Hopp til hovedinnhold

Master i teknologi, offshore feltutvikling

Studiet passer godt for deg som er interessert i å kombinere ulike ingeniørdisipliner som offshore feltutvikling, miljøvennlig teknologiutvikling i arktiske strøk samt undervannsteknologi.

Publisert: Endret:
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

5

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

International students on campus

Dette er et dobbelt masterprogram i offshore feltutvikling mellom Universitet i Stavanger og Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow. Studenter som blir tatt opp til dette programmet skal studere ved begge universitetene. Studiet passer godt for deg som er interessert i å kombinere ulike ingeniørdisipliner som offshore feltutvikling, miljøvennlig teknologiutvikling i arktiske strøk samt undervannsteknologi. Utdanningen vil gi deg en viktig og variert kjernekompetanse for en utfordrende og konkurransedyktig karriere i både offentlig og privat sektor. Programmet vil gi en unik kjennskap til både norske og russiske forhold i offshoresektoren.Universitetet i Stavanger (UiS) og Gubkin Russian State University of Oil and Gas (Gubkin University) har samarbeidet og delt sine erfaringer innenfor forskning og undervisning, og opprettet et unikt 2-årig dobbelt masterprogram i offshore feltutvikling. Programmet tar sikte på å gi studenten kunnskap og ekspertise innenfor offshore olje- og gassteknologi med spesielt fokus på nordområdene. Det er et økende bransjebehov for spesialisert arbeidskraft på dette feltet. Studieprogrammet benytter erfarne lærekrefter med ekspertise som ikke bare omfatter avanserte teoretiske prinsipper, men også inngående bransjeerfaring. I andre semester er det obligatorisk utveksling til Moskva.Studieplan og emner

Studentene skal studerer ved UiS i semester 1, 3 og 4. Andre semester vil være ved Gubkin University, og 30 studiepoeng skal fullføres der. Masteroppgaven kal leveres til begge universitetene i slutten av semester 4. Studentene forsvarer sin masteroppgave ved Gubkin University. Undervisningsspråket for denne master graden ved begge universitetene er engelsk.

I andre semester (undervisningen foregår i Moskva) og i tredje semester (undervisningen foregår i Stavanger) vil studenter fra Gubkin University og UiS delta i samme undervisning.

Se fullstendig studieplan nedenfor for detaljert informasjon.

Visum til Russland

Studentene må søke studievisum for å studere ved Gubkin University i 2. semester. Studentene må selv sjekke visumkravene og søke om visum.

Finansiering

Det er mulig å søke stipend og lån fra Lånekassen for studieoppholdet ved Gubkin University. Studenter som er tatt opp til dette master programmet betaler ingen skolepenger til Gubkin University.Vitnemål

Programmet gir studentene to vitnemål - ett fra UiS og ett fra Gubkin University.

Hva kan du bli?

Det doble mastergradvitnemålet vil gjøre studentene svært konkurransedyktige og attraktive på arbeidsmarkedet, både i norsk og russisk sektor innen alle aktiviteter innen offshore feltutvikling, teknologi i arktiske strøk og undervannsnæringer.  Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

Olje- og gass-selskap

Leverandør av skip og offshore strukturer

Leverandør av utstyr for undervannsteknologi

Leverandører av installasjonstjenester

Leverandører av ingeniørtjenester

Risiko- og klassifikasjonsselskaper

Programmet gir studentene 2 vitnemål – ett fra hvert universitet.

Det doble mastergradvitnemålet vil gjøre studentene svært konkurransedyktige og attraktive på arbeidsmarkedet, både i russisk og norsk sektor, spesielt hos arbeidsgivere som arbeider med utvikling av Arktis og med utvikling av russisk/norsk samarbeid. Studentene må være forberedt på å forsvare sin masteroppgave ved Gubkin Russian State University of Oil and Gas.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført en 2-årig mastergrad i offshore feltutvikling skal ha følgende læringsmål definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har spesialisert innsikt i systemer og operasjoner ved å kombinere maskin- og konstruksjonstekniske fag og offshore feltutvikling.

K2: Kandidaten har grundig kunnskap om sikkerhet og miljøaspekter knyttet til hans/hennes fagområde, og vet hvordan denne kunnskapen skal implementeres i arbeidet ved å utvikle gode tekniske løsninger

K3: Kandidaten kan bruke kunnskap på nye områder innenfor fagfeltet.

K4: Kandidaten kan analysere akademiske problemstillinger på bakgrunn av fagfeltets historie, tradisjoner, særpreg og plass i samfunnet.

K5: Kandidaten har kunnskap om generelle etiske aspekter i ingeniørfaget.

 

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere og bruke eksisterende teorier, metoder og tolkninger på feltet og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemer.

F2: Kandidaten kan bruke relevante metoder til forskning og akademisk arbeid på en selvstendig måte.

F3: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og bruke dem til å strukturere og utforme akademiske argumenter. Kandidaten kan identifisere det aller siste innenfor teknologien samt relevante nasjonale og internasjonale standarder innenfor relevante disipliner.

