Miljøteknologi - master 2 år

Har du en bachelorgrad innen ingeniørfag og er opptatt av miljøet? Da kan en master i miljøteknologi være studiet for deg. Her vil du få unik kunnskap om vann- og avløpsbehandling.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

10 for nasjonale søkere og 2 for internasjonale søkere.

Laboratorier

Våre laboratorier

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Environmental Engineering i Studentweb:

Følg UiS-student Helene Nes i laben og på surfetur!

Om studiet

I en tid hvor vannmangel og forurensning utgjør betydelige globale utfordringer, gir dette studieprogrammet deg kunnskap og ferdigheter som trengs for å finne bærekraftige løsninger. Gjennom studieløpet vil du få et dypdykk i emner som vannkvalitetsvurdering, behandlingsteknologi og miljøforskrifter. 

Her får du praktiske ferdigheter, teoretisk forståelse og tilgang til moderne laboratorier. Du får mulighet til å delta i virkelige prosjekter ute i industrien, og utvikle innovative og samfunnsnyttige løsninger.   

Hva kan du bli?

Ved fullført masterstudium blir kandidaten kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning i offentlig og privat sektor. Våre kandidater jobber ved forskningsinstitusjoner, innen offentlig og/eller industriell miljøforvaltning eller som teknisk konsulent og miljørådgiver i industribedrifter.

Kandidater kan også være kvalifiserte til relevante PhD stillinger ved Universitetet i Stavanger, andre universiteter i Norge eller utlandet.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Vannkjemi

   Første år, semester 1

   Vannkjemi (MLJ500)

   Studiepoeng: 10

  • Naturlige vannsystemer

   Første år, semester 1

   Naturlige vannsystemer (MLJ510)

   Studiepoeng: 10

  • Miljømikrobiologi

   Første år, semester 1

   Miljømikrobiologi (MLJ520)

   Studiepoeng: 5

  • Miljøprosess analyse

   Første år, semester 1

   Miljøprosess analyse (MLJ530)

   Studiepoeng: 5

  • Vann- og avløpsvannsrensing

   Første år, semester 2

   Vann- og avløpsvannsrensing (MLJ610)

   Studiepoeng: 10

  • Environmental Engineering Process Lab

   Første år, semester 2

   Environmental Engineering Process Lab (MLJ615)

   Studiepoeng: 5

  • Separasjon og opprensningsteknologi

   Første år, semester 2

   Separasjon og opprensningsteknologi (MLJ630)

   Studiepoeng: 5

  • Miljøbioteknologi og Bioprosessmodellering

   Første år, semester 2

   Miljøbioteknologi og Bioprosessmodellering (MLJ640)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i miljøteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i miljøteknologi (MLJMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Emner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Velg min. ett emne

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Instrumentell analyse

     Andre år, semester 3

     Instrumentell analyse (MLJ540)

     Studiepoeng: 10

    • Akvatisk økotoksikologi

     Andre år, semester 3

     Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

     Studiepoeng: 10

    • Bærekraftig ressursgjenvinning

     Andre år, semester 3

     Bærekraftig ressursgjenvinning (MLJ660)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • Oljefelt produksjonskjemi

     Andre år, semester 3

     Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

3. semester på masterprogrammet i miljøteknologi er tilrettelagt for utveksling. I utlandet må du velge emner som gir fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Du må velge minst ett ikke-realfaglig/teknologisk emne tilsvarende 5-10 studiepoeng (feks. økonomi, språk, etikk, prosjektledelse, grønn omstilling eller lignende).

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger, med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer

Anbefalte institusjoner:

 • Aalborg University, Danmark
 • Lund University, Sverige
 • University of Wageningen, Nederland
 • San Diego State University, USA
 • Estonian University of Life Sciences, Estland


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Alina Fandieieva

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker på og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

  Wageningen University & Research

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Estland

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker på og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

 • Frankrike

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

 • Nederland

  Wageningen University & Research

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, med minimum 15 studiepoeng i kjemi og grunnleggende kunnskap i biologi. Annen teknisk-naturvitenskapelig bachelorgrad, med minimum 15 studiepoeng i kjemi og grunnleggende kunnskap i biologi, kan også kvalifisere til opptak. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Da flere emner inneholder integrert kjemi skal det gjøres en individuell, faglig vurdering av søkere til dette studieprogrammet.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak.(PDF)

Jeg har kunnet dra nytte av nesten alle studieemnene i min nåværende rolle som miljørådgiver. Som miljørådgiver må jeg håndtere flere fagområder og ofte samarbeide med andre rådgivere som har ulik spesialisering fra min egen.

Marit Henriksen , tidligere student på miljøteknologi.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51832125
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i bærekraftig kjemi
51831541
Kjølv Egelands bygning
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi