Hopp til hovedinnhold

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Fra og med 2019 må du som ønsker å spesialisere deg innenfor regnskap og revisjon fra Handelshøgskolen ved UiS først gjennomføre et bachelorprogram i økonomi og administrasjon eller tilsvarende før du kan søke opptak til masterstudiet i regnskap og revisjon.

Publisert: Endret:
Varighet

3 år

Antall studieplasser

Ikke lenger opptak

Studiepoeng

180

Søknadsfrist

Ikke lenger opptak.

Fagplan

Bachelorprogrammet i regnskap og revisjon går over tre år og er et godkjent revisorstudium som gir grunnlag for bevilling som registrert revisor. Programmet er regulert av Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon.

Studiet gir undervisning i et bredt spekter av emner, blant annet:

  • regnskap og budsjettering
  • videregående emner i regnskap og verdsetting
  • revisjonsteori og internkontroll
  • yrkesetikk for revisorer
  • rettslære og skatterett
  • investering og finansiering
  • samfunnsøkonomi (mikro- og makroøkonomi)
  • samfunnsvitenskapelige metoder (inkludert matematikk og statistikk)
  • markedsføring
  • organisasjon og ledelse

Hva kan du bli

Du kan bli revisor, rådgiver eller konsulent i nasjonale og internasjonale revisjonsselskaper. Du kan også starte eget regnskapsbyrå eller jobbe i Skatteetaten og regnskaps- og økonomiavdelingen til større bedrifter. Jobbmulighetene er mange.Fullført studium kvalifiserer for å søke opptak til mastergradsstudium i revisjon (høyere revisorstudium) og i økonomisk-administrative fag.

EmneevalueringStudentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til evalueringssystemet på Handelshøgskolen ved UiS.

Kontaktinformasjon

Handelshøgskolen ved UiS. Telefon: 51 83 15 55. E-post: hhuis-post@uis.no