Rettsvitenskap - bachelor

Rettsregler berører alle deler av samfunnet, fra enkeltpersoner til store bedrifter og organisasjoner. Gjennom studiet i rettsvitenskap vil du kunne tilegne deg en grunnleggende forståelse for rettssystemet og juridisk metode som er ettertraktet i arbeidslivet.

Published Endret
Fakta
Varighet

3 år / 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

60

Poenggrense

2022: 56,4 / 52,6 (Ord. / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Er du over gjennomsnittet opptatt av lover og regler?
UiS Business School Elfa logo
Handelshøgskolen ved UiS er medlem av European Law Faculties Association (ELFA)

Om studiet

Samfunnet blir mer og mer regulert av lover, kontrakter og ulike former for vedtak. Lover og andre formelle regler har en sentral plass i et moderne demokratisk samfunn. Antallet lover og regler har økt vesentlig de siste årene. Det er et økende behov for juridisk kompetanse på flere områder, og på rettsvitenskap lærer du å bruke regler som i stadig større grad styrer vår hverdag.

Et treårig bachelorstudium i rettsvitenskap på Handelshøgskolen ved UiS retter seg mot jobber innenfor privat og offentlig sektor. Dette kan være energirelatert virksomhet, bank og forsikring, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning og undervisning.

Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale juridiske begreper, metode og verdier. I tillegg vil du få en grundig innføring i noen av de viktigste rettsområdene innen privat og offentlig sektor. Etter at du har lært juridisk metode, vil du være i stand til å analysere praktiske og teoretiske rettsspørsmål. Studiet vil gi deg kunnskap om sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal rett, og du vil lære å identifisere og løse juridiske problemer.

Etter endt bachelorgrad kan du søke deg til det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap. Les mer her.

Hva kan du bli?

Bachelorprogrammet i rettsvitenskap gir en bred kompetanse som åpner mange og varierte karriereveier. Denne utdanningen gir muligheter for arbeid innen både privat og offentlig virksomhet. Den er særlig aktuell innenfor arbeidsfeltene saksbehandling, rådgiving og veiledning, prosjektledelse, bank og forsikring, oljerelatert virksomhet, forretningsvirksomhet, offentlig forvaltning, internasjonale organisasjoner, undervisning o.l.

Etter bachelorstudiet i rettsvitenskap på UiS har du blant annet disse mulighetene for ytterligere utdanning innen rettsvitenskap:

Master i rettsvitenskap på UiS:

Fra høsten 2023 tilbyr HHUIS en master i rettsvitenskap. Dette er en profesjonsutdanning i rettsvitenskap som ivaretar den brede generalist- utdanningen i rettsvitenskap, samtidig som den gir kandidatene mulighet til å tilegne seg kompetanse innenfor forretningsjus gjennom valgemner som tilbys i 3.semester.

Med fokus på studentaktiv læring i mindre klasser er studieprogrammet designet for å gi kandidater solide fagkunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse gjennom forskningsbasert uundervisning, problemløsning og varierte undervisnings- og vurderingsformer. Juridisk kompetanse er svært ettertraktet i arbeidslivet som følge av økt rettsliggjøring av samfunnet. En master i rettsvitkap er en generelt anvendbar utdanning, som kvalifiserer studentene for en rekke jobber i rettsvesenet (dommere og advokater) og annen offentlig forvaltning, privat næringsliv, akademia, både nasjonalt og internasjonalt.

Master i rettsvitenskap på Universitetet i Bergen (UiB): Etter en fullført bachelor i rettsvitenskap på UiS kan du søke direkte opptak på Master i rettsvitenskap på UiB. Antall plasser som er reservert for studenter med bachelor i rettsvitenskap fra UiS finnes i UiB sitt opptaksreglement for opptak til to årig mastergrad i rettsvitenskap. For å kunne konkurrere om opptak må søker ha et karaktersnitt på C eller bedre i de karakterbelagte emnene som inngår i opptaksgrunnlaget. En fullført bachelor i rettsvitenskap ved UiS kan også godskrives som de tre første årene på profesjonsstudiet i rettsvitenskap ved UiB (opptaket i Bergen skjer da på grunnlag av karakterene fra videregående skole, pluss eventuelle tilleggspoeng).

Bachelorstudiet kvalifiserer også for andre studier på masternivå - både i Norge og i utlandet. Opptakskravene ved det enkelte masterstudium, i tillegg til karakterene, bestemmer hva du kan studere videre. Vær oppmerksom på at endringer i opptakskrav kan forekomme.

Møt våre studenter

Møt våre alumnere

Advokat i Torstrup AS

Fam Skjæveland

Advokatfullmektig i Schjødt

Mathias Anker Paulsen

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat som har fullført utdannelsen forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Studenten skal:

Kunnskap

 • ha kunnskap om rettssystemet og juridisk metode
 • ha kunnskap om sentrale juridiske begreper
 • ha kunnskap om de sentrale deler av norsk rett og utvalgte deler av internasjonal og EU/EØS rett som omfattes av studiet

Ferdigheter

 • kunne være i stand til å identifisere juridiske spørsmål
 • kunne analysere, drøfte og ta stilling til praktiske og teoretiske rettsspørsmål på grunnlag av etablert juridisk metode
 • kunne formidle selvstendig juridisk arbeid både skriftlig og muntlig
 • kunne bidra i faglig samhandling med andre, og herunder kunne kommentere andre studenters skriftlige og muntlige arbeid innenfor juridiske fag

Generell kompetanse

 • ha innsikt i sentrale og generelle juridiske problemstillinger
 • ha kompetanse til å tilegne seg nye kunnskaper også på andre rettsområder enn innen de fagene som er del av studiet
 • ha kompetanse til å delta i faglige diskusjoner om juridiske problemstillinger
 • ha utviklet evnen til rettspolitisk tenkning
 • kunne arbeide selvstendig med rettsspørsmål
 • kunne delta i samarbeid med andre som en deltaker som bidrar aktivt til akademisk diskusjon av problemstillinger
Hva lurer du på?

Spørmål og svar

Kan jeg ta mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Stavanger? Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte jus emner fra andre studiesteder?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

1. Kan jeg ta rettsvitenskapsemner som enkeltemner/privatist?

Nei, per i dag er ingen av emnene på bachelorprogrammet i rettsvitenskap åpne som enkeltemner/privatistemner.

2. Kan jeg ta mastergrad i rettsvitenskap (juridisk embetseksamen) i Stavanger?

Ja, fra og med høsten 2023 tilbyr UiS en toårig master i rettsvitenskap.

I tillegg har vi et samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB) om at studenter som fullfører og består en bachelorgrad i rettsvitenskap ved UiS kan søke opptak direkte på toårig Master i rettsvitenskap ved UiB.

NB! Det er karakterkrav og begrenset antall plasser ved UiB. Alternativt kan det søkes på femårig løp gjennom Samordna opptak. Etter eventuelt opptak på femårig løp kan du søke om innpassing av emner/fullført studium tatt ved UiS. Du kan også søke opptak til de andre universitetene som tilbyr en masterutdanning i rettsvitenskap, men merk at det kan være forskjeller både i utdanningsløp og emner som medfører at du må ta ekstra fag.

3. Kan jeg søke om godkjenning og innpass av allerede beståtte jusemner fra andre studiesteder?

Først etter at du har fått opptak hos oss på Bachelor rettsvitenskap kan du sende inn søknad om godkjenning og innpass av tidligere avlagte emner.

