Hopp til hovedinnhold

Entreprenørskap for musikere

Søk vårt digitale studium Entreprenørskap for musikere (5 stp) innen 1. august. Studiet er et emne på bachelornivå og spesielt rettet mot profesjonelt virke innen musikkfeltet, enten du er utøver og/eller skapende musiker.

Publisert: Endret:
Fakta
Antall studieplasser

25

Varighet

Ett semester, digital undervisning

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søknadsfrist

Fra 15. juni til 1. august

Slik søker du

Legg til "Annet" under Fakultet for utøvende kunstfag og skriv inn emnekode ENT321 i merknadsfeltet

Stein Bjelland underviser i Entreprenørskap for musikere ved UiS.

Digitalt studium for musikere

Etter stor suksess høsten 2020 utlyser vi igjen opptak til Entreprenørskap for musikere!

Bjergsted jazzensemble og Bjergsted vokalensemble sin julekonsert på Spor 5, desember 2018. Foto: Konelius Kiil Halvorsen
I løpet av studiet vil du blant annet lære å sette sammen karriereplan for ditt profesjonelle kunstnerskap. Foto: Marie von Krogh

Høsten 2021 tilbys det digitale studiet Entreprenørskap for musikere (5 stp) ved Fakultet for utøvende kunstfag. Studiet består av et enkeltstående emne på 5 studiepoeng, og all undervisning vil foregå digitalt. Her vil du få innsikt i fakta, prinsipper, sammenhenger og verktøy. Dette vil gi et godt grunnlag for å legge strategier og planer for å kunne skape din egen arbeidsplass, i tillegg til å styrke bevisstheten og stoltheten rundt egen kunstneriske virksomhet. Dagens musikkøkonomi har vært gjennom altomfattende forandringer de siste tiårene. Dette har utfordret tradisjonelle strukturer og økonomiske modeller. I løpet av semesteret vil du blant annet lære å sette sammen karriereplan for ditt profesjonelle kunstnerskap, samt planlegge og gjennomføre kunstnerisk formidling for ulike målgrupper.  

Emnebeskrivelse: ENT321 Entreprenørskap for musikere (5sp) 

Det tilbys studieplass til de 25 første kvalifiserte søkerne ut fra søknadstidspunkt.

Har du aktiv studierett ved UiS høsten 2021 på en bachelor eller mastergrad, og ønsker opptak til Entreprenørskap for musikere, søk via Digital Studentekspedisjon.

Samlinger på zoom

SAMLING 1 //

Mandag 20 + tirsdag 21. september

Kl16.00 - 1900 på Zoom

SAMLING 2 //

Mandag  4. + tirsdag 5. oktober

Kl16.00 - 1900 på Zoom

SAMLING 3 //

Mandag  25. + tirsdag 26.oktober

Kl16.00 - 1900 på Zoom

SAMLING 4 //

Mandag 15. + tirsdag 16. november

Kl16.00 - 1900 på Zoom

FRIST INNLEVERING OPPGAVE: 22.november. 

Fakultet for utøvende kunstfagAvdeling for klassisk musikk
Høgsk-/øvingslærer

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag