Hopp til hovedinnhold

Energi- og petroleumsteknologi - bachelor

Energisektoren er i endring. Mens de siste hundre årene har vært dominert av kull, olje og gass, vil vi i de kommende tiårene se en bredere miks av energiformer, og da spesielt innen fornybar energi.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år, 6 semester

Antall studieplasser

38

Studiepoeng

180

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Silje Marie studerer bachelor i energi- og petroleumsteknologi

Vi er inne i en tid hvor klimaproblemet og karbonutslipp er høyt på den politiske agendaen, og det jobbes iherdig med å redusere karbonavtrykket globalt. På samme tid øker velstanden i folkerike land i den ikke-vestlige verden og det globale energiforbruket fortsetter å vokse. Det er utfordrende å møte det økende energibehovet - og på samme tid redusere CO2-utslippene.

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi ved UiS er unikt, ingen andre institusjoner utdanner ingeniører med en hybrid energikompetanse. Som student blir du oppfordret til å overføre teknologikompetanse fra petroleumsbransjen til mer miljøvennlige bransjer. 

Tidligere har det vært slik at man utdanner seg med spesialisering i enten strømningsbasert eller materialbasert energi. I framtiden vil behovet være bredere, mer multidisiplinært. Framtidens energi-ingeniører vil beherske alle former for energi.

Utdanningen ligger på et høyt faglig internasjonalt nivå, og noen av emnene blir forelest på engelsk.

Fullført bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi kvalifiserer for opptak til 2-årig master i teknologi-/sivilingeniørstudium i petroleumsteknologi og Computational engineering. 

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi utdanner ingeniører til et vidt spekter av jobber i industrivirksomheter som er rettet mot produksjon av energi; olje- og gass, vindkraft, solenergi, geotermisk energi, bioenergi og energisystemer.

Hva kan du bli?

Med utdanning innenfor energi- og petroleumsteknologi har du interessante jobbmuligheter både i Norge og internasjonalt. Du kan jobbe hos land- og offshorebaserte operatører, service- eller ingeniørselskaper som planlegger, designer, bygger, drifter og vedlikeholder olje- og gassfelt.

En kandidat med bestått studium vil være kvalifisert til følgende masterstudier ved UiS; master i energiteknikk (planlagt oppstart høsten 2024), Master i Computational Engineering, master i industriell teknologi og driftsledelse, master i industriell økonomi og Master i Risk Analysis.

Framtidens yrker: Energi-ingeniør
AlumniPORTRETT

Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Supply Chain Management i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi er denne jobben midt i blinken, og jeg får bruk for hele studiet i min arbeidshverdag, sier Marianne Pedersen.

Hvorfor valgte du å studere petroleumsteknologi og industriell økonomi ved UiS?

Jeg har alltid likt realfag og trivdes med både matte, geofag, fysikk og kjemi på videregående. Jeg hadde en mattelærer som anbefalte meg petroleumsfag da det er en krysning mellom mange av realfagene. Deretter tenke jeg at den beste plassen å studere til å bli petroleumsingeniør må jo være olje- og energihovedstaden Stavanger!

I løpet av studietiden skjønte jeg at jeg ikke hadde lyst å jobbe rent teknisk. En master i industriell økonomi virket som den perfekte kombinasjonen mellom det tekniske og det kommersielle, og jeg har aldri angret på at jeg valgte denne masteren.

Hva husker du best fra studietiden ved UiS?

Det er umulig å trekke frem én ting, men miljøet på industriell økonomi er unikt. Jeg ønsker å trekke frem studieturen til Vietnam i femteklasse, lange dager på Indøksbrakka med masterskriving og eksamensjobbing, x-antall fadderuker, vervet i linjeforeningen og ikke minst studieopphold på Svalbard.

