Nordisk språk og litteratur - årsstudium

Hvordan forandrer språket og litteraturen seg? Hvorfor snakker og kommuniserer vi annerledes nå enn for hundre år siden? Hvordan skiller samtidslitteraturen seg fra tidligere tiders litteratur – og hva er felles? Hvordan er språket strukturert, og hva betyr språklig variasjon?

Published Endret
Fakta
Varighet

1 år / 2 semestre

Studiepoeng

60

Antall studieplasser

20

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Nysgjerrig på studier innen nordisk og litteratur? (Video: 50 sekunder)

Om studiet

Språk og litteratur er alltid preget av den tiden og den kulturen den blir til i. Nordiskstudiet drøfter disse sammenhengene på en systematisk og analytisk måte.

Årsstudiet i nordisk er et bredt sammensatt studium. Du vil få grunnleggende kunnskap i litterær, språklig og retorisk analyse. Du vil tilegne deg analytiske redskaper og teorier til å se tekster i sammenheng på tvers av tidsepoker og kulturelle kontekster.

Studiet er bygd opp av fire emner:

 • Språkstruktur og språkvariasjon
 • Nordisk språk og språkhistorie
 • Tekst i kontekst
 • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse.

Studiet gir bred tekst- og språkkompetanse, og er dermed nyttig for alle som arbeider med språk og kommunikasjon. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier i nordisk språk og litteratur.

Hva kan du bli?

Studiet er nyttig for alle yrker der det kreves solid tekstkompetanse.

Det er naturlig å kombinere dette studiet med annen utdanning. Årsstudiet gir også grunnlag for videre studier.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om det norske språksystemet, norsk språkbruk og norske dialekter
 • ha god kunnskap om norsk språkhistorie og sentrale utviklingstrekk for norsk og nordisk språk
 • kjenne til ulike språkkulturer i Norden og ha kjennskap til viktige likheter og forskjeller mellom de fem nordiske språkene
 • ha god oversikt over nordisk skjønnlitteratur med eksempler fra norrøn tid til samtiden
 • ha god kunnskap om ulike litterære sjangre, samt kjenne til teori- og metodediskusjoner

Ferdighet

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • beherske både bokmål og nynorsk
 • kunne analysere og drøfte språklige og litterære problemstillinger
 • ha god tekstanalytisk kompetanse og kunne skrive skildrende, resonnerende og argumenterende tekster om nordisk språk og litteratur
 • kunne anvende litteraturteori og litteraturvitenskapelige metoder til å analysere ulike litterære sjangre

Generell kompetanse

Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar

Hvor mye undervisning er det i uka? Hvordan er timeplanen?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Er undervisningen obligatorisk?

Det varierer fra emne til emne, men obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen. Les emnebeskrivelsen for det enkelte emne for mer informasjon.

Hvor mye undervisning er det i uka?

På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.

Hvordan er timeplanen?

Timeplanen finner du her. Timeplan for høstsemesteret vil være tilgjengelig på nett medio juni og timeplan for vårsemesteret vil være tilgjengelig medio november. Da legger du inn emnekode i søkefeltet og søker opp det enkelte emne.

Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år. Søknad om permisjon finner du i Digital Studentekspedisjon.

Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen, som du finner under «Studieplan og emner».

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Språkstruktur og språkbruk

   Første år, semester 1

   Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

   Studiepoeng: 15

  • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

   Første år, semester 1

   Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

   Studiepoeng: 15

  • Språkhistorie og talemål

   Første år, semester 2

   Språkhistorie og talemål (NOR135)

   Studiepoeng: 15

  • Tekst i kontekst

   Første år, semester 2

   Tekst i kontekst (NOR145)

   Studiepoeng: 15

Dette jobber vi med nå

vårt fagmiljø

Fra runer til rap – fra papir til podkast!

Vi lever i en tekstuell verden, og den er rik!

Dessuten blir den stadig rikere, ikke minst på grunn av teknologiske endringer. Studiet av nordisk språk og litteratur tar opp mangfoldige og multimodale tekstkulturer både i fortid og nåtid.

To eksempler: Jan Kristian Hognestad forsker på talespråk, men lurer også på det språklige uttrykket i rap. Ingrid Nielsen er litteraturforsker, men ser også i vid sammenheng på naturfremstillinger fra Håvamål til Greta Thunberg. Begge ser på språk og litteratur som levende prosesser som påvirker vår relasjon til verden. Og vårt arbeidsmateriale gjenspeiler ikke bare verden, men former den.

Kontakt oss

Studiekoordinator
51831207
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IKS

FIKS UiS

FIKS er en forening for studenter ved Institutt for Kultur- og Språkvitenskap

Liknende utdanninger

Studentliv i Stavanger

Studentanes 17. mai-feiring!

Student i Stavanger på 17. mai? Start dagen med kake og kos på Folken, og gå bak UiS-fana i Folketoget!

Bysykkel på UiS

Den elektriske bysykkelen fra Kolumbus er tilgjengelig på alle våre campuser.

Byliv og bølger i studentbyen Stavanger

Som student i Stavanger får du virkelig oppleve det beste Vestlandet har å by på. Kultur, hav, byliv og masse spennende ...

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...