Er du nysgjerrig på barnehageforskning?

Vil du lære mer om hvordan du kan vurdere og bruke barnehageforskning i din barnehage? I dette emnet får du kunnskap om barnehagen som en lærende organisasjon og dens betydning for livslang læring.

Published Endret

Liten jente med rødt hår bygger med klosser mens hun ser på en kvinnelige barnehageansatt og smiler

Det er et frittstående emne på 15 studiepoeng, som undervises i høstsemesteret.

Dette lærer du

I dette studieemnet rettes fokuset mot barnehageforskning. Dette inkluderer nyere samfunnsperspektiver på barn, barndom og barnehage i en mangfoldig og flerkulturell kontekst. Både lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver står sentralt. I emnet inngår en introduksjonsdel med tematikk knyttet til det å være masterstudent.

Du får

  • overblikk over ulike tradisjoner innenfor internasjonal, nasjonal og lokal barnehageforskning
  • kunnskap om barnehagens juridiske rammer og styringsdokumenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • kunnskap om barnehagen i en politisk diskurs

Etter å ha tatt dette emnet kan du  reflektere kritisk over hvilke konsekvenser ulike forskningsfokus og metodiske tilnærminger kan få for forskningsresultater. Du kan også kritisk analysere forskningspublikasjoner og vurdere anvendelse av ulike forskningsresultater, og du kan kan analysere og forholde deg til vilkår for og dilemmaer knyttet til barnehageforskning.

Fullstendig emnebeskrivelse MBV 115

Merk at dette emnet kan inngå som del av Master i barnehagevitenskap.

Arbeidsformer

Det legges vekt på varierte arbeidsformer som seminar, forelesninger, faglige diskusjoner individuelle litteraturstudier samt refleksjon over andres og egne skriftlige tekster og presentasjoner. Studiet er organisert som samlinger med arbeidsmåter som krever høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon. Samlingene er obligatoriske (70%).

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Søknad og opptak

Universitetet i Stavanger regner med å ha ledige studieplasser på dette emnet høsten 2022, og ønsker å gjøre barnehagelærere i universitets nærområde oppmerksomme på denne muligheten til å øke formalkompetansen innen et viktig fag.

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

Dersom du er interessert i å ta dette emnet til høsten anbefaler vi at du tar kontakt med studieprogramleder Margrethe Jernes for mer informasjon og avklaringer vedrørende søknad og opptak.

Les mer om det å studere enkeltemner ved UiS.

Rådgiver
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU
Førsteamanuensis
51833511
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning