Hopp til hovedinnhold

Ønsker du økt kompetanse i vitenskapsfilosofi og etikk?

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr åpne kurs i vitenskapsfilosofi og etikk for å styrke kunnskapsgrunnlaget i helsesektoren.

Publisert: Endret:
Samtale mellom personer
Ved å bruke forskningsbasert kunnskap, erfaringer fra praksis og inkludere pasientens behov kan man bedre kvaliteten på helsetjenester (Foto: Elisabeth Tønnessen).

Det blir stadig oftere stilt krav til helsepersonell om å dokumentere praksis, og en legger vekt på betydningen av kunnskapsbasert praksis i helsesektoren. Dette innebærer at helsepersonell må ha evne til å ta faglige avgjørelser basert på systematisk innhentet kunnskap.

For å møte disse kravene, kan du ved UiS styrke din kompetanse innen vitenskapsfilosofi, moralfilosofi og etikk. Gjennom emnet vil du oppøve evne til å reflektere kritisk over dagens praksis, kunne ta gjøre nytte av ny forskning i praksis, og starte egne forskningsprosjekter.

Vitenskapsfilosofi og etikk

Emnet gir en fordypning i vitenskapsfilosofiske og moralfilosofiske tema og problemstillinger innen helsevitenskap. Det tar utgangspunkt i daglig omsorgspraksis for å analysere hvordan vi tilegner oss kunnskap om hva mennesker er og hvordan vi kan utøve omsorg.

Studenter skal få kompetanse til å se sammenhenger mellom moralfilosofiske og kliniske overveielser, og vurdere vitenskapsteorietiske og etiske problemstillinger innen sitt fagområde. Les mer om emnet her.

Åpent for praksisfeltet

Emnene tilbys høstsemesteret for masterstudenter ved Det helsevitenskapelige fakultet, men retter seg også mot helsepersonell som vil utvikle sin metodekompetanse.

Det er mulig å søke opptak til enkeltemner via Søknadsweb fra ca. 15. juni, med søknadsfrist 1. august. Første-mann-til-mølla-prinsippet gjelder for opptaket.