hvordan byer utformes og brukes, anses som veldig viktig ledd i bærekraftig utvikling. Mesteparten av klimagassutslippene oppstår i byene. Derfor finnes også store deler av løsningen der. Byplanlegging er å legge til rette for reduserte utslipp gjennom blant annet areal- og transportplanlegging. Hvis du velger byplanlegging vil du jobbe med meningsfylte oppgaver.

Må jeg være god i matematikk når jeg studerer byplanlegging?

Dersom du skal ta en toårig master i byplanlegging, må du ha en planfaglig relevant bachelorutdanning. Du trenger ikke ingeniørkompetanse for å søke.

Må jeg være god til å tegne når jeg studerer byplanlegging?

Nei! Du kommer til å bruke tegning og DAK i det daglige arbeid med oppgaver. Planleggingsarbeid går ut på å plassere og utforme omgivelser, og det er viktig å kunne presentere arbeid grafisk, ved hjelp av tegning, kart, digitale planer og illustrasjoner. Du får opplæring i dette under studiet.

Er studieprogrammet på engelsk?

I det toårige masterprogrammet i byplanlegging/city and regional planning jobber norske og internasjonale studenter sammen, så all undervisning foregår på engelsk. Det er mulig å skrive selve masteroppgave på engelsk eller norsk.

Får jeg sivilingeniørgrad når jeg studerer byplanlegging?

Nei. En toårig internasjonal master i byplanlegging/city and regional planning gir deg en master of science.

Hvor kan jeg jobbe, og hva kan jeg jobbe med når jeg studerer byplanlegging?

Du kan jobbe med å lage fysiske planer eller beskrive hvordan et område skal utvikles. Du trenger ikke å jobbe i en stor by. Du kan få jobb i offentlige etater (f.eks. kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, m.fl.) eller private virksomheter som løser planoppgaver (f.eks. konsulentbedrifter, ingeniør-/arkitektkontorer, eiendomsutviklere, entreprenører, m.fl.).

Andre utdanninger

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51831715
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i byplanlegging
51831622
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging