Hopp til hovedinnhold

Marin- og offshoreteknologi / Marine and Offshore Technology

Dette studiet gir deg en tverrfaglig kompetanse som marin- og offshorenæringen er avhengig av.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

15 for lokale søkere og 15 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?
offshore

UiS har lang erfaring og god kompetanse innen marin- og offshoreteknologi. Studiet bygger på grunnleggende matematiske emner og fokuserer i stor grad på fasthetslære, marinteknologi og marine operasjoner og dynamisk konstruksjonsanalyse. Disse kjernefagene utfylles med spesialfag og leder til mastergrad i marin- og offshore- teknologi.

Studiet er et engelskspråklig program og all undervisning foregår på engelsk. Studiet kan kvalifisere til doktorgradsstudier.

Studiet gir deg kompetanse på offshoreinstallasjoner og undervannsanlegg, samt marine anlegg for havbruk og vind. Utforming, utbygging, gjenbruk og fjerning av undervannsanlegg og faste og flytende offshoreinstallasjoner er aktuelle områder for dette studiet. Andre temaer er havbruk og offshore vindteknologi.Studiet forutsetter at du har en bachelor i maskin, bachelor i bygg med konstruksjonsteknikk eller andre relevante utdannelser. Denne fagbakgrunnen gjør at du får en kombinasjon av maskinfag og systemkunnskap og operasjoner relatert til installasjon, drift og vedlikehold av anlegg. I studiet inngår et antall valgfag for eksempel innen beregningsmetodikk, vindturbinteknologi og brønnteknologi.

Hva kan du bli?

The Marine and Offshore Technology master programme at UiS prepares its graduates holistically for challenging and rewarding careers in all activities in the marine, offshore and subsea industries.  The supply of marine, offshore and subsea equipment and services is currently Norway’s second largest industry after the sale of oil and gas. There are more than 1 250 companies supplying goods and services for all stages of the value chain. This includes floating offshore structures, drilling rig equipment, equipment for the shipyard industry, advanced offshore supply and service vessels as well as subsea technology. Norwegian companies are key industrial players in all international markets for subsea and deep-water technologies. The offshore activities off the Norwegian coast and in the arctic regions are also expected to significantly grow in the future. 

Our graduates are highly sought after in a broad spectrum of companies covering:

 • Oil and gas exploration and production companies
 • Ship and offshore structures construction companies
 • Subsea production equipment manufacturers
 • Subsea installation service providers
 • Specialized design houses
 • Classification societies
 • Research institutes

Candidates can also work at research institutes.

This master’s degree with an average grade of B and above fulfils one of the entry requirements for a PhD degree programme in Norway.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

After having completed the master’s programme in Marine and Offshore Technology, the student shall have acquired the following learning outcomes, in terms of knowledge, skills and general competences:

Knowledge

K1: The candidate has advanced knowledge within marine and offshore technology. The candidate has specialized insight in systems and operations by combining mechanical and structural engineering subjects and marine technology.

K2: The candidate has thorough knowledge about safety and environmental aspects related to his/her academic field, and knows how to implement this knowledge in his/her professional work by developing technical solutions suited to the best for society and individuals.

K3: The candidate can apply knowledge to new areas within the academic field.

K4: The candidate can analyze academic problems based on the history, traditions, distinctive character and place in society of the academic field.

K5: The candidate has knowledge about general ethical aspects in the engineering discipline.

Skills

S1: The candidate can analyze and use existing theories, methods and interpretations in the field and work independently on practical and theoretical problems.

S2: The candidate can use relevant methods for research and scholarly work in an independent manner.

S3: The candidate can analyze and deal critically with various sources of information and use them to structure and formulate scholarly arguments. The candidate can identify state of the art for the technology as well as relevant national and international standards within relevant disciplines.

S4: The candidate can carry out an independent, limited research or development project under supervision and in accordance with applicable norms for research ethics. 

General Competence

G1: The candidate can analyse relevant academic problems and be qualified to participate in developing and implementing new technology, methods and principles for the marine, offshore and subsea industries.

G2: The candidate can apply knowledge and skills in new areas in order to carry out advanced assignments and projects, the knowledge is also relevant for marine, offshore and subsea projects in general.

G3: The candidate can communicate extensive independent work, and master language and terminology of the academic field.

G4: The candidate can communicate about academic issues, analyses, and conclusions in the field, both with specialists and general public.

G5: The candidate can contribute to new thinking and innovation processes.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i maskinteknikk, bygg-/konstruksjonsteknikk, marinteknikk, offshoreteknologi, undervannsteknologi, prosessteknikk, materialteknikk eller tilsvarende grad vil kvalifisere til opptak. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk

Det er satt en minste gjennomsnittskarakter på C for opptak.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i marin- og offshoreteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Compulsory courses

  • Fluid Dynamics

   Første år, semester 1

   Fluid Dynamics

   Studiepoeng: 5

  • Oceanography

   Første år, semester 1

   Oceanography

   Studiepoeng: 5

  • Offshore Field Development

   Første år, semester 1

   Offshore Field Development

   Studiepoeng: 10

  • Engineering mathematics and dynamics

   Første år, semester 1

   Engineering mathematics and dynamics

   Studiepoeng: 10

  • Mechanics of Solids, Advanced Course

   Første år, semester 2

   Mechanics of Solids, Advanced Course

   Studiepoeng: 10

  • Operations and Maintenance Management

   Første år, semester 2

   Operations and Maintenance Management

   Studiepoeng: 5

  • Marine Technology and Design

   Første år, semester 2

   Marine Technology and Design

   Studiepoeng: 10

  • Master thesis Marine and Offshore Technology

   Andre år, semester 3

   Master thesis Marine and Offshore Technology

   Studiepoeng: 30

 • Recommended electives 2nd semester

  • Plastic Analysis of Structures

   Første år, semester 2

   Plastic Analysis of Structures

   Studiepoeng: 5

  • Offshore Materials Technology

   Første år, semester 2

   Offshore Materials Technology

   Studiepoeng: 5

  • Computational Fluid Dynamics (CFD)

   Første år, semester 2

   Computational Fluid Dynamics (CFD)

   Studiepoeng: 5

 • 3rd semester at UiS or exchange studies

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om mastergrad i marin- og offshoreteknologi.

spørsmål og svar SOS

Hvem passer studiet for?

Dette studiet passer godt for de som har interesse for et teknisk utdanningsprogram som kombinerer ingeniørdisipliner med viktige marin-, offshore- og undervannstemaer. Utdanningen gir viktig kjernekompetanse og danner grunnlaget for en utfordrende og konkurransedyktig karriere i både offentlig og privat sektor.

Kan jeg dra på utveksling?

Ja, 3. semesteret er lagt til rette for utveksling. 3. semesteret består av 25 sp spesialiseringsemner og 5 sp valgemner. Ved utveksling kan disse 30 sp erstattes av andre emner som må godkjennes før utreise.

Hvor kan jeg jobbe etter endt studie?

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

 • Olje- og gass-selskap
 • Leverandør av skip og offshore strukturer
 • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
 • Leverandører av subsea-installasjonstjenester
 • Leverandører av ingeniørtjenester
 • Risiko- og klassifikasjonsselskaper
 • Forskningsinstitutter

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Schedule for the exchange

Students can go on a study abroad experience during the 3rd semester of the master's program in Marine- and offshore technology. During the exchange semester you can choose subjects similar to the master program specialization. The courses you want to take abroad must be approved by the department. It is important that the subjects/ courses from abroad not overlap with subjects you have already taken. An advice is to think about your specialization and your field of interest.

For courses abroad, contact study program leader. 

Course package/approved courses will be published on the webpage under exchange. 

Students can also go for exchange in the 4th semester while working on the master's thesis. Planning must start as early as the second semester. Students must contact the study program leader for the planning.

More opportunities

In addition to the recommended universities listed below, UiS has a number of agreements with universities outside Europe that are applicable to all students at UiS, provided that they find a relevant subject offering. Within the Nordic region, all students can use the Nordlys and Nordtek networks.

Find out more: https://www.uis.no/en/outbound-exchange-network-and-agreements

Iselin Torland Tjensvold

Contact your student adviser at the Faculty if you have questions about guidance and pre-approval of topics.

General questions about exchange:

Go to the exchange guide in the Digital student service desk

Utveksling
 • Alle land

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

 • Italia

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

Kontakt oss

Professor
51831058
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førstekonsulent
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Vårt fagmiljø

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekkje fagområde.

Instituttet er eitt av sju institutt under Det teknisk-naturvitskapelege fakultetet. Det har rundt 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar, 3 administrativt tilsette, rundt 20 doktorgradsstudentar og 600 studentar.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde:

 • Bygg - konstruksjonsteknikk
 • Maskin og materialteknologi
 • Marin- og undervassteknologi
 • Industriell teknologi og driftsleiing

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi som instituttet tilbyr er internasjonale og over halvparten av disse studentane er internasjonale studentar.

Meir frå Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...