Hopp til hovedinnhold

E-MBA285 Strategi og digitalisering

Alle snakker om digitalisering og mulighetene det gir – men hvordan kan man best utnytte disse mulighetene? Dette kurset gir deg kunnskapen og verktøyene du trenger

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsform

Samlingsbasert

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

35

Oppstart

Mars 2022

Søknadsfrist

Oppgis senere

Pris

23.000,- + semesteravgift og pensum

Førsteamanuensis og foreleser Bjarte Ravndal

Kursinnhold

Organisasjoner må forholde seg til en stadig mer digitalisert økonomi. De må tilpasse og endre sine forretningsprosesser, de må møte kundene på nye måter, og de må håndtere teknologi og omgivelser som utvikler seg raskere og raskere.

datateknologi ansikt

Men det store paradokset er at teknologien i seg selv ikke gir noen verdi for organisasjoner flest. Den gir kun muligheter, og disse mulighetene må settes inn i en sammenheng. De digitale mulighetene må styres.

Dette kurset vil hjelpe deg til å håndtere spenningsfeltet mellom strategi og digitale utfordringer og muligheter.

Målgruppe 

Kurset passer for ledere og mellomledere, og for personer som om ønsker en lederjobb. E-MBA285 Strategi og digitalisering kan tas for seg selv eller som en del av den erfaringsbaserte mastergraden Executive Master Business Administration.

Innhold

Kurset tar for seg disse hovedtemaene:

- Strategi og strategisk fundament for digitalisering 

- Digital transformasjon og organisatorisk tilpasning

- Styrets rolle for vellykket digitalisering

- Organisering og styring av IT/IS-funksjonen

- Aktuelle utfordringer og dilemmaer knyttet til digitalisering

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal du ha kunnskap om;

- forskjellige perspektiver på verdiskaping i en digital økonomi

- strategiske og organisatoriske utfordringer som møter organisasjoner i en digital økonomi

- viktige trender og utfordringer

Og du vil kunne;

- Styre organisasjoners investeringer og bruk av digital teknologi

- Gi anbefalinger til verdiskaping ved hjelp av digitale initiativer

- lede og gjennomføre digital transformasjon

Være en aktiv bidragsyter i store og mellomstore virksomheter 

Undervisningsdager

Kurset holdes over 3 samlinger à 2 dager.

Undervisningsdatoer for våren 2022 er under planlegging.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger.

Arbeidsform

Kurset er laget for å kunne tas ved siden av jobben, og arrangeres med tre samlinger á to dager med forelesninger. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig¨og/eller i grupper. Det legges opp til at studentene er aktive i diskusjoner og bidrar med egne erfaringer og problemstillinger.

Det tas forbehold om at undervisningen helt eller delvis kan måtte holdes via digitale plattformer, dersom det er påkrevd etter retningslinjer som gis med bakgrunn i koronasituasjonen. Du vil få beskjed om undervisningsform i opptaksbrevet.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Vurdering/eksamen

To skriftlige innleveringer/presentasjoner som kan gjøres individuelt eller i par underveis i kurset.

Skriftlig 14-dagers hjemmeeksamen starter siste undervisningsdag.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til EMBA ved Handelshøgskolen ved UiS kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Utenlandske søkere må dokumentere norskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

51831593
Handelshøgskolen ved UiSAvd. for innovasjon, led. og mark.føring
Førsteamanuensis

Kontaktpersoner

51833078
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833728
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorrådgiver