Hopp til hovedinnhold

ED-IHMS110 Grunnleggende HMS-ledelse (nettbasert - 5 studiepoeng)

Dette gratiskurset er tilgjengelig kun for arbeidsledige, permitterte og unge med lite jobberfaring. Kurset møter myndighetenes krav til HMS-opplæring av ledere, verneombud og HMS-ansvarlige.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Priser

Gratis for målgruppen (se over) + pensumlitteratur

Neste oppstart

6. september

Søknadsfrist

15. august 2021

Undervisningsform

Nettbasert

Dette kurset handler om å skape og vedlikeholde et bærekraftig arbeidsliv. Vi trenger trygge og helsefremmende arbeidsplasser og miljøsikre varer og tjenester.

Professor emeritus Jan Erik Karlsen

VIKTIG INFORMASJON

Dette kurset tilbys kun høsten 2021 bare for nyutdannede, unge uten mye jobberfaring som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, og ledige/permitterte. Kurset er finansiert av Kompetanse Norge, og er derfor gratis for deltakere innen målgruppen, med unntak av pensumlitteratur som må betales av søkeren.

Etter innsendt søknad vil du motta en bekreftelse på at søknad er mottatt. På grunn av forventet stort antall søkere, kan vi ikke garantere svar på spørsmål du måtte ha knyttet til søknaden din.

MERK: Søknader som ikke inneholder fullstendig dokumentasjon knyttet til opptakskrav og svar på spørsmål i søknadsskjemaet, vil ikke bli behandlet.

Kontakt: evu@uis.no

Kursinnhold

Dette nettbaserte kurset i Grunnleggende HMS-ledelse gjør det mulig for deg å legge undervisningen til et tidspunkt som passer deg i en travel hverdag.

Kurset gir deg bred kunnskap om problemstillinger knyttet til organisatorisk bærekraft og ledelse av HMS. Du får teoretisk, metodisk og operativ kunnskap om systematisk HMS-forbedring. I tillegg lærer du å bruke faglitteraturen til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger, og til å gjøre begrunnede HMS-beslutninger.

Etter kurset vil du kunne planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter, i tråd med kravene i HMS-lovgivningen.

Innhold

Kurset tilsvarer 40 timers undervisning, og består av fem moduler.

Modul 1: HMS-ledelse som studieemne

Modul 2: Arbeidsmiljøloven – bærebjelke i alt HMS-arbeid

Modul 3: Den ansatte som ressurs i HMS-arbeidet

Modul 4: HMS-arbeidets verktøykasse

Modul 5: Moderne og bærekraftig HMS-ledelse

Slik foregår undervisningen

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet. Til slutt må du bestå en avsluttende test for å få gå opp til eksamen.

Pensumlitteratur

  • Karlsen, J.E. (2010): Systematisk HMS-arbeid. Ledelse for organisatorisk bærekraft. Oslo: Høyskoleforlaget. 185 sider.
  • Koren, P. og P.H. Lindøe (2018): Metoder for bedre arbeidsmiljø. Involvering og godeprosesser. Oslo: Gyldendal. 180 sider.
  • HMS i HRM. Kap. 21 i A. Mikkelsen og T. Laudal (red.) Strategisk HRM. Oslo: Cappelen DammAkademisk. 33 sider. (Særtrykk - Dette kapittelet blir lagt ut gratis på Canvas)

Eksamen

En ukes digital hjemmeeksamen som vurderes av en sensor. Bokstavkarakter A-F.

For å få rett til å avlegge eksamen må en avsluttende test være bestått innen 12. november

Eksamensdato: 19. – 26. november 2021.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor), og søkere med norsk som andrespråk må dokumentere tilstrekkelige kunnskaper i norsk.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner.

Les mer om opptakskravene hos Samordna opptak. For at søknad på grunnlag av realkompetanse skal bli behandlet, må nødvendig dokumentasjon være lastet opp innen søknadsfristen.

Merk: Siden dette er et gratiskurs rettet mot arbeidsledige, permitterte og unge som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, må du kunne dokumentere at du er i målgruppen.

Praktisk gjennomføring

Når du har mottatt opptaksbrev og aktivert brukeren din, får du tilgang til nettportalen du skal bruke. Her finnes all informasjonen du trenger for å gjennomføre kurset. Videoforelesninger med nedlastbare presentasjoner fra forelesningen, selvtester m.m. Du velger selv når du vil studere og i hvilket tempo.

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Du kan lese emneplanen her.

Med forbehold om endringer.

Dette sier studenter som har tatt kurset

Vi får gode tilbakemeldinger på dette nettbaserte kurset i grunnleggende HMS-ledelse. Her kan du lese et par av dem.

Linjeleder:

"Dette studiet har vært et solid løft for min kunnskap, og for å sette sammen HMS-arbeidet til en kontinuerlig prosess av forbedringer. Jeg har opplæring i HMS fra arbeidsgiver, men ikke på denne måten her. Jeg må til slutt også innrømme at dette er en opplæring og gjennomføring av HMS-arbeid er et modningsfag. Etter hvert som jeg blir tryggere tar jeg i bruk mer av virkemidlene, og mulighetene som ligger i arbeidet med HMS. Jeg ser resultater av de små endringene jeg har gjort, og de enkle handlingsplanene. Jeg har flotte og flinke medarbeidere, og jeg er takknemlig for at jeg får jobbe sammen med dem."

Ansatt:

"Studiet har gitt meg innsikt i at arbeidstakerne har muligheter for medvirkning når det kommer til helse-, miljø- og sikkerhet i sin arbeidshverdag. Lovpålagte oppgaver til arbeidsgiver er man ofte klar over i forhold til hvem man tenker skal være ansvarlig. Men er den ansatte egentlig klar over den plikt og rett de selv innehar i HMS-arbeidet? Vi har alle et felles ansvar!"

Nyttig informasjon

Foreleser

51832273
Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for medie- og samfunnsfag
Professor emeritus

Kontaktpersoner

51833046
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Senior rådgiver
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent