Ny videreutdanning vil gi PPT-ansatte etterlengtet kunnskap om språkforstyrrelser og sakkyndighetsarbeid

Det stilles stadig høyere krav og forventninger til kompetansen i PPT. Nå tilbyr Lesesenteret to skreddersydde emner som møter behovene til PPT-ansatte.

Published Endret

Voksen kvinne og liten gutt i hver sin stol. Sitter ovenfor hverandre og holder hender.
De to nye emnene ved Lesesenteret er skreddersydd hverdagen og kompetansekravene til de ansatte i PPT,

– Med endringene i Statped møter de ansatte i PPT nye krav og forventninger fra flere hold. Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis utløser behov for mer formell kunnskap. Evalueringer har vist at mange som jobber i PPT ønsker mer kunnskap om fagspesifikke vansker og utredninger. Nå er vi glade for å kunne tilby videreutdanninger innen to temaer vi vet det er mange som ønsker å lære mer om: barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser og lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid, forteller førsteamanuensis Hilde Lowell Gunnerud ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Skreddersydd ansatte i PPT

Videreutdanningen Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser starter opp allerede i høst, mens Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid har oppstart våren 2024. Begge emnene gir 15 studiepoeng på masternivå, og undervises samlingsbasert i Stavanger. Studentene må ha vært ansatt i minst 1 år som pedagogisk-psykologisk rådgiver eller spesialpedagog i PPT.

– Emnene er skreddersydd hverdagen og kompetansekravene til de ansatte i PPT, og er beregnet på dem som ikke har formell utdannelse innenfor de to temaene. Studentene vil bli gjort i stand til å gjøre selvstendige utredninger og vurderinger, og ikke minst vil de ha et godt utgangspunkt for å bidra med kunnskapsoverføring til skolene de samarbeider med, sier Gunnerud.

Emnene er skreddersydd hverdagen og kompetansekravene til de ansatte i PPT.

Hilde Lowell Gunnerud

Gir innsikt i språkforstyrrelser hos barn

Studentene som begynner på Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser i høst, vil fordype seg i kunnskap om språkforstyrrelser hos barn, med særlig vekt på utviklingsmessige språkforstyrrelser. I tillegg gir studiet innsikt i faglige og sosiale vansker som ofte opptrer sammen med språkforstyrrelser, deriblant lese- og skrivevansker, uttalevansker, nedsatt psykisk helse og svake oppmerksomhetsfunksjoner. Studiet tar også for seg identifisering og kartlegging, tolkning av kartleggingsresultater og innsikt i tiltak og tilrettelegging. Studentene som består studiet vil kunne bestille Celf gjennom Pearson på lik linje som personer med logopediutdanning.

Praksisnært emne om sakkyndighetsarbeid

I emnet til våren, Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid, er det lagt stor vekt på at studentene skal ta med seg sin egen praktiske erfaring inn i studiet. Med egne erfaringer som utgangspunkt, vil studentene analysere og reflektere over sakkyndighetsarbeid, utredninger og tiltak på individ- og systemnivå.

– I dette emnet kobler vi teori, ny forskning og praksis på en måte vi tror studentene vil ha stor nytte av og som de kan ta rett med seg inn i arbeidet sitt i PPT, forteller universitetslektor Åse Kathrine Gjestsen ved Lesesenteret.

Undervisere med lang praktisk erfaring

Undervisere er forskere og fagpersoner ved Lesesenteret som både har innsikt i ny forskning, samtidig som de har lang erfaring fra PPT. Hilde Lowell Gunnerud, som er emneansvarlig for Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser har selv jobbet mange år i PPT, før hun tok en doktorgrad i spesialpedagogikk i 2021. I dag forsker og underviser hun ved Lesesenteret.
Åse Kathrine Gjestsen, som er emneansvarlig for Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid, har også lang erfaring fra utredning og sakkyndighetsarbeid i PPT. Hun begynte å jobbe med spesialistutredninger av lese- og skrivevansker ved Lesesenteret i 2004, og underviser i spesialpedagogikk ved UiS.

– Gleder meg til å være med på å bygge et fagmiljø!

Gunnerud forteller at hun gleder seg til å møte studentene til høsten.

– Dette er et felt jeg brenner for. Vi som underviser har alle erfaring fra sektoren, og er godt kjent med problemstillinger og hverdagen som møter PPT-ansatte i det daglige. Vi ser skikkelig frem til å møte de tidligere kollegaene våre på videreutdanning, og få innsikt i de verdifulle og interessante erfaringene og refleksjonene som praksisfeltet alltid kan tilby oss forskere, og som vi alle kan lære av. Når vi reiser rundt på ulike arrangementer i Norge, møter vi ofte PPT-rådgivere som etterlyser kompetansen som Lesesenteret har å tilby. Nå håper jeg at vi møter mange av dem vi har vært i kontakt med tidligere som studenter! Jeg er glad for at vi kan være med på å bygge opp kompetansen innenfor dette feltet i PPT over hele landet, sier hun.

Fakta

Emnene tilbys separat, og studentene søker opptak enkeltvis. Søk på Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser innen 1. juni 2023! Trykk her for å søke, eller for å finne mer informasjon, samlingsdatoer og emneplan om Barn med utviklingsmessige språkforstyrrelser. Søknadsperioden for Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid vil være fra høsten 2023. Følg med på Lesesenteret.no for mer informasjon. Pris: 15 000 per emne.

Mer informasjon:

Førsteamanuensis i utdanningsvitenskap/spesialpedagogikk
51833269
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor i spesialpedagogikk
51833146
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking

Les mer om videreutdanningene ved UiS:

– Executive MBA er ikke som andre masterprogram

Mirjana Thorsen vet hva hun snakker om. Hun hadde nemlig en master fra før da hun begynte på EMBA-programmet ved Handels...

– En investering i egen karriere og personlig utvikling

Dorrit Vignes følte noen ganger at hun hadde tatt vann over hodet ved å starte på Executive MBA-studiet på UiS – blant a...

Vil du lære mer om hvordan barn utvikler språk?

Videreutdanningsstudiet Barns språkutvikling og språklæring er på masternivå og tilbys i to varianter: Du kan studere ne...

Vil du lære mer om barns ulike tilhørigheter?

I dette emnet belyses barns lek, kulturkommunikasjon og estetiske uttrykksmåter fra en interseksjonell synsvinkel. Du læ...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom E-KAT100/E-KAT 200

Videreutdanning i kognitiv atferdsterapi (KAT) med barn og ungdom, er et deltidsstudium som går over to år. Utdanningen ...

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og vi...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Utviklet nytt kurs for Rosenberg Worley på to måneder

Da Rosenberg Worley ikke fant passende kurs for ingeniørene sine, tok de kontakt med UiS etter- og videreutdanning. To m...

UiS trenger lærere til norskkurs for voksne innvandrere

UiS Etter- og videreutdanning tilbyr norskkursene A1, A2, B1, B2 og C1 til personer med høyere utdanning. Nå trenger vi ...

UiS på andreplass i studiepoengproduksjon blant ledige og permitterte under pandemien

Mellom juni 2020 og april 2021 har 17 universiteter og høyskoler gjennomført 224 ulike korte, nettbaserte utdanningstilb...

Tunnelsikkerhetsstudiet

Dette studiet gir deg muligheten til å bli blant de første i landet med spesialkunnskap om tunnelsikkerhet. Fagområdet v...

Tjenesteinnovasjon og designmetodikk E-MTN102

Hvordan forbedrer eller utvikler man nye tjenester, som gir både bedre brukeropplevelser og gevinster? Mastergradskurset...

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Terrorismeforebygging og sikring E-MRS630

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsikte...

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hopp på! Det er budskapet fra Renate Brynhildsen til andre etter at hun mottok diplomet for sin Executive Master i Busin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Tar EMBA for å videreutvikle familiebedriften

Ny og relevant kunnskap. Utvikling som leder og bedre forutsetninger for å drive familiebedriften videre. Det er de vikt...

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

Fristen på de fleste studietilbud ved Lesesenteret gikk ut 1. mars, men det er fortsatt ikke for sent å søke videreutdan...

Strategisk økonomistyring E-MBA120

Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legge...

Strategisk HRM E-MBA240

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får ...

Strategi og digitalisering E-MBA285

Alle snakker om digitalisering og mulighetene det gir – men hvordan kan man best utnytte disse mulighetene?

Steg i gradene med Executive MBA

Christian Lyse ønsket å ta et steg opp på karrierestigen, og bestemte seg for å ta en Executive Master of Business Admin...

Spesialpedagogikk i barnehagen

Videreutdanningen Spesialpedagogikk i barnehagen gir barnehagelærere en helhetlig tilnærming til spesialpedagogikk. På d...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...

Skulle ta ett fag – endte opp med mastergrad

Egentlig hadde han bare tenkt å ta ett fag, men Leif Helge Helgesen klarte ikke å stoppe og endte opp med å ta hele Exec...

Samskaping og fasilitering E-MTN104

Gode møter og prosesser fører til bedre løsninger og beslutninger. Dette er et praktisk rettet kurs som fremmer samarbei...

Samfunnssikkerhet, krise og krisehåndtering E-MRS640

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljø...

Risikostyring E-MRS660

Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Risikoanalyse E-MRS650

Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nytt...

Risiko, sikkerhet og sårbarhet E-MRS500

Emnet er obligatorisk for alle som tar det erfaringsbaserte mastergradsstudiet innen risikostyring og sikkerhetsledelse....

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger

Handelshøgskolen ved UiS er den eneste i landet som tilbyr faget Adferdsøkonomi som etter- og videreutdanning. Noen av d...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 moduler a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Prosjektledelse E-MBA260

Kurset gir deg innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, ...

Profesjonsveiledning i utdanning og yrke (veiledning i barnehage)

Ønsker du å bli praksislærer eller å kunne veilede nyutdannede barnehagelærere og andre barnehagetilsatte? Da er deltids...

Planlegging og dimensjonering av beredskap E-MRS620

Emnet tar for seg beredskapsplanleggingsprosessen med hovedvekt på beredskapsanalyse og utarbeidelse av beredskapsplaner...

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Jeg pendler fra Oslo for å ta mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse, det er det absolutt verdt, sier Cyber Sec...

Organisasjonsutvikling og transformasjon E-MTN105

Hvordan kan organisasjoner bygge opp muskler for innovasjon i usikre tider? Hvilke evner, tankesett og arbeidsformer er ...

Nærings-ph.d. og offentlig sektor-ph.d. ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Er du ansatt i en teknologibedrift og ønsker å ta en doktorgrad ved siden av jobb? Eller jobber du med teknologi i en of...