Hopp til hovedinnhold

Tunnelsikkerhet - seminarrekker

Generelt vil seminarene gjøre deg i stand til å utfordre og utvikle din arbeidspraksis og dine produkter/ideer i et større fagmiljø. Gjennom seminarene vil vi bidra til å skape en helhetlig forståelse av utfordringene som finnes i tunnelsikkerhetsarbeidet.

Publisert: Endret:
Fakta
Studiepoeng

5 pr kurs

Nivå

Bachelor

Undervisningsform

Samlingsbasert og/eller nettbasert

Neste oppstart

Våren 2021

Søknadsfrist

Se det enkelte kurs

Pris

7500,- + 1000 i eksamensavgift pr kurs

Hvis vi i Norge ønsker å være en aktør i det internasjonale markedet, må vi gå sammen og øke kompetansen i landet. Vi er en stormakt når det gjelder antall tunneler, men er ikke like gode når det gjelder tunnelsikkerhetsarbeid

Professor Ove Njå , fagansvarlig.
PÅMeldingsfrist 20. Januar 2021

Passiv brannbeskyttelse i tunneler

Gjennom seminarrekken vi du lære om og kunne diskutere egenskaper til materialer for passiv brannbeskyttelse av tunneler. Du vil lære om utvikling av belastninger som tunneler skal beskyttes mot, og hvordan sårbarheter legges til grunn for dimensjonering av tiltak. I tillegg vil du lære å se passiv brannbeskyttelse som del av tunnelsikkerhetsarbeidet og kunne uttrykke ytelser av ulike tiltak.

Bilde av tunnel for biler

Program

Dag 1

3. februar 2020 Kl. 08.30 - 16.30:

Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet med vekt på passiv brannbeskyttelse

Webinar

Dag 2

10. mars 2021 Kl. 08.30 - 16.00

Designscenarier og selvredningsprinsippet

Multiconsult eller Norconsult, Oslo – (eventuelt Webinar)Dag 3

14. april 2021 Kl. 08.30 - 16.30

Ulykker, ulykkesundersøkelser og bruk av risikovurderinger i læringsarbeid/beslutninger, testregimer

UiS – (eventuelt Webinar)Dag 4 og 5:

11. og 12. mai

11. mai kl 11.00 - 18.30

12. mai kl 08.30 - 13.30

Innovasjon/produkt – ytelse av tiltakene og diskusjon omkring rapportene. Hvordan se dette i en helhet?

Arendal, Foamrox sine lokalerLæringsmål:

Kandidatene skal kunne:

• vurdere og forstå sammenhengen mellom regelverket og passiv brannbeskyttelse

• beskrive variasjon i materialer og produkter for passiv brannbeskyttelse av tunneler, i et perspektiv av miljø og bærekraft

• uttrykke og kjenne til måleverktøy for ytelsen av tiltak for passiv brannbeskyttelse

• anvende analyser av sikkerheten (risiko, ytelse, sårbarhet, resiliens) for å synliggjøre relevansen av tiltak for passiv brannbeskyttelse

• forstå og vurdere reguleringen av sikkerheten i tunneler

• diskutere behov for og innhold av innovasjonsprosesser som rettes mot passiv brannbeskyttelseStudiepoeng og karakterer:

For kandidater som gjennomfører studiepoenggivende kurs:

Kurset gjennomføres med prosjektarbeid og påfølgende presentasjon og forsvar, og gir da 5 studiepoeng.

Karakterer er bestått/ikke bestått.

Opptakskrav:

Oppnådd generell studiekompetanse eller tilsvarende. Relevant praksis på minimum 5 år kan erstatte deler av utdanningskravet. Deltakere som ønsker kurset godkjent ved Universitetet i Stavanger må sende dokumentasjon på oppnådd opptakskrav til Universitetet.Kostnad:

Seminarkostnad pr. deltaker er satt til kr. 7.500, - og 1.000,- i eksamensavgift. Seminarkostnad faktureres ut etter første samling og dekker alle kostnader fra Universitetet i Stavanger; studentavgift, forelesninger og veiledning. Kursmateriell kommer utenom. Opphold og reise dekkes av den enkeltes arbeidsgiver eller tisvarende.

Prosjektarbeidet:

Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper eller som enkeltpersoner. Leveransen bør ikke utgjøre mer enn 25 sider hoveddel (noen vedlegg kan komme i tillegg). Tanken er at prosjektet er knyttet til reelle problemstillinger i egen bedrift eller temaer kandidaten har fattet spesiell interesse for.Etablering av grupper og valg av tema må skje i løpet av første seminardag. Det er derfor viktig at hver enkelt deltaker på forhånd tenker gjennom hvilket fagområde en primært har lyst til å jobbe med.Litteratur/pensum:

Basislitteraturen består av: Pensumlitteraturen er under diskusjon/endelig løsning. I tillegg vil det underveis bli utdelt ppt-presentasjoner fra alle foredragene på seminarene.

Diverse:

Alle seminardagene kan følges digitalt, men så langt det er mulig ønsker vi at deltakere og forelesere treffes fysisk. Den første seminardagen blir webinar.

Det kreves minimum 20 deltakere for at kurset kan gjennomføres.

Klikk her for å melde deg på kurset Passiv brannbeskyttelse i tunneler.

Påmeldingsfrist 26. februar 2021

Informasjonsteknologiens muligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet

Gjennom seminarrekken vil du lære om bruken av informasjonsteknologier i tunnelsikkerhetsarbeidet. Dette inkluderer samvirkende intelligente transport systemer (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS), tunnel-monitorering ved bruk av sensor data og avansert kommunikasjon mellom tunnelinfrastrukturen, VTS-relatert trafikk-monitorering og mellom kjøretøyene selv, ved å bruke et vidt spekter av kjøretøy kommunikasjon (for eksempel V2X) teknologier og paradigmer. Seminarrekken vil vektlegge hvordan C-ITS kan brukes for sikkerhets- og beredskapsarbeid inne i tunneler.

Illustrasjon av storby med ikoner som viser ulike teknologier

Last ned informasjonsskriv her:

Program

Dag 1

Tirsdag 09.03 2021, kl 08.30 – 16.45

Tema: Regulering og utvikling av systemer for tunnelsikkerhet, med fokus på C-ITS og IKT-systemer

Sted: Stavanger – [Virtual seminar]Dag 2

Onsdag 07.04 2021, kl 09.30 – 17.00

Tema: C-ITS designscenarioer for sikkerhetskritiske systemer i tunneler og selvredningsprinsipp

Sted: Stavanger – [Virtual seminar]Dag 3

Mandag 10.05 2021, kl 09.30 – 16.30

Tema: Tunnelovervåking, tidligfasevarsling og cybersikkerhetsaspekter

Sted: Stavanger – [Virtual seminar eller hybrid]Dag 4

Tirsdag 08.06 2021, kl 09.30 – 16.30

Tema: Rollen til ny teknologi relatert til oppnåelsen av nullvisjonen, sikkerhet i jernbanetunneler og presentasjon av prosjektarbeid

Sted: Stavanger – [Virtual seminar eller hybrid]

Læringsmål:

Kandidatene skal kunne:

• forstå og evaluere bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i tunnelsikkerhetsarbeidet.

• forstå likheter og forskjeller mellom tunnelsikkerhetsarbeid for veitunneler versus jernbanetunneler.

• beskrive forholdet mellom ulike typer IKT- og C-ITS-teknologier og deres bruksområder i tunnelsikkerhetsarbeid. Det inkluderer blant annet kommunikasjonsteknologier som brukes av C-ITS applikasjoner (f. eks. 5G V2X and DSRC), tunnelovervåking og bruk av "Automatic Incident Detection" (AID) og relaterte teknologier (f. eks. radar, video, induktive sløyfer).

• uttrykke og være kjent med hvordan vegtrafikksentralen (VTS) opererer, standarder og prosedyrer.

• ha en klar forståelse av cybersikkerhetsrisiko, brukernes personvern og relaterte konsepter for bruk av IKT og C-ITS i tunnelsikkerhetsarbeid.

• analysere forholdet mellom sikkerhet og IKT i form av "viktige ytelsesindikatorer" (KPI'er) og ytelsesberegninger.

• diskutere IKT og C-ITS's rolle i å nå målet for nullvisjonen.

• vurdere potensialet for bruk av IKT og C-ITS for prinsippet om selvredning i tunneler.

Studiepoeng og karakterer:

For kandidater som gjennomfører studiepoenggivende kurs:

Kurset gjennomføres med prosjektarbeid og påfølgende presentasjon og forsvar, og gir da 5 studiepoeng.

Karakterer er bestått/ikke bestått.

Opptakskrav:

Oppnådd generell studiekompetanse eller tilsvarende. Relevant praksis på minimum 5 år kan erstatte deler av utdanningskravet. Deltakere som ønsker kurset godkjent ved Universitetet i Stavanger må sende dokumentasjon på oppnådd opptakskrav til Universitetet.

