Hopp til hovedinnhold

Petroleum Geosciences Engineering

På masterstudiet i Petroleum Geosciences Engineering lærer du mer om hvordan geologiske og geofysiske metoder kan brukes for å påvise ressurser i jordskorpa.

Publisert: Endret:
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

10 for lokale søkere og 10 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Møt Marco, petroleumsteknologistudent ved UiS

Illustrasjonsbilder til studieprogrammet Computational Engineering. Aksel Hiorth og Tonje Hovden. Foto: Mari Løvås

Masterprogrammet er for deg som vil være med på utviklingen innen lete- og produksjonsteknologi. Programmet gir kompetanse innen geologi som er anvendelig også utenfor petroleumssektoren.

Petroleum Geosciences Engineering har fokus på leting og utvinning i forbindelse med petroleumsnæringen. Gjennom de siste tiårene har vi økt utvinningsgraden fra om lag 20 til rundt 50 prosent av den oljen som fins i reservoarene. Ytterligere forbedringer i produksjonseffektiviteten er mulig, og dette potensialet representerer enorme verdier. Til arbeidet trengs dyktige teknologer med et høyt faglig nivå. Er det deg?

Studiet vil gi deg kunnskapen du trenger om hva som må gjøres for å få produsert mest mulig av olje og gass ut av reservoarene på den mest lønnsomme og beste måten. Du vil lære mer om refleksjonsseismiske metoder, geofysiske prinsipper og geologisk modellering.

I tillegg vil du få god kunnskap om petrofysikk og seismisk data og analyseringsmetoder du kan bruke for å lete og produsere hydrokarboner. Du vil også studere emner som gir deg gode ferdigheter i metoder for tolkning av jordskorpen.

For masterprogrammet i Petroleum Geosciences Engineering er det anbefalt at du har gode engelskkunnskaper. Studiet kan også kvalifisere deg til videre doktorgradsstudier.

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i Petroleum Geosciences Engineering utdanner høyt kvalifiserte geologer til et bredt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Dette er en internasjonal industri, og masterstudenter i Petroleum Geosciences Engineering har mange muligheter på det internasjonale arbeidsmarkedet etter å ha fullført graden. Petroleumsgeologer er en viktig yrkesgruppe innen en rekke forretningsområder og sektorer, for eksempel petroleums- eller gruveindustrien, byggebransjen, miljøsektoren, tekniske organisasjoner, utdanning og forskning. Dagens forsknings- og yrkeskarrierer kjennetegnes av en tverrfaglig tilnærming. Petroleumsgeologer har den kunnskapen og bakgrunnen som trengs når man skal samarbeide med spesialister fra andre fagområder om å løse viktige oppgaver til beste for samfunnet.

En fullført mastergrad kan kvalifisere for opptak til doktorgradsstudier innen petroleumsteknologi/petroleumsgeologi ved Universitetet i Stavanger.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Petroleum Geosciences Engineering skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsgeologi og spesialisert innsikt i et bestemt område innenfor geovitenskapen.

K2: Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet.

K3: Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og samfunnsmessige betydning. Han/hun kan bruke denne grunnleggende kunnskapen til å utvikle, styre og gjennomføre geovitenskapelig teknologi innen petroleumssektoren.

Ferdigheter S1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og tolkninger innen petroleumsgeologi og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

S2: Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsgeologi ved å integrere forskjellige typer data som brukes i petroleumsindustrien, herunder data fra jordoverflaten og fra undergrunnen.

S3: Kandidaten kan gjennomføre selvstendige, spesialiserte forsknings- eller utviklingsprosjekter innen petroleumsgeologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

S4: Kandidaten kan evaluere og løse problemer innen leting og produksjon av hydrokarboner, fra regional- til reservoarskala, ved å tolke og integrere geologiske, geofysiske og tekniske data.

S5: Kandidaten kan optimalisere leting og produksjon av hydrokarboner ved hjelp av markedsledende teknologi og beslutningstaking.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige, forskningsrelaterte og etiske problemstillinger knyttet til leting og produksjon av hydrokarboner.

G2: Kandidaten kan anvende sin egen kunnskap og ferdigheter på nye leteområder, for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til sitt arbeid til andre petroleumsgeologer og -ingeniører. Kandidaten behersker terminologien på fagområdet svært godt.

G4: Kandidaten kan kommunisere med allmennheten om petroleumsgeologiske problemstillinger, analyser og konklusjoner, og dermed bidra med nye ideer til samfunnet.

Opptakskrav

Bachelor i ingeniørfag i geovitenskap, petroleumsgeologi eller geo- og energiressurser i samsvar med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende, med minimum 40 studiepoeng med spesialiseringsemner i geovitenskap (geologi og/eller geofysikk).Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i Petroleum Geosciences Engineering, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Hvordan søke?

Søknadsfrister, språkkrav, dokumentasjonskrav mm.

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Masteroppgave Petroleum Geosciences Engineering

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave Petroleum Geosciences Engineering

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte emner 1. og 3. semester

 • Andre emner 1. og 3. semester

  • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Første år, semester 1

   Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

   Studiepoeng: 10

  • Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

   Første år, semester 1

   Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

   Studiepoeng: 5

  • Modeling for Decision Insight

   Første år, semester 1

   Modeling for Decision Insight

   Studiepoeng: 10

  • PVT i petroleum reservoarer og fluider

   Første år, semester 1

   PVT i petroleum reservoarer og fluider

   Studiepoeng: 10

  • Reservoar Geomekanikk

   Første år, semester 1

   Reservoar Geomekanikk

   Studiepoeng: 10

  • Formasjonsevaluering

   Første år, semester 1

   Formasjonsevaluering

   Studiepoeng: 10

 • Anbefalte emner 2. semester

  • 3D Geomodellering

   Første år, semester 2

   3D Geomodellering

   Studiepoeng: 10

  • Seismic Interpretation

   Første år, semester 2

   Seismic Interpretation

   Studiepoeng: 10

  • Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Første år, semester 2

   Applied Data Analytics and Statistics for Spatial and Temporal Modeling

   Studiepoeng: 10

  • Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   Første år, semester 2

   Integrated Reservoir Management From Seismic Field Development Planning

   Studiepoeng: 10

 • Andre emner 2. eller 4. semester

 • Utveksling 2. eller 3. semester

 • Utveksling 2. og 3. semester

Spørsmål og svar

Her er de vanligste spørsmålene om masterstudiet i petroleum geosciences engineering.

Går det an å ta studiet som fjernstudent?

Noen av emnene som inngår i studieprogrammet kan kanskje tas digitalt som fjernstudent. Men flere av emnene på programmet har obligatoriske laboratorieaktiviteter, noe som krever at en er til stede. Du kan alltids høre med studiekoordinator eller forelesere dersom du lurer på om et spesifikt emne kan gjennomføres digitalt.

Kan jeg ta dette studiet på deltid?

Vi har ikke en egen deltidsplan for dette studiet. Men du får studierett i 3 år ved opptak på masterprogrammet, med mulighet for et fjerde år for å fullføre. Dette betyr at du kan legge opp til en individuell utdanningsplan som ikke er et fulltids-studium. Det er lurt å kontakte studiekoordinator slik at dere kan lage en plan sammen.

Går det an å få råd om hvilke valgemner jeg bør velge?

Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvilke emner en bør velge når studieprogrammet består av så mange valgemner. Er du usikker bør du kontakte studieprogramleder Lisa Jean Watson eller studiekoordinator Karina Sanni for råd om hvilke emner du bør velge ut ifra ditt interesseområde og faglig nivå.

Kan jeg ta emner på Svalbard som del av graden?

Ja, som student hos oss anbefaler vi deg å ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av graden din i Petroleum Geosciences Engineering. UNIS har tilgjengelige emner både vårsemestret, høstsemesteret og sommerkurs. Kontakt gjerne UNIS-kontakt Karina Sanni: karina.sanni@uis.no eller sjekk UNIS sine nettsider for mer informasjon: https://www.unis.no/studies/

Når og hvor kan jeg reise på utveksling?

Vi anbefaler 3. semester som utvekslingssemester, men det er også mulig å reise på utveksling i 2. semester. Vi har flere avtaler i- og utenfor Europa, og du kan sjekke oppdatert liste over universiteter du kan reise til under.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester (og/eller 2.semester)Opplegg for utvekslingen

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse innenfor ditt fagområde. I tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.2. og 3. semester på masterprogrammet i Petroleum Geosciences Engineering er tilrettelagt for utveksling. Disse semestrene har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.Flere muligheter

Studenter på Petroleum Geosciences Engineering kan ta emner ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) som en del av graden. Ta gjerne kontakt med studiekoordinator for mer informasjon.I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Karina SanniGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  University of Basilicata, Potenza

  The University of Basilicata (Italian: Università degli Studi della Basilicata), colloquially known as Unibas, is an Italian public research university located in Potenza and Matera, Italy. It was founded in 1982 and is organized in six faculties (two schools and four departments). It has also one school of specialization and five doctoral schools.

  If you wish to experience the good gastronomy and southern Italian traditions and way of life, apply now. You will combine education and “dolce vita” in the best way possible.

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy city life style in Northern Italy and, receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a semester abroad in the Lombard region!

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland innen 2020 og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

 • Italia

  University of Basilicata, Potenza

  The University of Basilicata (Italian: Università degli Studi della Basilicata), colloquially known as Unibas, is an Italian public research university located in Potenza and Matera, Italy. It was founded in 1982 and is organized in six faculties (two schools and four departments). It has also one school of specialization and five doctoral schools.

  If you wish to experience the good gastronomy and southern Italian traditions and way of life, apply now. You will combine education and “dolce vita” in the best way possible.

  University of Milan-Bicocca

  Do you want to enjoy city life style in Northern Italy and, receive education abroad from the second highest ranked Italian University? Apply for a semester abroad in the Lombard region!

 • Portugal

  University of Coimbra

  University of Coimbra i Portugal er blant verdens eldste universiteter med røtter tilbake til 1290. Universitetet er et høyt rangert breddeuniversitet med åtte fakulteter. Faculty of Science and Technology tilbyr en unik utvekslingsmulighet for masterstudenter på petroleumsgeologi.

 • Tyskland

  Aachen University of Technology

  Er du på utkikk etter en spennende mulighet i Tyskland er RWTH Aachen University det naturlige valget! Universitetet streber etter å bli det beste tekniske universitetet i Tyskland innen 2020 og er på god vei til målet. Bli med på en del av reisen – bli utvekslingsstudent i Aachen!

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

 • USA

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet i Adelaide ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i Australia. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

Jacob fikk jobb på geologilab

Kontakt oss

51831145
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen TNKontor for utdanningsadministrative tjenester
Rådgiver
51832259
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for energiressurser
Instituttleder energiressurser
Presentasjon av fagmiljøet

Institutt for energiressursar

Institutt for energiressursar er eit sterkt fagmiljø ved Universitetet i Stavanger, med forsking og utdanning som held høgt internasjonalt nivå.

Institutt for energiressursar, som er ein del av Det teknisk-naturvitskaplege fakultet, har eit internasjonalt miljø med vitskaplege tilsette som driv forsking i energiressursar, teknologi for auka oljeutvinning (IOR), beslutningsanalyse og geologi.

Studieprogram ved instituttet tilbyr kurs i leiting og utvinning av petroleum- og naturressursar. Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskaplege tilsette og studentar.

Instituttet har omfattande forskingsaktivitetar og leier Nasjonalt senter for auka oljeutvinning (IOR) (engelske sider), oppretta av Olje- og energidepartementet.

Industripriser til toppstudenter

Repsol, IKM Acona og Vår Energi delte ut til sammen ni priser og 275.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS...

Prisdryss over petroleumsstudenter

Repsol, Acona og Vår Energi delte ut til sammen 10 priser og 325.000 kroner til bachelor- og masterstudenter ved UiS.

Ph.d. - program i Energiteknologi og geovitenskap

Energiteknologi og geovitenskap er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. Stud...