4. Er det obligatorisk oppmøte i emnene og/eller obligatoriske oppgaver?

Du finner mer informasjon under det enkelte emne på denne siden. Under «vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering» vil det stå hva som kreves av deg som student før du kan avlegge endelig eksamen. Du finner også mye mer informasjon under de enkelte emnene.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen

Åpen dag 2021

Presentasjon rettsvitenskap bachelor.
HHS-studenter svarer på spørsmål.
Bli med på UiS-omvisning!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
5. semester

I femte semester kan du reise på utveksling til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet. Dette er en unik sjanse til å få en internasjonal erfaring gjennom utdanningen du tar. Flere av våre internasjonale partnere tilbyr fagsammensetninger som vi selv ikke har på UiS. Dette gir deg en mulighet til å skille deg ut på arbeidsmarkedet og fordype deg i det som interesserer deg mest. Den internasjonale erfaringen du får gjennom utvekslingsoppholdet er svært ettertraktet og nyttig når du skal ut i arbeidslivet.

Valg av emner
Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å studere emner som ikke tilbys ved UiS. Du står fritt til å velge hvilke emner du vil ta i utlandet så lenge emnene er innenfor rettsvitenskap og på riktig nivå i forhold til der du er i studiene. De må heller ikke overlappe med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Du må søke om forhåndsgodkjenning av emner som du planlegger å ta på ditt utvekslingsopphold. Et tips er å tenke på spesialisering og ditt interessefelt.

Det er kun studenter med utveksling i femte semester som vil kunne få godskrevet utvekslingsoppholdet. Det gjelder også ved opptak til UiB.


Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekonsulent Cecilie Lund

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig god mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Murcia

  Gå på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

  University of Split

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Australia

  Bond University

  Reis på utveksling til Gold Coast og Bond University!

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

 • Finland

  University of Turku

  Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Kroatia

  University of Split

 • Polen

  Kozminski University

  Kozminksi University er det mest internasjonale universitetet i Polen og har i en årrekke blitt rangert høyt på Financial Times' kåring over gode «business schools». Studerer du økonomi og administrasjon så bør du ikke la denne muligheten gå fra deg! Universitetet har også et svært godt tilbud for juss-studenter.

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University of Granada

  Reis på utveksling med Erasmus+ til Universitetet i Granada – Europas mest populære Erasmus-destinasjon! Dette er en veldig god mulighet for deg som ønsker å studere på spansk!

  University of Murcia

  Gå på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tyskland

  Westphalian Wilhelms University Münster

  Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

 • Udefinert

  Tallinn University of Technology (TalTech University)

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Kontakt oss

Seniorkonsulent
51833748
Handelshøgskolen ved UiS
Fakultetsadministrasjonen HH-UIS
Kontakt Handelshøgskolen ved UiS
Telefon

+47 51 83 15 55

Besøksadresse

Campus Ullandhaug Elise Ottesen-Jensens hus, 2. etasje Kjell Arholms gate 35 4021 Stavanger

Liknende utdanninger

Studentliv i Stavanger

Studentanes 17. mai-feiring!

Student i Stavanger på 17. mai? Start dagen med kake og kos på Folken, og gå bak UiS-fana i Folketoget!

Bysykkel på UiS

Den elektriske bysykkelen fra Kolumbus er tilgjengelig på alle våre campuser.

Byliv og bølger i studentbyen Stavanger

Som student i Stavanger får du virkelig oppleve det beste Vestlandet har å by på. Kultur, hav, byliv og masse spennende ...

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ut på tur i Stavanger-regionen

Stavanger-regionen har ein svært variert natur, med gode opplevingar over alt. Frå lange, kvite strender til høge fjell ...

Den mer eller mindre ultimate guiden til å studere i Stavanger

Alt du lurer på om å studere på UiS (og litt til).

Stavanger - opplev byen og kulturen!

Er du på jakt etter et godt kultur- og uteliv, er Stavanger byen å være i. Tilbudet er rikt og variert, og du når ikke o...

Hvem fortjener Begeistringsprisen?

Hvert år deler Studentpresten, UiS, StOr og SiS ut en pris til en student, studentorganisasjon eller linjeforening som p...

Folken – studentane sitt kulturhus i Stavanger

Konsert? Teater? Quiz? Stand Up? På Folken, studentane sitt kulturhus i Stavanger, venter kanskje ditt livs konsertopple...

Om Handelshøgskolen