DKU 100 - Kunstnerisk utviklingsarbeid og kritisk refleksjon
(Artistic Research and Critical Reflection)

5 studiepoeng – vår/høst - Varighet  1 semester – Stavanger/Kristiansand

Published Endret

Kunstnerisk utviklingsarbeid og kritisk refleksjon (Artistic Research and Critical Reflection)

Varighet

1 semester

Studiepoeng

5

UK
Foto: Tord F Paulsen

Emneansvarlig: Per Zanussi

  

Program  

Emnet inngår i ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid ved Fakultet for kunstfag (UiA) og Fakultet for utøvende kunstfag (UiS).    

Opptakskrav 

Kandidaten må enten være tatt opp på et ph.d.-program for kunstnerisk utviklingsarbeid eller et kunstnerisk-vitenskapelig ph.d.-program som omfatter både en skriftlig og en utøvende/skapende dimensjon.   

 Undervisningsspråk 

Norsk/Engelsk    

Læringsutbytte  

Etter fullført emne skal kandidaten:  

 • være i kunnskapsfronten når det gjelder kunnskapssyn, relevant terminologi og begreper innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid knyttet til eget fagfelt og praksis 
 • ha inngående forståelse for hvordan egen praksis har tilhørighet til en større diskurs og bredere samfunnsmessige forhold  
 • kunne anvende kritiske, teoretiske og analytiske kunnskapsperspektiver i eget kunstnerisk utviklingsarbeid 
 • kunne formidle og dele ny innsikt og kunnskap med fagfeltet 
 • utvikle språk, begrep og verktøy for kunnskapsoverføring utover egen praksis og eget fagfelt  
Innhold  

Emnet skal gi opplæring i teorier og metoder for kritisk refleksjon med utgangspunkt i kandidatens egen praksis og eget ph.d.-prosjekt. Opplæringen skal legge til rette for kritisk nærlesing og diskusjon av sentrale praksiser og tekster innenfor kunstnerisk utviklingsarbeid. Emnet skal fremme eksperimentering og utvikling av kandidatene som gode fagpersoner innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 
 

Emnet tar for seg følgende sentrale tematikker: 

 • Kritisk refleksjon 
 • Begrepsutvikling 
 • Skrivetrening  
 • Historisk-filosofiske strømninger  
 • Kunnskapsformer  
Formidlingsformer 

Emnet legger vekt på å opparbeide kunnskap om og begrepsapparat for å kunne engasjere seg i kunstfaglige diskurser utover egen faglige kontekst.  

Undervisnings- og læringsformer  

Undervisningen er samlingsbasert med fokus på workshop og dialog, hvor kandidaten bidrar med problemstillinger knyttet til eget ph.d.-prosjekt. Det avholdes to til fire heldagssamlinger. Læringsformene vil, i likhet med innholdet, bli tilpasset ph.d.-kandidatenes prosjekter.  

Deler av undervisningen er obligatorisk. Disse delene fremlegges i Teams ved semesterstart. 

Forventet arbeidsomfang er 27 timer pr. studiepoeng. 

Vilkår for å gå opp til eksamen 
 • Godkjent fremmøte til obligatorisk undervisning 
 • Individuell muntlig presentasjon av skisse til eksamen. 
 • Forberedt kommentar til en annen ph.d.-kandidats presentasjon 

  Nærmere informasjon gis i Teams ved semesterstart. 

Eksamen  

Individuell muntlig eksamen på 45 minutter. Karakteruttrykk: bestått/ikke bestått.  

Studentevaluering  

Studieprogramleder i samråd med tillitsvalgte for ph.d.-kandidatene fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha midtveis- eller sluttevaluering, jf. kvalitetssystemet kapittel 4.1. Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Teams.   

  

Tilbys som enkeltemne: Ja  

 Ansvarlig fakultet  

Fakultet for kunstfag, Universitet i Agder 

Fakultet for utøvende kunstfag, Universitetet i Stavanger 

Påmelding: Forskningskonsulent Elina Borg Björnström kontakt: elina.s.@bjornstrom@uis.no

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Barns utvikling, lek og læring

   Første år, semester 1

   Barns utvikling, lek og læring (ABL101)

   Studiepoeng: 10

  • Natur, helse og bevegelse

   Første år, semester 1

   Natur, helse og bevegelse (ABL110)

   Studiepoeng: 20

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Første år, semester 1

   Kunst, kultur og kreativitet (ABL201)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 1. trinn 25 dager

   Første år, semester 2

   Praksis 1. trinn 25 dager (ABLPR1)

   Studiepoeng: 0

  • Barns utvikling, lek og læring

   Andre år, semester 3

   Barns utvikling, lek og læring (ABL102)

   Studiepoeng: 10

  • Samfunn, religion, livssyn og etikk

   Andre år, semester 3

   Samfunn, religion, livssyn og etikk (ABL120)

   Studiepoeng: 20

  • Kunst, kultur og kreativitet

   Andre år, semester 3

   Kunst, kultur og kreativitet (ABL202)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 2. trinn 25 dager

   Andre år, semester 3

   Praksis 2. trinn 25 dager (ABLPR2)

   Studiepoeng: 0

  • Barns utvikling, lek og læring

   Tredje år, semester 5

   Barns utvikling, lek og læring (ABL103)

   Studiepoeng: 10

  • Språk, tekst og matematikk

   Tredje år, semester 5

   Språk, tekst og matematikk (ABL210)

   Studiepoeng: 20

  • Praksis 3. trinn 25 dager

   Tredje år, semester 5

   Praksis 3. trinn 25 dager (ABLPR3)

   Studiepoeng: 0

  • Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid

   Tredje år, semester 6

   Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (ABL300)

   Studiepoeng: 15

  • Skolepraksis 3. trinn 5 dager

   Tredje år, semester 6

   Skolepraksis 3. trinn 5 dager (ABLPRS)

   Studiepoeng: 0

  • Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager

   Fjerde år, semester 8

   Fordypningspraksis 4. trinn 10 dager (ABLPR4)

   Studiepoeng: 0

  • Bacheloroppgave

   Fjerde år, semester 7

   Bacheloroppgave (ABLBAC)

   Studiepoeng: 15

 • Fordypning: Velg mellom seks fordypninger ved UiS eller utveksling

  • Aktiv i naturen

   • Aktiv i naturen fordypning

    Fjerde år, semester 8

    Aktiv i naturen fordypning (BLU340)

    Studiepoeng: 30

  • Musisk praksis

   • Musisk praksis, bevegelse og samspill

    Fjerde år, semester 8

    Musisk praksis, bevegelse og samspill (BLU360)

    Studiepoeng: 30

  • Organisasjon og ledelse

   • Organisasjon og ledelse for barnehagelærere

    Fjerde år, semester 8

    Organisasjon og ledelse for barnehagelærere (BLU310)

    Studiepoeng: 30

  • Småbarnspedagogikk

  • Mangfold og tilhørighet

   • Mangfold og tilhørighet

    Fjerde år, semester 8

    Mangfold og tilhørighet (BLU370)

    Studiepoeng: 30

  • Språk, kreativitet og mangfold

   • Språk, kreativitet og mangfold

    Fjerde år, semester 8

    Språk, kreativitet og mangfold (BLU320)

    Studiepoeng: 30