Hopp til hovedinnhold

Tilbakemelding på søknad

Søkere til våre studier som hadde søknadsfrist 1. mars vil få informasjon om sin søknad i april.

Publisert: Endret:
Julekonsert med Bjergsted jazzensemble desember 2018. Foto: Kornelius Kiil Enoksen

Vi er nå i gang med saksbehandlingen for søknader til Musikkproduksjon og opptaksteknikk, PPU i utøvende og skapende kunstfag, Digitale dirigentstudier, Digitale skolekorpsstudier og Digitale jazzstudier. Vi forventer å kunne dele endelig resultat på søknader i april.

Ta kontakt med musikk-dans@uis.no dersom du har spørsmål.