Hopp til hovedinnhold

ED-GLF100 Grunnleggende fremsynsledelse (nettbasert - 5 studiepoeng)

Dette gratiskurset er tilgjengelig kun for arbeidsledige, permitterte og unge med lite jobberfaring. Kurset gir en innføring i hvordan man systematisk kan skape og håndtere informasjon om fremtiden, ved å bruke teori, metoder og teknikker innenfor feltet «fremsynsstudier».

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Priser

Gratis for målgruppen (se over) + pensumlitteratur

Neste oppstart

6. september

Søknadsfrist

15. august 2021

Undervisningsform

Nettbasert

Sentralt i kurset står teorier, modeller, metoder og verktøy som kan anvendes når det skal gjøres strategiske fremsynsprosjekter i egen organisasjon.

Professor emeritus Jan Erik Karlsen

VIKTIG INFORMASJON

Dette kurset tilbys kun høsten 2021 bare for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige og permitterte. Kurset er finansiert av Kompetanse Norge, og er derfor gratis for deltakere innen målgruppen, med unntak av pensumlitteratur som må betales av søkeren.

Etter innsendt søknad vil du motta en bekreftelse på at søknad er mottatt. På grunn av forventet stort antall søkere, kan vi ikke garantere svar på spørsmål du måtte ha knyttet til søknaden din.

MERK: Søknader som ikke inneholder fullstendig dokumentasjon knyttet til opptakskrav og svar på spørsmål i søknadsskjemaet, vil ikke bli behandlet.

Kontakt: evu@uis.no

Kursinnhold

Dette nettbaserte kurset i Grunnleggende fremsynsledelse gjør det mulig for deg å legge undervisningen til et tidspunkt som passer deg i en travel hverdag.

Grunnleggende fremsynsledelse

Kursets mål er å gjøre deltakerne i stand til å håndtere teorier, metoder og teknikker innen feltet strategisk fremsynsledelse til bruk for utvikling av virksomheter og organisasjoner, herunder å beherske fremgangsmåter for å kunne lage organisatoriske diagnoser, prognoser og planer for fremtidige veivalg.

Innhold

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning. Det har fem nettbaserte forelesningsmoduler med følgende deltemaer:

  • Fremsynsledelse som studieemne
  • Organisasjonsendring og fremsynsledelse
  • Fremtiden som kunnskapsfelt
  • Fremsynsledelsens verktøykasse
  • Fremtidsverkstedet – fra tanke til handling

Slik foregår undervisningen

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet. Til slutt må du bestå en avsluttende test for å få gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur

  • Karlsen, J.E (2021). Innføring i fremsynsledelse. Stavanger: Cappelen Damm Forlag
  • Kompendium, utvalgte foresight artikler, 75 sider.

Eksamen

En ukes digital hjemmeeksamen som vurderes av en sensor. Bokstavkarakter A-F.

For å få rett til å avlegge eksamen må en avsluttende test være bestått innen 5. november

Eksamensdato: 12. - 19. november 2021.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor), og søkere med norsk som andrespråk må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner.

Les mer om opptakskravene hos Samordna opptak. For at søknad på grunnlag av realkompetanse skal bli behandlet, må nødvendig dokumentasjon være lastet opp innen søknadsfristen.

Merk: Siden dette er et gratiskurs rettet mot arbeidsledige, permitterte og unge som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, må du kunne dokumentere at du er i målgruppen.

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Du kan lese emneplanen her.

Med forbehold om endringer.

Foreleser

51832273
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Professor emeritus

Kontaktpersoner

51833046
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent