Hopp til hovedinnhold

Historie bachelor

Vi trenger historie for å forstå oss selv, vår egen tid og hva vi kan forvente av fremtiden.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 41,9  / 32,2 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Jørgen har studert historie ved UiS
Studenter i Kongsgårdssalongen

Historier om fortidige nederlag og suksesser gir oss identitet og hjelper oss å orientere oss i nåtiden. For en politiker som ønsker å overbevise deg gjelder det derfor å ha historien på sin side. Hvordan du forstår deg selv og din egen tid avhenger hvilke historiske narrativ samfunnet produserer eller bruker.

På bachelorstudiet hos oss vil du møte mange ulike historier fra antikken til våre dager, både kronologisk og ved å gå i dybden på enkelttemaer. Målet er ikke at du skal pugge historie, men lære å reflektere kritisk over historie og hvordan den brukes, samt undersøke og selv produsere og bruke historie.

Derfor innebærer undervisningen ikke bare forelesninger, men også at du arbeider aktivt med historie. Du får for eksempel trening i å analysere kritisk, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger/historiebruk.

Du vil bli undervist og veiledet av lærere som også er forskere innenfor ulike områder, for eksempel miljøhistorie eller historiedidaktikk/historiebruk, som er to satsingsområder ved UiS.

Fag 1 og fag 2

En bachelor i historie innebærer at du tar fordypningen i historie (fag 1). Det andre faget du velger, fag 2, tilsvarer et årsstudium. Vi tilbyr nordisk, engelsk og religion som fag 2.

Praksis

Språk-, historie- og religionstudenter kan ha praksis mens de studerer ved UiS. Praksisemnet gir 15 studiepoeng, og det er Institutt for kultur- og språkvitskap som står for emnet.

Gjennom valgemnet Praksis i humanistiske fag (BPRA30) vil studentene få et praksisopphold i en offentlig eller privat virksomhet utenfor utdanningssektoren med tilknytning til disiplinfagene ved IKS. Praksisoppholdet skal bidra til at studentene blir bevisstgjort studienes faglige relevans for arbeidslivet. Praksisemnet er opptaksbegrenset og tilbys som et valgemne siste semester i bachelorprogrammet ved IKS.

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Innføring i historiske emner

   Første år, semester 1

   Innføring i historiske emner

   Studiepoeng: 15

  • Europeisk historie fra antikken til nytid

   Første år, semester 1

   Europeisk historie fra antikken til nytid

   Studiepoeng: 15

  • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

   Første år, semester 2

   Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

   Studiepoeng: 15

  • Moderne historie

   Første år, semester 2

   Moderne historie

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i historie

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i historie

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Religion - fag 2

   • Kristendom og jødedom

    Andre år, semester 3

    Kristendom og jødedom

    Studiepoeng: 15

   • Hinduisme, buddhisme og islam

    Andre år, semester 3

    Hinduisme, buddhisme og islam

    Studiepoeng: 15

   • Religion, kunst og populærkultur

    Andre år, semester 4

    Religion, kunst og populærkultur

    Studiepoeng: 15

   • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

    Andre år, semester 4

    Religionsvitenskap, etikk og livssyn

    Studiepoeng: 15

  • Engelsk - fag 2

   • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Andre år, semester 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i engelsk språk

    Andre år, semester 3

    Innføring i engelsk språk

    Studiepoeng: 15

   • Amerikansk litteratur og kultur

    Andre år, semester 4

    Amerikansk litteratur og kultur

    Studiepoeng: 15

   • Engelsk fonetikk og fonologi

    Andre år, semester 4

    Engelsk fonetikk og fonologi

    Studiepoeng: 15

  • Nordisk - fag 2

   • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Andre år, semester 3

    Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

    Studiepoeng: 15

   • Språkstruktur og språkvariasjon

    Andre år, semester 3

    Språkstruktur og språkvariasjon

    Studiepoeng: 15

   • Nordisk språk og språkhistorie

    Andre år, semester 4

    Nordisk språk og språkhistorie

    Studiepoeng: 15

   • Tekst i kontekst

    Andre år, semester 4

    Tekst i kontekst

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

 • Velg et emne i 6. semester

  • Fordypning i historiske temaer

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i historiske temaer

   Studiepoeng: 15

  • Upper Level Course in History 2

   Tredje år, semester 6

   Upper Level Course in History 2

   Studiepoeng: 15

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god oversikt over norsk og internasjonal historie frå antikken til i dag
 • ha god kunnskap om moderne historie
 • ha god kunnskap om  urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv
 • ha særskilt god kunnskap om norsk politisk historie i moderne tid
 • ha god kunnskap om sentrale kilde- og metodespørsmål, samt om  ulike historietradisjoner og måter historien kan framstilles på

Ferdigheter

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne drøfte historiske problemstillinger og gi en kritisk vurdering av disse
 • kunne kritisk analysere, vurdere og presentere historiske kilder og framstillinger
 • kunne, under veiledning, bruke historisk teori og metode i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i faget i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning og i yrkeslivet

Hva kan du bli?

En bachelor i historie kvalifiserer til ulike former for kultur- og formidlingsarbeid. Du kan jobbe på museer og arkiv, internasjonalt arbeid, forlag, mediebransjen, offentlig administrasjon og forvaltning. 

Du kan fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i historiedidaktikk. Med en mastergrad i kombinasjon med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), får du også undervisningskompetanse i historie.

Du kan også fortsette studiene ved UiS ved å søke deg inn på masterprogrammet i historiedidaktikk.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om historie bachelor

Her har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om bachelorgraden i historie.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer fra emne til emne, men obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen.

om oss

Fagmiljøet for historie

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag.

Ved Institutt for kultur- og språkvitenskap blir det drevet historisk og historiedidaktisk forskning og undervisning for studenter på lavere grad (bachelor i historie), høyere grad (master i historie og historiedidaktikk), lektorutdanning for trinn 8-13 og på doktorgradsnivå (ph.d. i utdanningsvitenskap og humaniora).

Historiegruppen legger vekt på faglig bredde og driver forskning og undervisning i alle historiske perioder fra antikken til i dag, innenfor ulike emner fra det lokale til det globale, fra politisk historie til sosial historie, fra historisk metode og historiografi til historiedidaktikk og historiekultur. Faggruppen for historie har to tematiske satsningsområder: historiedidaktikk og miljøhistorie.

Future-Pasts Group (FPG) er en forskergruppe som fokuserer på forskning innenfor historiedidaktikk, historiebevissthet, historiebruk, minnestudier og historiekultur. Forskergruppen er interessert i å studere ulike former for bruk, fremstillinger og forståelser av fortiden formulert av enkeltpersoner eller av grupper, og i de forutsetninger som disse representasjonene danner for fremtiden.

Den miljøhistoriske forskningen er organisert innenfor programområdet The Greenhouse, et miljøhumanistisk forskningsinitiativ som går på tvers av universitetets fakulteter. Forskningsgruppen The Greenhouse er interessert i å undersøke hvordan ulike humanistiske fagtilnærminger, inklusive historie, litteraturstudier, religionsvitenskap og utdanningsvitenskap kan bidra til å skape mer bærekraftige framtider gjennom å forstå forholdene mellom natur og mennesker i fortid og nåtid.

Se presentasjon om historie og religion fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!

Historieforskning ved UiS

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester for studenter med oppstart høsten 2020

5. semesterHovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.Alternativt semester for utenlandsopphold (også for studenter tatt opp før høsten 2020)

4. semester: Ta del av ditt fag 2 i utlandetOpplegg for utvekslingen

Utveksling i 5. semester gir deg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av utdanningen din. Du står da helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fag 1. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.Utveksling i 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (engelsk, nordisk, religionsstudier). Emnene må forhåndsgodkjennes for at de skal kunne telle som del av fag 2. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at del av fag 2 tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs husGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Krakow!

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

  Lingnan University

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.

  MUM offers more than 100 degree programs,

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Krakow!

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Tyskland

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

 • Ungarn

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

 • Tsjekkia

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.

  MUM offers more than 100 degree programs,

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • USA

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Australia

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Kontakt oss

51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon IKS
HR-konsulent

FIKS UiS

FIKS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskapinjeforening

Du er kanskje også interessert i:

Studentliv i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Stavanger-studenter busser og bor billigst

Velger du Stavanger som studentby kan du lett spare en tusenlapp eller to i måneden på bo- og kollektivutgifter, sammenl...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Fadderfestivalen 16.-20. august 2021

I løpet av Fadderfestivalen første uka av semesterstart skal nye og gamle studenter få en livlig, trygg og opplevelsesri...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...