Hvilken del av studiet har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

Jeg jobber nå i Supply Chain Management i Equinor. Det betyr at jeg jobber med anskaffelser og logistikk. Selv om selskapet satser stort på ny energi er mye av det selskapet holder på med olje- og gassrelatert. Med bachelor i petroleumsteknologi og master industriell økonomi med spesialisering i kontrakt er denne jobben midt i blinken, og jeg får bruk for hele studiet i min arbeidshverdag. Selv om jeg ikke jobber teknisk som petroleumsingeniør har jeg virkelig bruk for min grunnleggende forståelse av petroleumsbransjen.

Hva liker du best med jobben din?

Equinor satser veldig på oss nyutdannede og ønsker å gi oss en best mulig utvikling i løpet av graduate-perioden. Vi får være med på masse spennende prosjekter og får virkelig innblikk i selskapets satsning på lave karbonutslipp og digitalisering. Det er mye spennende som skjer i selskapet og jeg er veldig glad for at jeg får ta del i dette.

Miljøet blant kollegaer er også en ting jeg vil trekke frem. Spesielt er det et godt samhold mellom graduatene i Equinor. Vi spiser lunsj sammen hver fredag og finner på ting på kvelder og i helger. I tillegg er det massevis av idretter og aktiviteter i regi av selskapet. Bedriftsidrettslaget har alle idretter du kan tenke deg. Jeg er for eksempel med på damefotballaget, det er veldig kjekt.

Hva er dine tre beste råd til dagens studenter?

Mitt første råd er å senke skuldrene og nyte studenttilværelsen, ting ordner seg alltid til slutt. Deretter vil jeg anbefale alle å være engasjert og ta del i linjeforeninger og studentorganisasjoner. Det har gitt meg mye og er erfaring jeg har tatt med meg inn i arbeidslivet. Mitt siste råd må være å prøve å skaffe seg relevant deltidsjobb eller sommerjobb. Dette er noe som vil komme godt med når man til slutt skal søke fast jobb. 

Intervju med Marianne Pedersen er skrevet av: Martin Evensen

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i energi- og petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper om hele oljeutvinningsprosessen for olje og gass, herunder boring, petroleumsproduksjon og prosessteknikk, samt om teknologibasen for kraftproduksjon generelt. Kandidaten har kunnskap som bidrar til relevant spesialisering, bredde eller dybde.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap og relevante samfunns- og økonomifag, og kunnskap om hvordan disse danner basisen for, og kan integreres i energi- og petroleumsteknologi.

K3: Kandidaten har kunnskap om fagets historie, utvikling og ingeniørens rolle i samfunnet. Kandidaten har kunnskap om konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid, relevant metodikk og arbeidsmåte innen eget fagfelt.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting, kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap i matematikk, fysikk og kjemi og teknologiske emner for å formulere, spesifisere, planlegge og løse energi- og petroleumsrelaterte problemstillinger på en velbegrunnet og systematisk måte.

F2: Kandidaten behersker digitale verktøy og kan særlig anvende programmer for modellering og simulering av energi- og petroleumsrelaterte problemstilling.

F3: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre prosjekter, eksperimenter og simuleringer, samt analysere, tolke og bruke framkomne data, både selvstendig og i team.

F4: Kandidaten kan finne, vurdere, og utnytte teknisk viten på en kritisk måte innen sitt område, og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling, både skriftlig og muntlig.

F5: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon, kvalitetsstyring og entreprenørskap ved utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan formidle ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G3: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G4: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

G5: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanseog matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Hvordan søke?

Kontakt
Opptakskontoret

E-post: opptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52 Besøksadresse 1. etasje, Arne Rettedals hus

Åpningstider

Mandag til fredag Kl. 09:00-11:30 og kl. 12:00-15:00

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.  Opplegg for utvekslingen

Femte semester på bachelorprogrammet i energi- og petroleumsteknologi er tilrettelagt for utveksling. I utlandet må du velge relevante emner tilsvarende fordypning innen ditt fagområde. Disse emnene må være godkjente før du reiser ut.  Det er også viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet.  Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.  

Det er også mulig å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard, UNIS. Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.  Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner

Anita Malde RasmussenGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
  • Alle land

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av vanligste spørsmålene vi får om å studere energi- og petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

spørsmål og svar SOS

Kan studie kombineres med jobb/deltid muligheter?

