Skolefritidspedagogikk - bachelor

I studiet legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet er landets første og starter opp fra høsten 2023.

Published Endret
Fakta
Varighet/undervisning

4 år / 8 semestre Nett- og samlingsbasert

Antall studieplasser

20

Studiepoeng

180

Poenggrense

Nytt studieprogram

Søknadsfrist

15. april 2023 via Samordna opptak

SFO - slik barn ser det.
Gutt som smiler til kamera, mangler fortann og caps bakfrem.

150 000 elever, og hele 82 prosent av alle førsteklassingene i Norge, går i dag på SFO. Skolefritidsordningen (SFO) er en arena for inkludering, læringsstøtte, økt fysisk aktivitet, og det kan være språklæring for minoritetsspråklige barn og en habiliteringsarena for barn med særskilte behov.

Det er også en viktig plass hvor barna kan oppleve vennskap, trivsel, mestring, lek og glede. Med så mange skoleelever på de laveste klassetrinnene som tilbringer mange timer på SFO hver eneste dag både før og etter skolen, er det svært viktig at de ansatte har høy kompetanse om hva SFO er og kan være.

I studieprogrammet «Bachelor i skolefritidspedagogikk» legges det vekt på helhet og sammenheng mellom lek, læring, spesialpedagogikk, fysisk aktivitet, kulturaktiviteter og praksis og ledelse. Studiet supplerer og komplementerer det øvrige pedagogiske tilbudet i skoledagen, og skal bidra til å ivareta og støtte opp om barns utvikling og gode læringsmiljø i SFO og skole.

Studiet er nett- og samlingsbasert over 4 år (180 sp).

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Studiet vil ha krav om politiattest og erklæring/tuberkuloseundersøkelse

Les mer: Norges første SFO-utdanning til UiS

Samlinger og praksis i studieåret 2023/24

Se når det er planlagt samlinger og praksis for studieåret allerede nå.

To barn i ti-årsalderen hopper i en trapp utenfor en skole. Foto: Jørn Steen/Læringsmiljøsenteret, UiS
Første studieår legges det opp til tre praksisperioder. Illustrasjonsfoto: Jørn Steen/Læringsmiljøsenteret, UiS

Alle samlinger vil være på eller i tilknytning til Universitetet i Stavanger. Dersom du som student er bosatt en annen plass i landet må du betale reise og opphold selv.

I tillegg til samlingene vil det bli lagt opp nettbaserte forelesninger og aktiviteter. Det er obligatorisk oppmøte på samlinger og nettbaserte aktiviteter.

Samlinger studieåret 2023/24

  • 22. - 24. august 2023
  • 20. - 21. september 2023
  • 1. - 2. november 2023
  • 17. - 19. januar 2024
  • 13. - 15. mars 2024
  • 24. - 26. april 2024

Praksis studieåret 2023/24

Dersom du er ansatt i SFO/skole kan du ha praksis på egen arbeidsplass i 10 av totalt 20 uker. Hvis du ikke jobber i SFO vil UiS skaffe praksisplass til deg. Praksis er en obligatorisk del av bachelor i skolefritidspedagogikk.

  • Uke 42 - 43
  • Uke 5 - 6 og 15 - 16

Opptak til studiet

Selv om det er planlagt samlinger og praksis vil du, dersom du søker på studiet, ikke få beskjed før i juli 2023 om du er tatt opp som student. Studiekoordinator kan ikke si noe om dette før den tid, så denne informasjonen er ment som en forberedelse og innblikk i hvordan studiet er lagt opp.

Spørsmål og svar om studiet

Kan jeg jobbe ved siden av? Når kan jeg søke?

spørsmål og svar SOS

Når kan jeg søke?

Studiet er helt nytt, med oppstart høsten 2023. Opptak gjøres gjennom Samordna opptak, som åpner for søknader 1. februar. Søknadsfrist er 15. april 2023.

Koster det noe å ta dette studiet?

Alle studenter må betale semesteravgift som per i dag er på 825 kr per semester.

Kan jeg jobbe ved siden av?

Undervisningen vil være samlings- og nettbasert, så i utgangspunktet vil det være tilrettelagt for å kunne jobbe ved siden av. I praksisperioder kan det bli forventet med hyppigere tilstedeværelse. Studiet er et treårig studium som tas over fire år. Det vil være den enkelte student som selv må avgjøre om man har kapasitet til å jobbe ved siden av studiene og eventuelt hvor mye.  

Kan jeg komme inn på studiet dersom jeg har jobbet lenge i SFO, men ikke har generell studiekompetanse?

Hvis man ikke har generell studiekompetanse, kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Kontakt oss

Seniorrådgiver
51833531
Læringsmiljøsenteret, Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon NSLA Avd. Stavanger
SFO - slik de voksne ser det

Du er kanskje også interessert i: