Petroleumsteknologi - master 2 år

På dette masterprogrammet får du kunnskap om petroleumsbrønner i et livsløpsperspektiv. Her blir du kjent med sokkelen, og lærer om alt fra design, boring, operasjon og produksjon til trygg nedstengning. 

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

15 for nasjonale søkere og 4 for internasjonale søkere.

Studiestart

August hvert år.

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere. Søk på Petroleum Engineering i Søknadsweb:

Bli sivilingeniør på UiS!

Om studiet

Denne utdanningen baserer seg på klassiske emner, som fysikk, mekanikk, kjemi og strømningslære. I tillegg er du innom mer spesialiserte emner som reservoarteknologi, bergmekanikk og materialteknologi. Du kan også velge mellom en rekke ulike valgemner, for eksempel innenfor prosess- og energiteknologi, og matematisk modellering og programmering.   

Dette er et internasjonalt program og undervisning foregår på engelsk. Vi tror dette er en fordel for deg som student, fordi arbeidsspråket i bransjen er engelsk.   

Hva kan du bli?

Masterprogrammet i petroleumsteknologi utdanner høyt kvalifiserte ingeniører til et bredt spekter av jobber i olje- og gassindustrien. Dette er en internasjonal industri, og masterstudenter i petroleumsteknologi vil ha mange muligheter på det internasjonale jobbmarkedet etter å ha fullført graden.

Det overordnede målet med programmet er å gi kandidatene en bred kunnskapsbase for å være med å forvalte verdens petroleumsressurser en mest mulig lønnsom og bærekraftig måte.

En fullført mastergrad i petroleumsteknologi gir et solid grunnlag for opptak til PhD-studier innenfor relevante områder av den valgte akademiske spesialiseringen. PhD-studier innen energiteknologi og geovitenskap er spesielt relevant.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i petroleumsteknologi skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innenfor fagområdet petroleumsteknologi og spesialisert innsikt i et bestemt område innenfor dette feltet.

K2: Kandidaten har inngående kjennskap til vitenskapelige teorier og metoder knyttet til fagområdet. Kandidaten kan anvende denne kunnskapen på nye områder innenfor fagområdet og analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjon, egenart og samfunnsmessige betydning.

K3: Kandidaten kan anvende denne kunnskapen til å utvikle, styre og gjennomføre petroleumsteknologiske løsninger innen olje- og gassektoren.

Ferdigheter:

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor petroleumsteknologi og arbeide selvstendig med praktiske og teoretiske problemstillinger.

F2: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, spesialisert forsknings- eller utviklingsprosjekt innen petroleumsteknologi under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

F3: Kandidaten kan løse problemstillinger i petroleumsteknologi ved å integrere forskjellige typer data som brukes i oljeindustrien.

F4: Kandidaten kan bruke moderne teknologi og styre, utvikle og gjennomføre prosesser innen petroleumsteknologi.

Generell kompetanse:

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige, forskningsrelaterte og etiske problemstillinger

G2: Kandidaten kan anvende sin egen kunnskap og ferdigheter på nye områder for å utføre avanserte oppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle informasjon knyttet til selvstendig arbeid til andre petroleumsingeniører. Kandidaten behersker terminologien på fagområdet svært godt.

G4: Kandidaten kan kommunisere, ikke bare med andre petroleumsingeniører, men også med allmennheten, om faglige problemstillinger, og dermed bidra med nye ideer til samfunnet.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Reservoir Physics and Chemistry

   Første år, semester 1

   Reservoir Physics and Chemistry (GEO502)

   Studiepoeng: 10

  • Retningsboring og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Retningsboring og brønnstrømning (PET505)

   Studiepoeng: 10

  • Modellering av reservoar og brønnstrømning

   Første år, semester 1

   Modellering av reservoar og brønnstrømning (PET510)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave i petroleumsteknologi

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave i petroleumsteknologi (PETMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Velg ett emne

  • Beslutningsanalyse med Excel

   Første år, semester 2

   Beslutningsanalyse med Excel (IND520)

   Studiepoeng: 10

  • Prosjektkostnadsestimering og risikostyring

   Første år, semester 2

   Prosjektkostnadsestimering og risikostyring (IND550)

   Studiepoeng: 10

  • Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions

   Første år, semester 2

   Risk Assessment, Economic Evaluation and Decisions (RIS525)

   Studiepoeng: 10

 • Anbefalte valgemner 2. semester

  • Prosessimulering

   Første år, semester 2

   Prosessimulering (PET555)

   Studiepoeng: 10

  • Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser

   Første år, semester 2

   Modellering og kontroll for automatiseringsprosesser (PET575)

   Studiepoeng: 10

  • Videregående brønnplanlegging

   Første år, semester 2

   Videregående brønnplanlegging (PET580)

   Studiepoeng: 10

 • Andre valgemner 2. semester

  • Datadrevet modellering av konserveringsligninger

   Første år, semester 2

   Datadrevet modellering av konserveringsligninger (MOD600)

   Studiepoeng: 10

  • Katalyse for energikonvertering

   Første år, semester 2

   Katalyse for energikonvertering (PET615)

   Studiepoeng: 10

 • 3. semester ved UiS eller utveksling

  • Emner ved UiS 3. semester

   • Anbefalte valgemner 3. semester

    • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

     Andre år, semester 3

     Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

     Studiepoeng: 10

    • Advanced Energy Conversion Technologies

     Andre år, semester 3

     Advanced Energy Conversion Technologies (PET640)

     Studiepoeng: 10

    • Well Integrity and Permanent P and A

     Andre år, semester 3

     Well Integrity and Permanent P and A (PET675)

     Studiepoeng: 10

    • Brønnkomplettering og intervensjon

     Andre år, semester 3

     Brønnkomplettering og intervensjon (PET690)

     Studiepoeng: 10

   • Andre valgemner 3. semester

    • Oljefelt produksjonskjemi

     Andre år, semester 3

     Oljefelt produksjonskjemi (MLJ560)

     Studiepoeng: 10

    • Praksis i petroleumsteknologi

     Andre år, semester 3

     Praksis i petroleumsteknologi (PET695)

     Studiepoeng: 10

  • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Opplegg for utvekslingen

Det 3. semesteret på masterprogrammet i petroleumsteknologi er tilrettelag for utveksling, ved å tilby 30 studiepoeng valgemner. Emnene tatt i utlandet må imidlertid være relevante for masterprogrammet, og må godkjennes av instituttet. Det er også viktig at emnene tatt i utlandet ikke overlapper med emner som allerede er tatt.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenninger av emner:

Karina Sanni

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Tyskland

  Technical University of Clausthal

  Clausthal University of Technology (CUT) er et internasjonalt universitet med sterke tradisjoner for kvalitetsutdanning og tette bånd til næringslivet. Det ligger i fjellområdet Harz, et typisk turiststed for friluftsliv og vintersport.

 • USA

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of Houston

  Houston ligger i den amerikanske delstaten Texas, og er kjent som verdens energihovedstad. Byen er også et finans- og oljesentrum i USA.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Østerrike

  University of Leoben

  I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Opptakskrav

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag innen energi- og petroleumsteknologi eller bachelor i ingeniørfag innen geovitenskap med minimum 20 sp med spesialiseringsemner i energi- og petroleumsteknologi. En treårig ingeniørfaglig bachelorgrad med minimum 20 sp spesialiseringsemner i energi- og petroleumsteknologi kan også gi grunnlag for opptak. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Bachelorgraden i ingeniørfag må være i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning. 

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak (PDF)

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Rådgiver
51831145
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Instituttleder
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for energi- og petroleumsteknologi