Ønsker du å ta en videreutdanning?

Det er fremdeles noen få ledige studieplasser på Barnehage- og skolemiljø (15 sp) og Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage (15 sp).

Published Endret

Elever på en barneskole.

Ønsker du å studere til høsten? Det er fortsatt noen få plasser ledig på følgende studier ved Læringsmiljøsenteret:

Barnehage- og skolemiljø og ledelse (15 sp)

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage (15 sp)