Nordisk språk og litteratur - bachelor

Studiet i nordisk gir oversikt over språket og litteraturens utvikling fra vikingtid til i dag. I tillegg er dette et moderne kommunikasjonsstudium, der du lærer å analysere språk så vel som litterære og saksorienterte ytringer av alle slag.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

10

Praksis

Mulighet for praksis i 5. semester

Utveksling

Flere muligheter

Poenggrense

2023: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Spørsmål kan rettes til opptak@uis.no

Studentforeninger

FIKS- linjeforening Ex Libris - Studentenes litteraturforening

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Nysgjerrig på studier innen nordisk språk og litteratur? (video: 50 sek)

Om studiet

I jobben min som generalsekretær for Senterungdommen har jeg bruk for å kunne formulere meg kort og konsist. Å ha en grunnleggende forståelse for språk og språkstruktur er nyttig når jeg hjelper til med å skrive høringssvar, for eksempel.

Henrik Hageland , tidligere student ved nordisk bachelor.

Hva kan du bli?

Jeg valgte nordisk bachelor for å komme nærmere drømmen min om en jobb i forlagsbransjen

Christiane Høines Baardsen

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

   Første år, semester 1

   Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (NOR165)

   Studiepoeng: 15

  • Språkstruktur og språkbruk

   Første år, semester 1

   Språkstruktur og språkbruk (NOR125)

   Studiepoeng: 15

  • Tekst i kontekst

   Første år, semester 2

   Tekst i kontekst (NOR145)

   Studiepoeng: 15

  • Språkhistorie og talemål

   Første år, semester 2

   Språkhistorie og talemål (NOR135)

   Studiepoeng: 15

  • Fordypning i nordisk

   Tredje år, semester 6

   Fordypning i nordisk (NOR270)

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i nordisk

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave i nordisk (NOR290)

   Studiepoeng: 15

 • Valg av fag 2

  • Engelsk - fag 2

   • En introduksjon til engelskspråklig litteratur

    Andre år, semester 3

    En introduksjon til engelskspråklig litteratur (ENG115)

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i engelsk språk

    Andre år, semester 3

    Innføring i engelsk språk (ENG145)

    Studiepoeng: 15

   • Amerikansk litteratur og kultur

    Andre år, semester 4

    Amerikansk litteratur og kultur (ENG175)

    Studiepoeng: 15

   • Engelsk fonetikk og fonologi

    Andre år, semester 4

    Engelsk fonetikk og fonologi (ENG195)

    Studiepoeng: 15

  • Religion - fag 2

   • Kristendom og jødedom

    Andre år, semester 3

    Kristendom og jødedom (REL125)

    Studiepoeng: 15

   • Hinduisme, buddhisme og islam

    Andre år, semester 3

    Hinduisme, buddhisme og islam (REL185)

    Studiepoeng: 15

   • Religion, kunst og populærkultur

    Andre år, semester 4

    Religion, kunst og populærkultur (REL135)

    Studiepoeng: 15

   • Religionsvitenskap, etikk og livssyn

    Andre år, semester 4

    Religionsvitenskap, etikk og livssyn (REL195)

    Studiepoeng: 15

  • Historie - fag 2

   • Europeisk historie fra antikken til nytid

    Andre år, semester 3

    Europeisk historie fra antikken til nytid (HIS145)

    Studiepoeng: 15

   • Innføring i historiske emner

    Andre år, semester 3

    Innføring i historiske emner (HIS185)

    Studiepoeng: 15

   • Moderne historie

    Andre år, semester 4

    Moderne historie (HIS165)

    Studiepoeng: 15

   • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

    Andre år, semester 4

    Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (HIS175)

    Studiepoeng: 15

 • 5 semester: Utveksling eller ved UiS

Praksis for humaniorastudenter

Derfor studerer de språk og litteratur

Går bachelor i nordisk språk og litteratur for å komme nærmere drømmejobben

Hun har alltid vært glad i litteratur og lesing, men fryktet likevel at å studere nordisk ville bety å svette over klass...

Bestemte seg for å ta lektorutdanning etter å ha vært vikar på ungdomsskole

Stein Erik Hauge valgte lektorutdanning 8-13 med fordypning i nordisk for å kunne konsentrere seg om undervisning på ung...

– Nordisk er nesten litt eksotisk

Den ferske generalsekretæren i Senterungdommen les islandske aviser for å halde språkkunnskapane ved like.

Kommentator, frilansjournalist og Stavangers lengste komiker

Han liker både å lese og å skrive, og synes lektor-tanken er fristende. Derfor valgte Fredrik Brimsø å studere nordisk s...

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap
Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • ha god kunnskap om det norske språksystemet, norsk språkbruk og norske dialekter
 • ha god kunnskap om norsk språkhistorie og sentrale utviklingstrekk for norsk og nordisk språk
 • kjenne til ulike språkkulturer i Norden og ha kjennskap til viktige likheter og forskjeller mellom de fem nordiske språkene
 • ha god oversikt over nordisk skjønnlitteratur med eksempler fra norrøn tid til samtiden
 • ha god kunnskap om ulike litterære sjangre, samt kjenne til teori- og metodediskusjoner
 • ha særskilt god kunnskap i ett tema innenfor litteratur eller språk

Ferdighet
Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • beherske både bokmål og nynorsk
 • kunne analysere og drøfte språklige og litterære problemstillinger
 • ha god tekstanalytisk kompetanse og kunne skrive skildrende, resonnerende og argumenterende tekster om nordisk språk og litteratur
 • anvende litteraturteori og litteraturvitenskapelige metoder til å analysere ulike litterære sjangre
 • kunne, under veiledning, bruke teori og metode fra språk- eller litteraturvitenskap i en selvstendig oppgave

Generell kompetanse
Etter å ha fullført studiet skal studenten:

 • kunne formidle sentralt fagstoff og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
 • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
 • gjennom arbeidet med BA-oppgave ha tilegnet seg kompetanse til å organisere og
 • gjennomføre et selvstendig akademisk arbeid
 • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

Hovedvindu for utveksling i et helt semester med opt-out (må velges aktivt bort av studenten selv). Velg fritt innenfor humanistiske fag ved et annet universitet. Emner innenfor fag 1 anbefales.

Alternativ til utvekslingssemester
3. og/eller 4. semester: Ta (deler av) fagene i utlandet.

Opplegg for utvekslingen
Ved utveksling i 5. semester står du helt fritt til å velge emner innenfor humanistiske fag, men det anbefales at du velger emner som kan relateres til ditt fordypningsfaget ditt. Dette vil gi den beste kontinuiteten i studiet ditt.

Utveksling i 3. og/eller 4. semester gir deg mulighet til å ta emner ved en annen institusjon som kan erstatte de emnene som tilbys ved UiS (engelsk, historie, religionsstudier).Du kan også velge andre fag.

Emnene må forhåndsgodkjennes. For studenter som på sikt planlegger å ta Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er det viktig at emnene tatt i utlandet er godkjent som grunnlag for undervisningskompetanse.

Aktuelle utvekslingsavtaler
Avtalene som er anbefalt for dette programmet tar utgangspunkt i hovedvinduet for utveksling (5. semester), og er kartlagt med tanke på tilbud innen nordisk språk og litteratur.

Ønsker du å reise ut tidligere, for å ta deler av fagene i utlandet, må du forsikre deg om at stedene du ønsker å reise til tilbyr relevante emner, og at disse dekkes av utvekslingsavtalen UiS har.

Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Margrethe Melin, Hulda Garborgs hus

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

Aktuelt fra Institutt for kultur- og språkvitenskap

Stenroos tildeles prestisjestipend til forskning på middelalderengelsk

Professor Merja Stenroos ved UiS er blitt tildelt det mest prestisjefylte stipendet fra EU, European Research Council (E...

Solveig Bergsliens pris for kritisk tenkning i skolen ‒ 2024

Påmeldingen har åpnet! Prisen har som formål å stimulere lærere og elever til å arbeide med kritisk tekning i undervisni...

Prosjektet «Fra elev til student» hjelper nye studenter med overgangen til ny tilværelse

Overgangen fra elevtilværelse til studentliv er ikke bare enkel. Studenter som ikke står løpet ut og tar eksamen er en u...

Ute med første norskskrevne lærebok om islam på snart tjue år

Islam har vært og blir stadig diskutert. Nå er Marianne Hafnor Bøe ved UiS er sammen med Mona Helen Farstad ved HVL boka...

Ny ressurs tilgjengelig for historiestudenter

Biblioteket gir nå tilgang til en ny nettbasert ressurs for studenter i historie og beslektede fagområder.

Oppretter ny pris for arbeid med kritisk tenkning i skolen

Lærere i ungdoms- og videregående skole i Rogaland inviteres til å utvikle og gjennomføre et undervisningsopplegg som ka...

Nytt forskningssenter for miljøhumaniora ved UiS

The Greenhouse ble etablert som en forskningsgruppe i 2017, og markerte seg raskt på verdensbasis som et ledende fagmilj...

Hvordan kan en mangfoldig elevgruppe få en bedre skole?

En ny bok om elevmangfold gir flerfaglige perspektiver på hva som skal til for at en mangfoldig elevgruppe skal få en be...

Vant tredjeplass i 'Holbergprisen i skolen' med veileder fra UiS

Nylig ble Holbergprisen i skolen 2022 delt ut. På tredjeplass er Sverre Stalsberg, avgangselev ved St. Olav videregående...

Europacupmester i håndball skriver master om garderobe-kultur

Sammen med håndballaget Nærbø vant UiS-student Lars Sigve Hamre Europacupen i helgen. Mot slutten av juni leverer han ma...

Kristianslyst skole er nyeste tilskudd i universitetsskolefamilien ved UiS

UiS inngikk høsten 2021 en avtale med Kristianslyst skole om å være universitetsskole i perioden fram til 2025.

Praksis er gull verd!

- Praksis gir meg en unik mulighet til å teste om dette er en vei å gå for meg når jeg skal ut i jobb etter studiene. Hi...

Data- og spillveileder for lærere

Har du lyst til å bruke data- og videospill i undervisning, men er usikker på hvilke spill som egner seg? Og kanskje øns...

Norrøn interesse førte til videospill-jobb

UiS-ansatte Roderick Dale hadde neppe sett for seg at han skulle bidra til å lage videospill da han studerte norrøn litt...