Hopp til hovedinnhold

EU Training Activity: studentaktiviteter Voices of Women (VOW), juni 2022

Torsdag 23. juni kl. 08:00 - Fredag 24. juni kl. 18:00,
Fakultet for utøvende kunstfag.

Voices of Women (VOW) er et internasjonalt, EU-finansiert prosjekt med fokus på og utgangspunkt i kvinnelige komponister. Prosjektet hører til utdanningsprogrammet Erasmus+. Prosjektet ledes av Universitetet i Stavanger og partnerinstitusjoner i Norge, Nederland og Tyskland.

Publisert: Endret:

Voices of women

De første studentaktivitetene i prosjektet VOW finner sted i Stavanger 23-24 juni 2022. Hovedfokus her vil bli mesterklasseformatet, hvor studenter og ansatte fra partnerinstitusjonene jobber aktivt med repertoar av kvinnelige komponister. I tillegg vil det holdes forelesninger og workshops i relaterte emner.

Undervisere på kurset:

Professor Bettina Smith, førsteamanuensis Lise Meling, førsteamanuensis Friederike Wildschütz (UiS); Professor Janke Klok, førsteamanuensis Dr. Kristin McGee, Professor Dr. Petra Broomans (Riksuniversitetet i Groningen, Nederland); førsteamanuensis Dr. Lilli Mittner, Professor Anne-Lise Sollied (Universitetet i Tromsø).

Studentaktivitetene blir et møtepunkt, hvor alle prosjektets ulike tema smelter sammen. Her skal vi introdusere studentene til nytt repertoar, jobbe aktivt med repertoaret, framførelsespraksis, teori, filosofi, historiske kilder, evaluere og prøve ut nye metoder. Vi skal invitere artister og kunstnere til de respektive partnerinstitusjonene, presentere, analysere og diskutere. Deltagerne vil også bli introdusert til sosio-politiske sammenhenger, alt i lys av prosjektets rammeverk.

Tilbudet er rettet mot klassiske sangere og pianister, men undervisningen er åpen for alle universitetets studenter uansett studieretning.

Deltakerne vil motta et kursbevis på gjennomført EU Training Activity. De vil også være del av det internasjonale Voices of Women-nettverket.

Påmelding med kort motivasjonsbrev innen 20 mai 2022 ved henvendelse til: Friederike.wildschutz@uis.no.

Begrenset antall plasser. Gratis deltagelse.

Hjemmeside (lanseres 1.6.2022): www.voicesofwomen.eu

Erasmus+ programmet: https://www.utdanningiverden.no/studieprogram/erasmus