Ja det er mulig å kombinere studiet med jobb, men da er det vanlig å ta studiet på deltid over 4 eller 5 år. Det er mulig å få satt opp individuell utdanningsplan, dette gjørs ofte dersom studiet tas over 5 år.

Hva kan jeg bli/ jobber kan jeg få etter endt utdanning?

Bachelorstudiet i energi- og petroleumsteknologi utdanner ingeniører til et vidt spekter av jobber i all industrivirksomhet. Det er primært rettet mot aktiviteter knyttet til olje og gass, men også mot bedrifter som jobber med teknologier som muliggjør fornybare energiformer og lagring av CO2.

De fleste jobbene for energi- og petroleumsingeniørene finnes i serviceselskaper, ingeniørfirma (Engineering) og konsulentselskaper som har spesialisert sin virksomhet inn mot oppdrag for olje- og energiindustrien, men det er også muligheter for jobber innen olje- og energiselskaper og hos operatørselskapene.

De fleste selskaper som har tilknytning til olje- og energiindustrien er internasjonale og det kan være anledning til å eksponere seg mot et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning. I og med at mange selskaper er i ferd med å diversifisere sin portefølje bort fra ren olje og gass, så vil studentene fra dette studiet være mer robuste i forhold til jobbmuligheter enn før.

En bachelor i energi- og petroleumsteknologi åpner for flere masterstudier avhengig av hvilke valgfag man har tatt; alle studieretninger i petroleumsteknologi, computational engineering og energiteknologi.

Er det obligatorisk oppmøte i løpet av studie?

En del av emnene i studiet har obligatorisk oppmøte som eks. laboratorium og lignende. Dette skal fremkomme av den enkelte emnebeskrivelsen.

Hva koster studiet?

Studiet i seg selv koster ingenting. Dette er normen i høyere utdanning i Norge. Det eneste du behøver å betale for er semesterregistrering på ca. 750,-, pensum og eventuelt andre kjøp som gjør hverdagen din lettere som student.

Se presentasjon om Energi og petroleumsteknologi fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Din linjeforening

Petroil

Linjeforeningen for energi- og petroleumsstudentene ved UiS.

Om Petroil

Vi representerer studentene i bachelor- og masterstudier i energi- og petroleumsteknologi, og petroleumsgeologi ved UiS.

Formålet med linjeforeningen Petroil er å jobbe for studentenes interesser. Årlig arrangerer vi store og små sosiale sammenkomster som sosiale eventer, eksursjoner og turer, blant annet den årlige Houstonturen med 3. klasse-studentene.

Kontakt

seniorkonsulent
51831704
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Livet som student i Stavanger

Ansatte ved institutt for energi- og petroleumsteknologi

Professor
51832238
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor
51832010
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor
51831769
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energi- og petroleumsteknologi
Professor emeritus/emerita
51832256
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for energi- og petroleumsteknologi
presentasjon av fagmiljøet

Energi- og petroleumsmiljøet ved UiS

De viktigste forskningsområdene ved instituttet er energi er blant annet naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

Illustrasjon av bore- og brønnteknologi

Bore- og brønnteknologi er et viktig fagområde med aktiviteter knyttet til boring, brønnkonstruksjon, brønnlogging og testing, produksjon og økonomi innen oljeindustrien.

Forskningen ved UiS fokuserer på å utdype forståelsen for boreprosesser for å forbedre bore- og brønnteknologier.  Målet er forbedret bore- og brønneffektivitet med reduserte kostnader, mens man på samme tid utfører operasjonene på en sikker og miljøvennlig måte. 

Institutt for energi- og petroleumsteknologi har blant annet forskning innenfor: boreteknologi, borevæsker, brønnhulldesign, brønnkomplettering og brønnintervensjon, modellering og simulering av borepreosessen, permanent plugging og forlating, automatisert boring og brønnintegritet .

Les mer om fagmiljøet her.