Nærings- og offentlig sektor-ph.d. ved UiS (Ph.d.-program i samfunnsvitenskap)

Er du ansatt i en bedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du i en offentlig virksomhet og kunne tenkt deg forskerkompetanse? Da kan nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. ordningen være noe for deg og virksomheten du er ansatt i.

Published Endret
Forskerutdanning

Nærings- og offentlig sektor-ph.d.

I nærings- eller offentlig sektor ph.d.-prosjekt går bedriften og UiS sammen om et doktorgradsprosjekt. Prosjektet utføres av en ansatt under veiledning fra UiS og bedriften. Gjennom denne ordningen bygger bedriften kompetanse i virksomheten innenfor egne rammer og behov, samtidig som den ansatte får en forskerutdannelse bestyrket av innsikt i bedriftens sentrale utfordringer, og forskerkompetansen til å løse disse.

Bedrifter som inngår en avtale med UiS og en ph.d.-stipendiat vil få et økonomisk tilskudd gjennom Forskningsrådet, som tilsvarer halve stipendsatsen i tre år. Utbetalingen gis som prosjektstøtte til bedriften og ikke som personlig stipend til kandidaten.

Søknad

Søknad om opptak til nærings-ph.d. eller offentlig sektor-ph.d. sendes direkte til fakultetet. Søknaden innleveres på fastsatt søknadsskjema: Søknad om opptak til ph.d.-program ved Universitetet i Stavanger

Søknad om opptak til ph.d.-program ved Universitetet i Stavanger Last ned

Følgende skal vedlegges søknaden:

  • Vitnemål for avlagt mastergrad/hovedfag/profesjonseksamen eller tilsvarende
  • Eventuelle vitnemål fra andre relevante skoler/studier
  • Prosjektbeskrivelse
  • Eventuell publikasjonsliste (ut over hoved-/masteroppgaven)
  • Curriculum Vitae (CV)
  • Dokumentasjon for finansiering av forskerutdanningen

Studenter som tas opp på programmet må ha femårig mastergrad (eller tilsvarende) innenfor relevant fagområde. Veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må være B eller bedre og karakter på masteroppgaven må være minimum B. I tillegg til formell kompetanse, vil kvaliteten på ph.d.‐ prosjektet og relevant faglig arbeid bli vektlagt ved vurdering om opptak.

Studieløp

Studieløpet til nærings- eller offentlig sektor-ph.d. kandidater er lik den som er for UiS-ansatte stipendiater. For mer informasjon se sidene Ny stipendiat og Veileder til ph.d.-løpet . Merk også at eksterne ph.d. kandidater kan ha residensplikt ved UiS.

Nyttige lenker :
Forskningsrådet: Nærings-ph.d.
Forskningsrådet: Offentlig sektor-ph.d.
Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Stavanger