Fordypning i veiledningsutøvelse

UiS tilbyr et tverrfaglig emne i veiledningutøvelse. Emnet gir fordypning i både individuell og gruppebasert veiledning for ulike profesjoner innen helse- og velferdssektoren.

Published Endret
Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten
Student og sykepleier under rapport i hjemmetjenesten (Foto: NettOp).

Helsetjenestene er i stadig vekst med store krav til effektivitet og kvalitet, og lite tid til faglig refleksjon. Ulike profesjonsutdanninger er avhengig av tilgang til gode praksisplasser, men nye retningslinjer stiller også økte krav til praksisfeltet der de som møter studenter i praksis skal ha kvalifisert veilederkompetanse.

Åpent for søkere fra praksisfeltet

For å kunne møte praksisfeltets behov for økt veiledningskompetanse tilbyr Det helsevitenskapelige fakultet et fordypningsemne i veiledningsutøvelse for personer som har 10 studiepoeng innen profesjonsveiledning fra før av.

Praksisveileders kompetanse i veiledning kan tilrettelegge for en bedre læringsrelasjon mellom praksisveileder og student. Studenter, som stadig skal forholde seg til nye situasjoner og oppgaver, er ofte sårbare og usikre både faglig og personlig. Ferdig utdannede profesjonsutøvere kan også kjenne på denne sårbarheten. Menneskelige møter i profesjonell sammenheng gir imidlertid mulighet for å ivareta hverandre på en god måte. Fokus i dette emnet vil derfor være innhold, prosess og metoder i veiledning, samt menneskelige vilkår knyttet til arenaer for utvikling og læring.

Les mer om emnet profesjonsutøvelse her.

Opptak til enkeltemne

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra 1. november, med søknadsfrist 1. desember. For å søke velger du helsevitenskapelig fakultet, alternativet ANNET, og legger inn "MHVEIL" i merknadsfeltet. 

Studenter som har aktiv studierett ved UiS for vårsemesteret skal søke via digital studentekspedisjon. Frist for å søke opptak til MHVEIL som tilleggemne i studieplanen er også 1. desember.

Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

Opptakskravet er en helse- eller sosialfaglig bachelorgrad, i tillegg er det krav om 10 studiepoeng i veiledning. 

Du er kanskje også interessert i?