Psykologi - bachelor

Psykologi er et bredt fagfelt, som inkluderer hvordan vi oppfatter, bearbeider og lagrer informasjon, hvordan vi samhandler med – og påvirker hverandre, og hvordan personligheten vår utvikles. Vårt bachelorprogram gjør deg rustet til en rekke karriereveier.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

40

Poenggrense

2023: 53,3 / 48,6 (ORD / førstegangs)

Søknadsfrist

15. april 2023 via Samordna opptak.

På bachelorstudiet i psykologi blir du kjent med hovedretningene innenfor psykologi.

Om studiet

Nå ser jeg hvor viktig det er å jobbe forebyggende og nå ut til et større antall selv om de ikke har en diagnose.

Psykologi-student Synne Rinaldo Pedersen

Hva kan du bli?

Uansett hvilket yrke man velger etterpå, får man bruk for psykologi, så det er en god bachelor å ha.

Psykologi-student Synne Rinaldo Pedersen

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Etter fullført utdanning vil studenten

 • ha kunnskap om psykologiske basaldisipliner, inkludert forståelse av begreper, teorier og metoder innenfor utviklings-, kognisjons-, biologisk-, sosial- og personlighetspsykologi, og deres anvendelsesområder
 • ha kunnskap om psykologisk forskningsmetode og akademisk formidling
 • ha kunnskap om psykologiens historie og moderne anvendelsesområder
 • ha kunnskap om helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid
 • ha kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologi, helse/klinisk psykologi og pedagogisk psykologi
 • kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområde

Ferdigheter Etter fullført utdanning vil studenten

 • kunne anvende psykologiens vitenskapelige metoder og redskaper,
 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor de psykologiske fagområder,
 • kunne begrunne og velge relevante analyse- og løsningsmodeller i forhold til psykologiske emner og oppgaver, samt formidle psykologiske problemstillinger og løsningsmodeller.
 • kunne belyse allmennmenneskelige forhold som involverer etiske, kulturelle og andre forhold, og komme med forslag til både undersøkelser og intervensjoner.
 • kunne formidle generelle psykologiske problemstillinger dvs. gjøre rede for hvordan et psykologisk emne behandles innenfor forskjellige psykologiske disipliner og ut fra forskjellige teoretiske antakelser med tilhørende metodisk og empirisk grunnlag.
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse Etter fullført utdanning vil studenten

 • kunne belyse, analysere, vurdere og gi råd i saker vedrørende enkeltpersoner, grupper og organisasjoner
 • kunne delta i utviklingsprosjekter, eksempelvis innenfor forebygging, rehabiliterings- og arbeidsledighetsområdet
 • kunne assistere ved planlegging, gjennomføring, rapportering eller evaluering av psykologiske utviklings- og forskningsprosjekter
 • kunne være i stand til å håndtere situasjoner ved å analysere, strukturere og sette mål innenfor et praktisk eller teoretisk område, og således planlegge, iverksette og evaluere handlingsforløp i samarbeid med personer i det psykologiske fagfelt så vel som fra andre fagfelter
 • kunne identifisere egne læringsbehov og strukturere og fasilitere egne og andres læringsprosesser
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Examen Philosophicum - IS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • Introduksjon til psykologi

   Første år, semester 1

   Introduksjon til psykologi (BPS110)

   Studiepoeng: 10

  • Psykologi - før og nå

   Første år, semester 1

   Psykologi - før og nå (BPS120)

   Studiepoeng: 10

  • Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode

   Første år, semester 2

   Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode (BPS130)

   Studiepoeng: 15

  • Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

   Første år, semester 2

   Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi (BPS140)

   Studiepoeng: 15

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi

   Andre år, semester 3

   Arbeids- og organisasjonspsykologi (BPS210)

   Studiepoeng: 10

  • Helsepsykologi

   Andre år, semester 3

   Helsepsykologi (BPS220)

   Studiepoeng: 10

  • Pedagogisk psykologi

   Andre år, semester 3

   Pedagogisk psykologi (BPS230)

   Studiepoeng: 10

  • Kvalitativ og kvantitativ metode

   Tredje år, semester 5

   Kvalitativ og kvantitativ metode (BPS310)

   Studiepoeng: 15

  • Kunnskapsutvikling og forskningsdesign

   Tredje år, semester 5

   Kunnskapsutvikling og forskningsdesign (BPS320)

   Studiepoeng: 15

  • Lovgivning og etikk

   Tredje år, semester 6

   Lovgivning og etikk (BPS330)

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave (BPSBAC)

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester, emner ved UiS eller utveksling

Mulighet for praksis

Valgemne: Praksis

Praksisfaget gir studenter på bachelorgraden i psykologi mulighet til å møte psykologifaget på en relevant arbeidsplass.

Psykologistudetner på campus

Studentene skal ha praksis i virksomheter godkjent av instituttet. Studenter som skaffer egen praksisplass må få denne godkjent innen søknadsfrist som utlyses semesteret før oppstart. I praksisperioden vil studentene primært få veiledning både fra virksomheten, men også fra instituttet.

Studenter i praksis vil være i en 50% stilling i 12 uker, og skal ta del i arbeidsoppgavene i den virkshomhetene de er utplassert i.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

På bachelorprogrammet i psykologi er det mulighet for å dra på utveksling i fjerde semester. Når du studerer psykologi, er det sentralt å ha kunnskaper om menneskelig mangfold. Utveksling til andre land og kulturer vil kunne gi erfaringer som beriker i så måte. Et utvekslingsopphold er også en god måte til å gjøre graden din spesiell, og til å studere emner UiS ikke tilbyr.

Psykologistudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen utvekslingsinstitusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet i samarbeid med internasjonalt kontor til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekoordinator Tore Fjetland Øgaard for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  University of Florence

  Opplev fantastiske Firenze som student!

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Åbo Akademi University

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

 • Finland

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  Åbo Akademi University

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  University of Florence

  Opplev fantastiske Firenze som student!

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Sverige

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Du lærer mye om deg selv. Jeg har mer forståelse for meg selv og andre, og jeg er mer observant på hvordan andre rundt meg har det.

Psykologi-student Synne Rinaldo Pedersen

Studentlivet i Stavanger

Vårt fagmiljø

Institutt for sosialfag er stort og inneholder flere utdannelser, blant annet barnevern, sosionom og psykologi. På psykologi jobbes det fremdeles med å ansette nye, og foreløpig er det to professorer og fire førsteamanuensiser. Fem av dem er kliniske psykologer som blant annet forsker på epidemiologi, kliniske problemstillinger, sosiale medier, avhengighet, kognisjon og kreativitet.

Institutt for sosialfag

Sosialfaglege utdanningar er alltid aktuelle.

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førsteamanuensis i psykologi
51831488
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for sosialfag
Rådgiver
51832097
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IS

Aktuelt om studiet

UiS har søkt om å få oppretta profesjonsstudium i psykologi

UiS er eitt steg nærare å realisera ønsket om å utdanna psykologar. No er nemleg søknaden om å få oppretta studiet lever...

UiS’ første psykologistudenter på plass

De kom gjennom et særdeles trangt nåløye i årets kamp om studieplassene. Nå er UiS’ første psykologistudenter noensinne ...

Psykologi ved UiS er landets åttende mest søkte studium

Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topp ti-lista over mest søkte studier i landet per studieplass.

Starter psykologistudier ved UiS

Høsten 2020 kan 32 studenter starte på en bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Relatert om forskning

Doktorgrad om ruspasienter, bedring og tilbakefall

Fredrik Dreyer Moe disputerte for ph.d.-graden i sosiologi, sosialt arbeid og kultur & samfunn ved Det samfunnsvitenskap...

Sosialpsykologiske tiltak kan gi betre studieresultat

Eit nytt, systematisk kunnskapsoversyn har sett nærare på samanhengen mellom sosialpsykologiske tiltak og studiegjennomf...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Kognitiv lab – Lab for kognisjons-, atferds- og nevroforskning

Kognitiv lab er den eneste arenaen ved UiS hvor alle fakulteter møtes og samarbeider om forskning på høyeste nivå. Her f...

Sjefer som faker, blir avslørt

Blir lederen oppfattet som ekte eller en som faker? Det har mye å si for bedriftens suksess.

Derfor er det vanskelig å være mellomleder

Mellomledere blir utsatt for etiske dilemma og følelsesmessige belastninger oftere enn toppledere. For å trives, trenger...

Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

Då FILIORUM inviterte til debatt under Arendalsveka i 2019 var eit sentralt spørsmål: Kva skal vektleggas i barnehagen, ...