Petroleumsteknologi - master 2 år

Masterstudiet i petroleumsteknologi kvalifiserer deg til en internasjonal karriere innen olje- og gassindustrien.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

21 for nasjonale søkere og 10 for internasjonale søkere.

Studiestart

August hvert år.

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Petroleum Engineering i Søknadsweb:

Bli sivilingeniør på UiS!

Om studiet

På dette studiet får du kunnskap om produksjonsteknikker for å få mest mulig av oljen og gassen ut av reservoarene på en økonomisk og miljømessig god måte.

Dette programmet passer godt for deg som er interessert i reelle anvendelser av væskedynamikk, mekanikk, kjemi, matematisk modellering og programmering. Det primære bruksområdet er petroleumsleting og produksjon, men andre bruksområder vil også bli berørt. Målet er å styrke dine kunnskaper i kjemiske og fysiske prosesser og trene deg i å anvende disse på applikasjoner innen bore- og brønnteknikk og produksjons- og prosessteknikk

Masterutdanningen i petroleumsteknologi ved UiS tilbys internasjonale og norske studenter, og all undervisning foregår på engelsk. Dette er en fordel for deg som student, fordi du utdanner deg til jobber i en internasjonal bransje, der engelsk er forretningsspråket.

Liknende utdanninger:

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i petroleumsteknologi utdanner høyt kvalifiserte ingeniører til et bredt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Dette er en internasjonal industri, og masterstudenter i petroleumsteknologi vil ha mange muligheter på det internasjonale jobbmarkedet etter å ha fullført graden.

Det overordnede målet med programmet er å gi kandidatene en bred kunnskapsbase for å være med å forvalte verdens petroleumsressurser en mest mulig lønnsom og bærekraftig måte.

En fullført mastergrad i petroleumsteknologi gir grunnlag for opptak til PdD-studier innen petroleumsteknologi.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsteknologi og spesialisert innsikt i et bestemt område innenfor dette feltet.

K2: Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet. Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og samfunnsmessige betydning.

K3: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen til å utvikle, styre og gjennomføre petroleumsteknologiske løsninger innen olje- og gassektoren.

Ferdigheter:

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor petroleumsteknologi og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger.

F2: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, spesialisert forsknings- eller utviklingsprosjekt innen petroleumsteknologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

F3: Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsteknologi ved å integrere forskjellige typer data som brukes i oljeindustrien.

F4: Kandidaten kan bruke moderne teknologi og styre, utvikle og gjennomføre prosesser innen petroleumsteknologi.

Generell kompetanse:

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige, forskningsrelaterte og etiske problemstillinger

G2: Kandidaten kan anvende sin egen kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til selvstendig arbeid til andre petroleumsingeniører. Kandidaten behersker terminologien på fagområdet svært godt.

G4: Kandidaten kan kommunisere, ikke bare med andre petroleumsingeniører, men også med allmennheten, om faglige problemstillinger, og dermed bidra med nye ideer til samfunnet.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen energi- og petroleumsteknologi eller 3-årig bachelorgrad i geovitenskap i samsvar med nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende med minimum 20 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi. En 3-årig ingeniørfaglig bachelorgrad med tilsvarende 30 studiepoeng med spesialiseringsemner i petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for opptak.

Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i petroleumsteknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Utfyllende regler for opptak.

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Reservoir Physics and Chemistry

   Første år, semester 1

   Reservoir Physics and Chemistry (GEO502)

   Studiepoeng: 10

  • Retningsboring og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Retningsboring og brønnstrømning (PET505)

   Studiepoeng: 10

  • Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Modellering av reservoar og brønnstrømning (PET510)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i petroleumsteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i petroleumsteknologi (PETMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Anbefalte valgemner 2. semester

  • Moderne brønndesign og nedihullsboringsfysikk

   Første år, semester 2

   Moderne brønndesign og nedihullsboringsfysikk (PET535)

   Studiepoeng: 10

  • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

   Første år, semester 2

   Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

   Studiepoeng: 10

  • Videregående brønnplanlegging

   Første år, semester 2

   Videregående brønnplanlegging (PET580)

   Studiepoeng: 10

  • Katalyse for energikonvertering

   Første år, semester 2

   Katalyse for energikonvertering (PET615)

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 2. semester

  • Matematisk og numerisk modellering av konserveringsligninger

   Første år, semester 2

   Matematisk og numerisk modellering av konserveringsligninger (MOD600)

   Studiepoeng: 10

  • Prosessimulering

   Første år, semester 2

   Prosessimulering (PET555)

   Studiepoeng: 10

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Advanced Energy Conversion Technologies

     Andre år, semester 3

     Advanced Energy Conversion Technologies (PET640)

     Studiepoeng: 10

    • Well Integrity and Permanent P and A

     Andre år, semester 3

     Well Integrity and Permanent P and A (PET675)

     Studiepoeng: 10

    • Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører

     Andre år, semester 3

     Investerings- og beslutningsanalyse for ingeniører (PET685)

     Studiepoeng: 10

    • Brønnkomplettering og intervensjon

     Andre år, semester 3

     Brønnkomplettering og intervensjon (PET690)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Oljefelt produksjonskjemi

     Andre år, semester 3

     Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

     Studiepoeng: 10

    • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

    • Praksis i petroleumsteknologi

     Andre år, semester 3

     Praksis i petroleumsteknologi (PET695)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utveksling

 • Alle land

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Politecnico di Torino

  Italia venter - Reis på utveksling til Politecnico di Torino!

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Politecnico di Torino

  Italia venter - Reis på utveksling til Politecnico di Torino!

 • Tyskland

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Spørsmål og svar

Hvordan er lab'ene? Studentmiljøet?

spørsmål og svar SOS

Hvilke studentorganisasjoner kan jeg melde meg inn i?

ENTEK er petroleumsingeniørenes Linjeforening ved Universitetet i Stavanger.

Hvem bør jeg kontakte hvis jeg vil melde meg på et kurs?

For spørsmål angående kursregistrering, ta kontakt med studiekonsulent Anita Malde Rasmussen (se nederst).

Hvordan finner jeg fram på campus?

Vår elektroniske kartløsning (MazeMap) leder deg rett til rommet eller auditoriet du leter etter! Kartet inneholder også annen viktig informasjon om bygninger og uterom.

Har UiS en oversikt over laboratorier og labutstyr? Hva slags mikroskop finnes?

Plattformen URLabs gir deg en god oversikt over hva som finnes av utstyr på de ulike laboratoriene på UiS. Her kan du også booke tid, og se gjennom manualer og videoer om de ulike verktøyene.

Kontakt oss

seniorkonsulent
51831704
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Livet som student i Stavanger

Institutt for energi- og petroleumsteknologi

Institutt for energi- og petroleumsteknologi (IEP) driver forsking innanfor energi, naturgassteknologi, boring, brønnkonstruksjon og produksjon.

Instituttet tilbyr studium i petroleum- og energiteknologi. Instituttet har eit tett forskingssamarbeid med industrien og andre forskingsinstitusjonar. 

Instituttet fokuserer på internasjonalisering, med utvikling av engelskspråklege studium og stor mobilitet blant vitskaplege tilsette og studentar. 
Våre laboratorier.