Miljøteknologi - master 2 år

Har du en bachelorgrad innen ingeniørfag og er opptatt av miljøet? Da kan en master i miljøteknologi være studiet for deg. Her vil du få unik kunnskap om vann- og avløpsbehandling.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

10 for nasjonale søkere og 2 for internasjonale søkere.

Laboratorier

Våre laboratorier

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Environmental Engineering i Studentweb:

Følg UiS-student Helene Nes i laben og på surfetur!

Om studiet

I en tid hvor vannmangel og forurensning utgjør betydelige globale utfordringer, gir dette studieprogrammet deg kunnskap og ferdigheter som trengs for å finne bærekraftige løsninger. Gjennom studieløpet vil du få et dypdykk i emner som vannkvalitetsvurdering, behandlingsteknologi og miljøforskrifter. 

Her får du praktiske ferdigheter, teoretisk forståelse og tilgang til moderne laboratorier. Du får mulighet til å delta i virkelige prosjekter ute i industrien, og utvikle innovative og samfunnsnyttige løsninger.   

Hva kan du bli?

Ved fullført masterstudium blir kandidaten kvalifisert for stillinger innen miljøteknologi og miljøforvaltning i offentlig og privat sektor. Våre kandidater jobber ved forskningsinstitusjoner, innen offentlig og/eller industriell miljøforvaltning eller som teknisk konsulent og miljørådgiver i industribedrifter.

Kandidater kan også være kvalifiserte til relevante PhD stillinger ved Universitetet i Stavanger, andre universiteter i Norge eller utlandet.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i miljøteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har videregående kunnskaper om vannkjemi og mikrobiell økologi i akvatiske system.

K2: Kandidaten har bred kunnskap innen sentrale prosesser for utslipp, omdanning og transport av viktige kjemiske komponenter avgjørende for vannkvalitet i fersk og sjøvannsresipienter.

K3: Kandidaten har kunnskap om karakterisering av vannkvalitet og akvatisk prosessanalyse basert på kontinuitetsprinsipper og biogeokjemisk omdanning.

K4: Kandidaten kan oppdatere sine kunnskaper innen miljøingeniørens fagfelt, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

K5: Kandidaten har detaljert kunnskap om teknologi for rensing av drikkevann, kommunalt avløpsvann og industrielt prosessvann.

K6: Kandidaten har videregående kunnskap om kriterier for miljørisikoanalyse, nøkkelparametre for vurdering av effekter i akvatiske økosystem, herunder sentrale prosesser som påvirker økoeffekter og omdanning av disse

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende og bearbeide kunnskap for å løse akvatisk økologiske problemstillinger, foreslå tiltak ut fra helhetlig økologisk årsaksanalyse og analysere og kvalitetssikre feltdata.

F2: Kandidaten kan anvende feltutstyr for limnologisk og hydrauliske målinger samt foreta prøvetakning fra akvatiske sediment og vannmasser. Videre kan kandidatene foreta laboratorietester for design og analyse av rensetekniske enhetsprosesser.

F3: Kandidaten kan arbeide i vannkjemiske og økotoksikologiske laboratorier, og behersker metoder innen vannkjemisk karakterisering og toksisitet analyse. Videre kan kandidaten dokumentere analyseresultater i laboratoriejournaler og skrive rapporter ut fra standardiserte metoder.

F4: Kandidaten kan karakterisere avløpsvannkomponenter, utføre labtester og anvende avanserte masse- og energibalanse baserte analyser av rensetekniske prosesser, herunder design og operasjonell analyse.

F5: Kandidaten kan benytte datasimuleringsverktøy for simulering og systemidentifikasjon av akvatiske prosesser, inkludert rensetekniske system.

F6: Kandidaten kjenner til og kan anvende nøkkelparametere for miljørisikoanalyse, og benytte miljørisikoverktøy på problemstillinger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

G2: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige og samfunnsmessige konsekvenser av økologisk belastning i akvatiske miljø og kompetanse til å sette disse i et etisk- og livsløpsperspektiv.

