Hopp til hovedinnhold

Kompetanse for kvalitet

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universitetet i Stavanger!

Publisert: Endret:
Kvinne og mann sitter sammen ved et bord i et bibliotek og studerer

En viktig forutsetning for elevenes læring, er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse og kompetente skoleledere. En utfordring i dagens skole er at lærere mangler den faglige fordypningen på 60 studiepoeng i fag de underviser i. UiS tilbyr videreutdanning både for lærere i grunnskolen og videregående opplæring som gir fordypning i skolefag på 60 studiepoeng.

Styrke kompetanse

Kompetanse for kvalitet er navnet på etter- og videreutdanningen til Utdanningsdirektoratet (Udir). Målet er å øke elevenes læring og motivasjon i grunnopplæringen, gjennom å styrke lærernes og rektorenes kompetanse. Studiene består av emner på 15 studiepoeng per semester. Du kan søke på ett eller flere emner. Videreutdanningene er organisert som deltidsstudier med 2-3 samlinger på 2-3 dager hvert semester.

Les mer om videreutdanning for lærere på Udir sin nettside. Kompetanse for kvalitet gir lærere i grunnskolen og videregående opplæring mulighet til å ta en videreutdanning som er tilpasset deres arbeidshverdag. Det legges vekt på kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget som også innbefatter IKT-relaterte oppgaver.

To måter å finansiere studiet

Det finnes to ulike finansieringsordninger fra Udir:

Vikarordningen frigjør læreren fra ordinære arbeidsoppgaver tilsvarende 37,5 prosent av arbeidstiden. Du kan ta inntil 60 studiepoeng i hvert fag.

Stipendordningen gir inntil 120.000 kroner i stipend for 30 studiepoeng og inntil 50.000 kroner for 15 studiepoeng i prioriterte fag, spesielt matematikk., forutsatt at du følger planlagt studieprogresjon. Stipendet brukes enten til frikjøp av tid eller som ekstra inntekt, etter avtale med arbeidsgiver. Du kan ta inntil 30 studiepoeng på ett år.

UiS sine studietilbud for 2022-2023 finner du under.

Andre studier under Kompetanse for kvalitet. Du kan også få tilgang til vikar- og stipendordningene ved å søke på ordinære studietilbud på UiS. Søk da på studier på UiS som vanlig, men send søknad til Udir i tillegg, i deres søknadsperiode 1. februar til 1. mars. Merk at UiS sine frister kan være andre enn fristen for Kompetanse for kvalitet og at studiet må være relevant for Udir.

Voksen kvinne driver selvstudie hjemme

Har du søkt?

Her finner du viktige datoer for deg og skolen din.

Har du søkt videreutdanning og blitt godkjent av Utdanningsdirektoratet og arbeidsgiver vil du i løpet av mai motta opptaksbrev som epost fra UiS.

Her er viktige datoer:

  • 22. mars: Frist for skoleeiere for å godkjenne og prioritere, eller avslå søknader om videreutdanning
  • 30. april: Frist for Udir for å behandle søknader som er godkjent av skoleeier
  • 31. mai: Frist for universitetene og høgskolene til å foreta formelt opptak på tilbud i Udirs studiekatalog

Se også https://www.udir.no/videreutdanning

Du er kanskje interessert i dette:

Lurer du på noe?

Seniorrådgiver
51831413
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Rådgiver
51833556
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon SLF