Lær å veilede kollegaer og praksisstudenter i barnehagen

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre ansatte i barnehage?

Published Endret

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke er et videreutdanningstilbud ved UiS for deg som er ferdig utdannet barnehagelærer. Det er anbefalt at du har minimum 3 års arbeidserfaring fra barnehage.   

Tilbudet er praksisrettet og skal bidra til å kvalifisere praksislærere i barnehagelærerutdanningen til å gi veiledet, vurdert og variert praksisopplæring i barnehage. I tillegg kvalifiserer denne utdanningen til veiledning for nyansatte/nyutdannede barnehagelærere.

Dette lærer du

Emnet gir deg økt kunnskap om utøvelsen av veilederrollen i barnehagen. Du lærer blant annet å analysere og drøfte praksisveiledningens betydning for studentenes læring i praksis.

De fire hovedtemaene er:

  • Læring, profesjon og etikk
  • Organisasjons- og læringskultur
  • Barnehagelærerarbeidet og praksislærerrollen
  • Veiledning, tradisjoner og metoder

Her kan du lese den fullstendige emnebeskrivelsen

Slik søker du

Universitetet i Stavanger regner med å ha ledige studieplasser på dette emnet høsten 2022, og ønsker å gjøre barnehagelærere i universitets nærområde oppmerksomme på denne muligheten til å øke formalkompetansen innen et viktig fag. 

Opptak til enkeltemner åpner 15. juni i Søknadsweb. Søknadsfristen er 1. august. Du får svar i august om du har fått plass. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket. Vi gjør oppmerksom på at det kan være plassbegrensning for opptak til emnet.

Dersom du er interessert i å ta dette emnet til høsten anbefaler vi at du tar kontakt med emneansvarlig Inger Benny Espedal Tungland for mer informasjon og avklaringer vedrørende søknad og opptak.

Les mer om det å studere enkeltemner ved UiS.

Praktisk informasjon

Organisering

Emnet gir 30 studiepoeng og tilbys som et deltidsstudium over to semester, med oppstart høsten 2022. Undervisningen er samlingsbasert.

«Profesjonsveiledning» inngår også i Master i barnehagevitenskap. Dersom du tar emnet nå og senere søker opptak til masteren, vil du kunne få godskrevet emnet.

Studiet koster ingenting utover ordinær studentbetaling på 735,-

Les mer om det å studere enkeltemner ved UiS.

Samlinger
Høst 2023

Første samling: Uke 38

Profilemner (PVE100 og VBS210): onsdag 20 og torsdag 21 september, 2023

uke 41: 9-15.oktober høstferie

Andre samling: Uke 42

Profilemner (PVE100 og VBS210): onsdag 18 og torsdag 19 oktober, 2023

uke 43 Barnehageforskningskonferansen 24-26. oktober

Tredje samling: Uke 48

Profilemner (PVE100 og VBS210): onsdag 29 og torsdag 30 november, 2024   

                  

Våren 2024

Fjerde samling: Uke 4

Profilemner (PVE100 og VBS210): onsdag 24 og torsdag 25 januar, 2024

Femte samling: Uke 8

Profilemner (PVE100 og VBS210): onsdag 21 og torsdag 22 februar, 2024   

uke 9: 26 feb. -1. mars, vinterferie

Sjette samling: Uke 12

Profilemner (PVE100 og VBS210):  onsdag 20 og torsdag 21 mars, 2024

uke 13: 25 -29. mars, påskeuken

Faglig kontaktperson:

Førstelektor i pedagogikk
51833559
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for barnehagelærerutdanning

Studiekoordinator:

Rådgiver
51832948
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IBU