F4: Kandidaten kan utføre et selvstendig, begrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under tilsyn og i henhold til gjeldende normer for forskningsetikk.

 

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante akademiske problemstillinger og være kvalifisert til å delta i utvikling og implementering av ny teknologisk, nye metoder og prinsipper for offshore feltutvikling, arktisk og undervannsteknologi.

G2: Kandidaten kan bruke kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppdrag og prosjekter, og kunnskapen er også relevant for offshore feltutvikling, arktisk og undervannsprosjekter generelt.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker det akademiske feltets språk og terminologi.

G4: Kandidaten kan drøfte akademiske problemstillinger, analyser og konklusjoner på feltet, både med spesialister og allmennheten

G5: Kandidaten kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

I tillegg kandidatene vil også kunne utvikle forhold som kan bidra til et varig samarbeid mellom norsk og russisk olje- og gassindustri.

Opptakskrav

En bachelorgrad i maskinteknikk, bygg-/konstruksjonsteknikk, marinteknikk, offshoreteknologi, undervannsteknologi, prosessteknikk, materialteknikk eller tilsvarende grad vil kvalifisere til opptak. Søkere må demonstrere konkurransedyktige faglige standarder. Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk. Det er satt en minste gjennomsnittskarakter på C for opptak.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i Offshore feltutvikling, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Søkere som fullfører bachelorgraden i søknadssemesteret kan få tilbud om betinget opptak på de 150 studiepoengene oppnådd i de første fem semestrene av bachelorgraden. Søkerne må da dokumentere at de har full studieprogresjon samt utdanningsplan for vårsemesteret. I betingelsen for opptaket, må søker fullføre bachelorgrad og dokumentere dette innen 1. juli for at tilbudet skal være gjeldende.

Etter opptak

Studenter som blir tatt opp til programmet må også registrere seg ved Gubkin Universtiy innen 20. juli. Følgende dokumenter må legges ved:

• Utfylt søknadsskjema fra Gubkin University.

• Bachelor vitnemål inkludert akademiske utskrifter på engelsk.

• En kopi av nasjonalt ID (pass) som er må være gyldig i minst 6 måneder etter datoen for registrering.

• Passfoto (ikke eldre enn 6 måneder)

Mer informasjon vil bli gitt etter at studentene har fått opptak ved UiS.

Hvordan søke?

Søknadsfrister, språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Viktig

Kun søkere som har statsborgerskap fra Norden eller de som har opphold i Norge kan søke til master i teknologi, offshore feltutvikling.

Søknadsfrist: 15. april. 

Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om dette studiet.

Hvem passer studiet for?

Dette studiet passer godt for de som har interesse for et teknisk utdanningsprogram som kombinerer ingeniørdisipliner med viktige marin-, offshore- og undervannstemaer. Utdanningen gir viktig kjernekompetanse og danner grunnlaget for en utfordrende og konkurransedyktig karriere i både offentlig og privat sektor.

Hvor kan jeg jobbe etter endt studie?

Våre kandidater er svært etterspurt i et bredt spekter av selskaper som dekker:

 • Olje- og gass-selskap
 • Leverandør av skip og offshore strukturer
 • Leverandør av utstyr for undervannsteknologi
 • Leverandører av subsea-installasjonstjenester
 • Leverandører av ingeniørtjenester
 • Risiko- og klassifikasjonsselskaper
 • Forskningsinstitutter

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

2. semester er obligatorisk utveksling ved Gubkin University, der 30 studiepoeng skal fullføres der.

+
Utveksling
 • Alle land

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas – is modern innovative university, located in Moscow, and is one of the flagships of the higher technical education in Russia. In 2010 the university received the status of «National Research University» (NRU).

 • Russland

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University)

  Gubkin Russian State University of Oil and Gas – is modern innovative university, located in Moscow, and is one of the flagships of the higher technical education in Russia. In 2010 the university received the status of «National Research University» (NRU).

Kontakt oss

51832208
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for maskin, bygg og materialteknologi
Førsteamanuensis
51831458
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
Vårt fagmiljø

Om institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Instituttet har rundt 600 studentar, 20 doktorgradsstudentar, 23 vitskaplege stillingar, 10 professor II, 11 laboratorieingeniørar og tre administrativt tilsette.

IMBM sine tilsette er delt inn i fire faggrupper med tilhøyrande fagområde: 

 • Bygg - konstruksjonsteknikk 
 • Maskin og materialteknologi 
 • Marin- og undervassteknologi 
 • Industriell teknologi og driftsleiing 

Cluster on Industrial Asset Management (CIAM) er ein viktig del av instituttet og forskingsmiljøet. Klynga er eit samarbeid mellom UiS og aktørar i industri, næringsliv og offentleg forvaltning. Leiar for CIAM er professor Jan Frick.

IMBM tilbyr studieprogram på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Instituttet har ein internasjonal profil med tilsette og studentar frå heile verda. Dei to masterprogramma i offshoreteknologi ved instituttet er internasjonale, og over halvparten av desse studentane er internasjonale.

Mer fra instituttet

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...