Hopp til hovedinnhold

Erfaringsbasert master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Denne erfaringsbaserte mastergraden representerer nye fagområder, og er utarbeidet som en reaksjon på utviklingen i det moderne samfunnet. Studiet passer for ansatte i private og offentlige virksomheter som ønsker økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

90

Nivå

Master

Undervisningsform

Både samlings- og nettbasert

Oppstart

Høst og vår

Omfang

Deltid

Undervisningsspråk

Norsk

Jeg ønsket mer kunnskap om risikostyring og sikkerhetstenkning i et samfunnsperspektiv. Derfor ble denne erfaringsbasert masteren et riktig valg for meg.

Torbjørn Heskestad Corneliussen - beredskapssjef i Sandnes kommune

Programinnhold

Trusler mot sikkerhet og robusthet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og natur, endringer i energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, eller endringer i sosiale relasjoner og adferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Undervisning

Risiko- og sikkerhet krever dermed en tilnærming på flere nivåer og med ulike perspektiver. Dette erfaringsbaserte masterprogrammet er et tverrfaglig studium, og bygger på samarbeidet mellom de risiko- og sikkerhetsfaglige miljøene ved Universitetet i Stavanger.

Etter endt studium vil du:

Ha økt innsikt og motivasjon til å bidra til utvikling av samfunnet på områder hvor det er utfordringer knyttet til risiko, sikkerhet og sårbarhet.

Være bedre i stand til å ta kvalifiserte avgjørelser på grunn av din forståelse for hvordan risiko og sårbarhet påvirker ulike alternativer

Ha et konkurransefortrinn når du søker om stillinger med ansvarsområder inn mot risiko og sikkerhet.

Hvem passer studiet for?

Målgruppen for kurset er ansatte som har ansvar for risikostyring og sikkerhet eller som ønsker å utvikle karrieren innenfor dette fagfeltet. Studiet er erfaringsbasert, og dine egne erfaringer blir tillagt stor vekt både i undervisningsform, prosjektarbeid, eksamen og den avsluttende masteroppgaven.

Gjennom studiet utvikler du din forståelse for risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon og virksomhetsområde. Denne kompetansen representerer et konkurransefortrinn for din arbeidsgiver og for deg selv når du søker nye stillinger.

Graden er yrkesrettet og kvalifiserer som sådan ikke for opptak til et doktorgradsstudium.

Oppbygging av mastergraden

Mastergraden utgjør totalt 90 studiepoeng og består av et obligatorisk kurs på 20 studiepoeng, 40 studiepoeng med valgfrie kurs, samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

NB! Alle kursene kan tas uavhengig av hverandre. Det betyr at du kan ta ett eller flere av kursene før du bestemmer deg for å ta hele mastergraden.

Det arrangeres en avsluttende eksamen etter hvert kurs. Eksamenstype vil variere. Det vil i tillegg være obligatoriske prosjektoppgaver på noen av kursene som studentene kan arbeide med hjemme.

Det er også mulig å starte masteroppgaven sin i høstsemesteret, men du må da melde deg på innen fristen for vårsemesteret. Det er nemlig kun metodesamling på våren.

Undervisningsform

Studiet er modulbasert og tilrettelagt for å kunne kombineres med jobb.

Det vil si at studentene studerer hjemme og møter på UiS til samlinger for hvert kurs. Forelesningene foregår på dagtid. På samlingene vil vi veksle mellom forelesninger og diskusjoner av caser i plenum.

Studiet bruker Canvas som kommunikasjonsplattform.

Prisinformasjon

Hvert kurs har individuelle priser. Semesteravgift og innkjøp av pensumlitteratur kommer i tillegg.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse kreves:

a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det teknisk naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.

Realkompetanse

For å kunne søke opptak på bakgrunn av realkompetanse kreves det minimum 60 studiepoeng fra tidligere studier.

Opptak

Alle de valgfrie kursene har egne opptak, og du må søke om opptak til hvert enkelt kurs.

Vi praktiserer førstemann til mølla prinsippet ved påmelding til alle emnene.

Blir du tatt opp til grunnmodulen Risiko, sikkerhet og sårbarhet, er du automatisk kvalifisert til Masteroppgaven når de valgfrie kursene er bestått.

Godkjenning av kurs fra andre studieretninger/studiesteder

Det kan være aktuelt å søke godkjenning av inntil 30 studiepoeng for relevante kurs på mastergradsnivå tatt ved andre studieretninger ved UiS eller ved andre utdanningsinstitusjoner. Disse kan da komme til erstatning for ett eller flere av de valgfrie kursene.

Videre studier - PhD.

Den erfaringsbaserte masteren gir 90 studiepoeng, noe som betyr at en må ta et sett med 30 studiepoeng utover dette grunnlaget for å kunne søke opptak til en PhD. Opptaket til en PhD krever 120 studiepoeng på masternivå. Dette avtales i samråd med fagmiljøet i hvert enkelt tilfelle.

Nye studier høsten 2021

UiS skal sikre relevante og framtidsrettede utdannelser for et samfunn og en region i endring. Høsten 2021 tilbyr UiS fl...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Fikk ny karriere med Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Etter å ha fullført en master ved siden av jobben, fikk fengselsbetjent Shpetim Halimi ny jobb som seniorinspektør i Arb...

Behov for flere med kompetanse på samfunnssikkerhet

Hvem skulle trodd at et virus kunne sette hele verden ut av spill? At både liv, helsesystemer, industrier og verdensøkon...

Kontaktpersoner

51833056
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Seniorkonsulent
51833091
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Avdelingsdirektør