G3: Kandidaten kan formidle videregående ingeniørfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på engelsk, og kan bidra til å synliggjøre miljøteknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan delta i faglige diskusjoner, har respekt og åpenhet for andre fagområder og bidra i tverrfaglig arbeid.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Vannkjemi

   Første år, semester 1

   Vannkjemi (MLJ500)

   Studiepoeng: 10

  • Naturlige vannsystemer

   Første år, semester 1

   Naturlige vannsystemer (MLJ510)

   Studiepoeng: 10

  • Miljømikrobiologi

   Første år, semester 1

   Miljømikrobiologi (MLJ520)

   Studiepoeng: 5

  • Miljøprosess analyse

   Første år, semester 1

   Miljøprosess analyse (MLJ530)

   Studiepoeng: 5

  • Vann- og avløpsvannsrensing

   Første år, semester 2

   Vann- og avløpsvannsrensing (MLJ610)

   Studiepoeng: 10

  • Environmental Engineering Process Lab

   Første år, semester 2

   Environmental Engineering Process Lab (MLJ615)

   Studiepoeng: 5

  • Separasjon og opprensningsteknologi

   Første år, semester 2

   Separasjon og opprensningsteknologi (MLJ630)

   Studiepoeng: 5

  • Miljøbioteknologi og Bioprosessmodellering

   Første år, semester 2

   Miljøbioteknologi og Bioprosessmodellering (MLJ640)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i miljøteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i miljøteknologi (MLJMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Emner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Velg min. ett emne

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Instrumentell analyse

     Andre år, semester 3

     Instrumentell analyse (MLJ540)

     Studiepoeng: 10

    • Akvatisk økotoksikologi

     Andre år, semester 3

     Akvatisk økotoksikologi (MLJ650)

     Studiepoeng: 10

    • Bærekraftig ressursgjenvinning

     Andre år, semester 3

     Bærekraftig ressursgjenvinning (MLJ660)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter

     Andre år, semester 3

     Utvikle forsknings- og presentasjonsferdigheter (GEO620)

     Studiepoeng: 10

    • Oljefelt produksjonskjemi

     Andre år, semester 3

     Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

3. semester på masterprogrammet i miljøteknologi er tilrettelagt for utveksling. I utlandet må du velge emner som gir fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Du må velge minst ett ikke-realfaglig/teknologisk emne tilsvarende 5-10 studiepoeng (feks. økonomi, språk, etikk, prosjektledelse, grønn omstilling eller lignende).

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har Universitetet i Stavanger en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på Universitetet i Stavanger, med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden og Baltikum kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer

Anbefalte institusjoner:

 • Aalborg University, Danmark
 • Lund University, Sverige
 • University of Wageningen, Nederland
 • San Diego State University, USA
 • Estonian University of Life Sciences, Estland


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Alina Fandieieva

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker på og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

  Wageningen University & Research

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Estland

  Estonian University of Life Sciences

  Estonian University of Life Sciences (EMÜ) har røtter tilbake til 1848 og er et grønt universitet, som både forsker på og underviser i bærekraft. Her får du sjansen for å oppleve det moderne Estland og samtidig bo i en historisk by.

 • Frankrike

  UniLaSalle

  The École des Metiers et de l´Environnement (EME) and Uni LaSalle have merged into a single higher education institution dedicated to Environmental Sciences: Institut Polytechnique La Salle (IPLS).

 • Nederland

  Wageningen University & Research

  Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, med minimum 15 studiepoeng i kjemi og grunnleggende kunnskap i biologi. Annen teknisk-naturvitenskapelig bachelorgrad, med minimum 15 studiepoeng i kjemi og grunnleggende kunnskap i biologi, kan også kvalifisere til opptak. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Da flere emner inneholder integrert kjemi skal det gjøres en individuell, faglig vurdering av søkere til dette studieprogrammet.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak.(PDF)

Jeg har kunnet dra nytte av nesten alle studieemnene i min nåværende rolle som miljørådgiver.

Marit Henriksen , tidligere student på miljøteknologi.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51832125
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i miljøteknologi
51831545
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi