Hopp til hovedinnhold

Psykologi bachelor

Psykologi er et bredt fagfelt. Det inkluderer hvordan vi oppfatter, bearbeider og lagrer informasjon, hvordan vi samhandler med – og påvirker hverandre, og hvordan personligheten vår utvikles. Psykologi handler også om hvordan kroppen vår reagerer på stress og hvordan vi kan forstå, forebygge og behandle psykiske lidelser.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

3 år / 6 semestre

Antall studieplasser

64

Studiepoeng

180

Poenggrense

2020: 55,1 / 48,3 (ORD / ORDF)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Illustrasjonsfoto psykolog. Viser en ung kvinne i hvit skjorte som holder en penn og noen papirer på et skriveunderlag. Hun smiler og ser på en mann som sitter med ryggen til fotografen..

Om studiet

På bachelorstudiet i psykologi blir du kjent med hovedretningene innenfor psykologi, som for eksempel sosialpsykologi, personlighetspsykologi, kognitiv psykologi og biologisk psykologi.

Psykologistudiet vil ha et bredt nedslagsfelt. Studiet vil ha en anvendt profil og ha fordypning i områdene arbeids- og organisasjonspsykologi, pedagogisk psykologi og helsepsykologi. Dette er en kompetanse som er etterspurt bla. i personalavdelinger, bedriftstjenester, NAV og sosiale tjenester. Du får også mulighet til å ha praksisopphold i løpet av studiet. 

 

Bachelorstudiet i psykologi gir evidensbasert kompetanse. Du blir kjent med nyere forskning på feltet, og du får anledning til å gjennomføre egne små forskningsprosjekter.

Kvalitativ og kvantitativ metode, kunnskapsutvikling, forskningsdesign, lovgivning og etikk utgjør studiets verktøykasse. Studiet gir deg en helhetlig psykologiforståelse og et godt utgangspunkt for en eventuell spesialisering på masternivå.

Studiet gir utvekslingsmuligheter til spennende universiteter både i Norden, Europa, USA og Australia. Det er også muligheter for å tilpasse utvekslingssemesteret til temaer innen psykologi som er av spesiell interesse, som gjør bacheloren særlig attraktiv.

Hva kan du bli?

Programmet vil gi kompetanse om det å undersøke, beskrive, forstå og utvikle mennesker, grupper og organisasjoner. Studiet tar sikte på å formidle kunnskaper om basaldisipliner, slik at kandidaten – i rollen som leder, medarbeider eller rådgiver -  får en adekvat kompetanse til å forstå, ivareta og utvikle mennesker i organisasjoner, inkludert det å undersøke og forebygge belastninger og å håndtere mellommenneskelige relasjoner som for eksempel konflikthåndtering.

Bachelorutdanningen i psykologi gir ikke grunnlag for å praktisere som psykolog i Norge etter gjeldende lovverk. Med bachelor i psykologi vil en likevel ha bred kunnskap og kompetanse om menneskers følelser og atferd, samt hvordan man kan nærme seg relevante problemsstillinger systematisk og vitenskapelig. Utdanningen kvalifiserer for arbeid innenfor helse- og velferdstjenester, og på ulike organisatoriske nivåer innen både offentlig og privat virksomhet. I tillegg kvalifiserer utdanningen til videre forskning- og utviklingsarbeid; ledelse, HR og organisasjoner; HMS; utdanning og oppvekst; veiledning og rådgivning; tjenesteutvikling og innovasjon; kommunikasjon og formidling.

Graden bachelor i psykologi kvalifiserer for videre studier på mastergradsnivå

Praksis

Praksis er et mulig valgemne i fjerde semester. Emnet er fremdeles under utvikling og vil gjennomføres for første gang våren 2022. I praksisperioden skal studenten ta del i arbeidsoppgavene i den virksomheten de er utplassert i. Perioden vil være på tre måneder i tilsvarende 50 prosent stilling. Les mer om valgemnet under "Studieplan og emner".

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Etter fullført utdanning vil studenten

 • ha kunnskap om psykologiske basaldisipliner, inkludert forståelse av begreper, teorier og metoder innenfor utviklings-, kognisjons-, biologisk-, sosial- og personlighetspsykologi, og deres anvendelsesområder
 • ha kunnskap om psykologisk forskningsmetode og akademisk formidling
 • ha kunnskap om psykologiens historie og moderne anvendelsesområder
 • ha kunnskap om helsefremmende og forebyggende psykologisk arbeid
 • ha kunnskap om arbeids- og organisasjonspsykologi, helse/klinisk psykologi og pedagogisk psykologi
 • kunne oppdatere sin kunnskap innen fagområde

Ferdigheter Etter fullført utdanning vil studenten

 • kunne anvende psykologiens vitenskapelige metoder og redskaper,
 • kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger innenfor de psykologiske fagområder,
 • kunne begrunne og velge relevante analyse- og løsningsmodeller i forhold til psykologiske emner og oppgaver, samt formidle psykologiske problemstillinger og løsningsmodeller.
 • kunne belyse allmennmenneskelige forhold som involverer etiske, kulturelle og andre forhold, og komme med forslag til både undersøkelser og intervensjoner.
 • kunne formidle generelle psykologiske problemstillinger dvs. gjøre rede for hvordan et psykologisk emne behandles innenfor forskjellige psykologiske disipliner og ut fra forskjellige teoretiske antakelser med tilhørende metodisk og empirisk grunnlag.
 • kunne reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse Etter fullført utdanning vil studenten

 • kunne belyse, analysere, vurdere og gi råd i saker vedrørende enkeltpersoner, grupper og organisasjoner
 • kunne delta i utviklingsprosjekter, eksempelvis innenfor forebygging, rehabiliterings- og arbeidsledighetsområdet
 • kunne assistere ved planlegging, gjennomføring, rapportering eller evaluering av psykologiske utviklings- og forskningsprosjekter
 • kunne være i stand til å håndtere situasjoner ved å analysere, strukturere og sette mål innenfor et praktisk eller teoretisk område, og således planlegge, iverksette og evaluere handlingsforløp i samarbeid med personer i det psykologiske fagfelt så vel som fra andre fagfelter
 • kunne identifisere egne læringsbehov og strukturere og fasilitere egne og andres læringsprosesser
 • kjenne til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Med spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Examen Philosophicum - IS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IS

   Studiepoeng: 10

  • Introduksjon til psykologi

   Første år, semester 1

   Introduksjon til psykologi

   Studiepoeng: 10

  • Psykologi - før og nå

   Første år, semester 1

   Psykologi - før og nå

   Studiepoeng: 10

  • Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode

   Første år, semester 2

   Personlighetspsykologi, sosialpsykologi og psykologiens metode

   Studiepoeng: 15

  • Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

   Første år, semester 2

   Biologisk psykologi, utviklingspsykologi og kognitiv psykologi

   Studiepoeng: 15

  • Arbeids- og organisasjonspsykologi

   Andre år, semester 3

   Arbeids- og organisasjonspsykologi

   Studiepoeng: 10

  • Helsepsykologi

   Andre år, semester 3

   Helsepsykologi

   Studiepoeng: 10

  • Pedagogisk psykologi

   Andre år, semester 3

   Pedagogisk psykologi

   Studiepoeng: 10

  • Kvalitativ og kvantitativ metode

   Tredje år, semester 5

   Kvalitativ og kvantitativ metode

   Studiepoeng: 15

  • Kunnskapsutvikling og forskningsdesign

   Tredje år, semester 5

   Kunnskapsutvikling og forskningsdesign

   Studiepoeng: 15

  • Lovgivning og etikk

   Tredje år, semester 6

   Lovgivning og etikk

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 6

   Bacheloroppgave

   Studiepoeng: 15

 • 4. semester, emner ved UiS eller utveksling

Bli med på UiS-omvisning!
Vårt fagmiljø

Institutt for sosialfag er stort og inneholder flere utdannelser, blant annet barnevern, sosionom og psykologi. På psykologi jobbes det fremdeles med å ansette nye, og foreløpig er det to professorer og fire førsteamanuensiser. Fem av dem er kliniske psykologer som blant annet forsker på epidemiologi, kliniske problemstillinger, sosiale medier, avhengighet, kognisjon og kreativitet.

Sosialstudentenes linjeforening

Linjeforeningen for psykologi, sosialt arbeid og barnevern.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

4. semesterPå bachelorprogrammet i psykologi er det mulighet for å dra på utveksling i fjerde semester. Når du studerer psykologi, er det sentralt å ha kunnskaper om menneskelig mangfold. Utveksling til andre land og kulturer vil kunne gi erfaringer som beriker i så måte. Et utvekslingsopphold er også en god måte til å gjøre graden din spesiell, og til å studere emner UiS ikke tilbyr.Psykologistudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.Emnevalg

I utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen utvekslingsinstitusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng.Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet i samarbeid med internasjonalt kontor til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Paulo Rocha for mer informasjon.Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

 

 

+
Utveksling
 • Alle land

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

  Åbo Akademi University

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

 • Danmark

  Roskilde Universitet

  Roskilde er mer enn bare musikk - byen har også et universitet der du kan reise på utveksling!

  Syddansk Universitet

  Odense er en nydelig by på den frodige øya Fyn i Danmark. Byen har 200.000 innbyggere, og er med sin sentrale plassering i syd-Danmark regionens ledende by innen forskning og kultur. Som student i Odense vil du virkelig oppleve at «det er deilig å være norsk i Danmark».

 • Finland

  Åbo Akademi University

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  Örebro universitet

  Ôrebro Universitet sin visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Umeå universitet

  Umeå Universitet ble grunnlagt i 1965 og er Sveriges 5. største universitet.

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS sitt partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. University of Twente er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap og har mer enn 9000 studenter.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

Kontakt oss

Det samfunnsvitenskapelige fakultetInstitutt for sosialfag
Professor
51832946
Det samfunnsvitenskapelige fakultetFakultetsadministrasjonen SVAdministrasjon IS
Rådgiver

Aktuelt om studiet

UiS’ første psykologistudenter på plass

De kom gjennom et særdeles trangt nåløye i årets kamp om studieplassene. Nå er UiS’ første psykologistudenter noensinne ...

Psykologi ved UiS er landets åttende mest søkte studium

Det nye psykologistudiet ved UiS føyk rett inn på topp ti-lista over mest søkte studier i landet per studieplass.

Starter psykologistudier ved UiS

Høsten 2020 kan 32 studenter starte på en bachelor i psykologi ved Universitetet i Stavanger.

Relatert om forskning

Johannes Langeveld er ny professor i psykologi ved UiS

Johannes Langeveld er utnemnt til professor II i helsepsykologi ved Det helsevitskaplege fakultet. I over 25 år har han ...

Leder EU-prosjekt om psykisk helsetilbud i fengsel

Sarah Hean ved Institutt for sosialfag skal lede et nytt EU-prosjekt. Sammen med kolleger ved UiS og internasjonale part...

Hvordan foregår tenkning, og hvordan er den knyttet til atferd?

På Kognitiv lab får realfag en naturlig møteplass med helsefag, psykologi og andre fagområder som studerer atferd og lær...

Sjefer som faker, blir avslørt

Blir lederen oppfattet som ekte eller en som faker? Det har mye å si for bedriftens suksess.

Derfor er det vanskelig å være mellomleder

Mellomledere blir utsatt for etiske dilemma og følelsesmessige belastninger oftere enn toppledere. For å trives, trenger...

Leik eller læring i barnehagen, eller ja takk begge deler?

Då FILIORUM inviterte til debatt under Arendalsveka i 2019 var eit sentralt spørsmål: Kva skal vektleggas i barnehagen, ...

Andre relevante studier

Studentliv i Stavanger

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...