GÅR UT: Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter som allerede er i gang med sin lærerspesialistutdanning og startet opp høsten 2020 eller høsten 2021, får anledning til å fullføre hele studiet.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, min. 60 stp i norsk og minst 3 års relevant undervisningserfaring fra grunnskolen. Studentene må være i jobb i grunnskolen.

Studiepoeng

60

Søknadsperiode

Ikke opptak 22/23

Undervisningsform

lærerspesialist i norsk

Studiebeskrivelse

Målet med studiet er at lærere skal videreutvikle kompetansen sin i norsk og norskdidaktikk.

nærbilde av person som skriver i notatblokk

Gjennom Kunnskapsløftet har norskfaget fått et særskilt ansvar for lese- og skriveopplæringen gjennom hele opplæringsløpet. Gjennom dette studiet får lærere kompetanse som gjør dem rustet til å utøve en faglig lederrolle innen lese- og skriveopplæring i skolen og lærerkollegiet.

Veiledning og faglig fordypning 

Studiet er samlingsbasert med tre samlinger, de to første samlingene er hver på tre dager og den siste samlingen er på to dager. Disse samlingene vil finne sted ved Universitetet i Stavanger og ved NTNU i Trondheim. ”Canvas” benyttes som læringsplattform.  

Forkunnskapskrav 

Godkjent lærerutdanning, minimum 60 studiepoeng i norsk og minst 3 års relevant undervisningserfaring fra grunnskolen.For å kunne gjennomføre arbeidskravene i studiet må lærerne være i jobb i grunnskolen ved siden av studiet. 

Studenter med 30 studiepoeng i norsk og minst 30 studiepoeng lesing og/eller skriving som grunnleggende ferdighet kan også søke opptak. 

Studiet vil ligge på masternivå og studentene kan fullføre mastergraden med å ta en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng. 

Informasjon om studiet

Emner

Trykk på lenkene for emnebeskrivelser:

VLS203: Forskings- og utviklingsarbeid

Samlinger 2022/2023
VLS 203:

3.–5. januar 7.–9. mars 2.–3. mai Med forbehold om endringer

Vil du ta master?

Når du har fullført dette studiet, kan du fortsette på en erfaringsbasert master på 30 studiepoeng.

Lurer du på noe? Kontakt våre studiekoordinatorer!

Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF
Rådgiver
51833145
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF

Vitenskapelig kontaktperson

Førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk
51833252
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking