Poenggrenser for alle studieprogram

Her finner du en oversikt over poenggrenser for hovedopptaket i Samordna opptak for alle UiS sine studieprogram.

Published Endret
Grå bygning og grønt gress

Dette er poenggrensene etter suppleringsopptaket 29. juli 2022. Suppleringsopptaket er opptaket som kommer etter hovedopptaket . I suppleringsopptaket kan de som står på venteliste bli hentet opp fra ventelisten, og få et nytt tilbud om studieplass.

Les også: Paramedisin og toll topper listene

  • BA = bachelor
  • MA = femårig master
  • ÅR = årsstudium
Alle utdanninger Samordna opptak UiS Sortert på høyest ordinær kvote 2022Poenggrense ordinær kvotePoenggrense førstegangsvitnemål
Paramedisin, BA58,753,6
Rettsvitenskap, BA56,452,6
Toll, vareførsel og grensekontroll, BA 5551
Psykologi, BA51,246,6
Medisinsk teknologi, BA (Ny i 2022)50,243,5
Fjernsyns- og multimedieproduksjon, BA 5045,2
Kunst og håndverk, ÅR5042,9
Kommunikasjon, ÅR5038,3
Byplanlegging og samfunnssikkerhet, BA 4942,5
Industriell økonomi, MA48,5Alle kvalifiserte
Sosialt arbeid, BA 47,642,4
Journalistikk, BA 47,445,3
Økonomi og administrasjon, BA 46,543,6
Idrettsvitenskap, BA 44,543
Barnevern, BA 44,139,4
Statsvitenskap, BA 43,842
Sykepleie, BA 43,640
Sosiologi, BA 41,434,3
Datateknologi, MAAlle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Maskiningeniør, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Kjemi og miljø, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Energi- og petroleumsteknologi, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Datateknologi, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Byggingeniør, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Batteri- og energiteknologi, BA (Ny i 2022) Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Automatisering og elektronikkdesign, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Nordisk språk og litteratur, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Nordisk, ÅR Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Engelsk språk og litteratur, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Engelsk, ÅR Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Reiselivsledelse, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Hotelledelse, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Lektorutdanning trinn 8.-13., realfag, MA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Lektorutdanning trinn 8.-13., humanistiske fag, MA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Grunnskolelærerutdanning trinn 5.-10., norsk, MA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Grunnskolelærerutdanning trinn 5.-10., matematikk, MA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Grunnskolelærerutdanning trinn 1.-7., MA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Barnehagelærer BA, heltid Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Barnehagelærer BA, deltid Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Idrett, ÅR Hadde ikke opptak i fjor Hadde ikke
opptak i fjor
Religionsstudier, ÅR Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Religion, kultur og samfunn, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Historie, ÅR Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Historie, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Drama- og teaterkommunikasjon, ÅR Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Matematikk og fysikk, MA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Matematikk, ÅR Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte
Biologisk kjemi, BA Alle kvalifiserte Alle kvalifiserte