Kostnad:

Seminarkostnad pr. deltaker er satt til kr. 7.500, - og 1.000,- i eksamensavgift. Seminarkostnad faktureres ut etter første samling og dekker alle kostnader fra Universitetet i Stavanger; studentavgift, forelesninger og veiledning. Kursmateriell kommer utenom. Potensiellopphold og reise dekkes av den enkeltes arbeidsgiver eller tilsvarende.

Prosjektarbeidet:

Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper eller som enkeltpersoner. Leveransen bør ikke utgjøre mer enn 25 sider hoveddel (noen vedlegg kan komme i tillegg). Tanken er at prosjektet er knyttet til reelle problemstillinger i egen bedrift eller temaer kandidaten har fattet spesiell interesse for.

Etablering av grupper og valg av tema må skje i løpet av første seminardag. Det er derfor viktig at hver enkelt deltaker på forhånd tenker gjennom hvilket fagområde en primært har lyst til å jobbe med.

Litteratur/pensum:

Basislitteraturen består av:

  • Pensumlitteraturen er under diskusjon/endelig løsning

I tillegg vil det underveis bli utdelt ppt-presentasjoner fra alle foredragene på seminarene.

Det kreves minimum 20 deltakere for at kurset kan gjennomføres.

Klikk her for å melde deg på kurset «Informasjonsteknologiens muligheter for tunnelsikkerhetsarbeidet».

påmeldingsfrist 26. februar 2021

Tidligfasevarsling, innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi

Gjennom seminarrekken vil du lære om tidligdeteksjon av hendelser for å unngå at de får utvikle seg til ulykker gjennom bruken av ulike typer sensorteknologi. Seminarrekken vil fokusere på den nyeste kunnskapen innen systemer for automatisert hendelsesdeteksjon (AID) i tunneler, og de underliggende teknologiene, operative miljøer, begrensninger og utfordringer ved systemene. Seminardagene vil vektlegge rollen til sensorene og sensor data, kommunikasjon og avanserte algoritmer for tidligfasevarsling, slik som maskinlæring og "dyp læring". Seminarrekken vil også vektlegge cybersikkerhet og personverkhensyn relatert til bruken av sensorer i veitunneler, og diskusjon rundt selvredningsprinsippet.

Last ned informasjonsskriv her:

Program

Dag 1

Mandag 08.03 2021, kl 08.30 – 16.45

Tema: Tunneler som komplekse systemer, krav for planlegging og drift, og sensor- og kommunikasjonsteknologier i tunneler som tidligfasevarsling.

Sted: Stavanger – [Virtual seminar]Dag 2

Tirsdag 06.04 2021, kl 09.30 – 16.30

Tema: Designscenarioer, selvredningsprinsippet og trafikkstyring i tunneler

Sted: Stavanger – [Virtual seminar]Dag 3

Torsdag 20.05 2021, kl 09.30 – 16.30

Tema: Ulykker, beslutningsstøttesystem, bruk av risikovurderinger i læringsarbeid/beslutninger, og personvern og datasikkerhet

Sted: Stavanger – [Virtual seminar eller hybrid]Dag 4

Mandag 07.06 2021, kl 09.30 – 16.30

Tema: Innovasjon og bruken av ny teknologi i sikkerhetsstyring av veitunneler. Presentasjon av prosjektarbeid.

Sted: Stavanger – [Virtual seminar eller hybrid]

Læringsmål:

Kandidatene skal kunne:

• undersøke ulike typer sensorsystemteknologier som brukes i tunneler, samt teknologier som brukes til å kommunisere med slike sensorer.

• ha en klar forståelse av de viktigste underliggende mekanismene og systemkravene for automatisk tidligfasevarsling (AID) i tunneler.

• forstå og vurdere nøkkelfaktorene som er involvert i bruk av sensordata i risikovurdering innen beslutningsstøttesystemer (DSS) som brukes i tunnelovervåking.

• bli kjent med nye løsninger som involverer AI og maskin- / dyp læring for tunnelsikkerhet, for eksempel kjøretøysklassifisering og avviksdeteksjon.

• forstå funksjonelle systemkrav og sikkerhetstiltak under tunnelbygging og drift.

• Lær om retningslinjer for lagring, behandling og tolkning av store mengder sensordata (big data).

• diskutere ulike aspekter av personvern knyttet til sensordata og cybersikkerhet i risikovurdering.

Studiepoeng og karakterer:

For kandidater som gjennomfører studiepoenggivende kurs:

Kurset gjennomføres med prosjektarbeid og påfølgende presentasjon og forsvar, og gir da 5 studiepoeng.

Karakterer er bestått/ikke bestått.

Opptakskrav:

Oppnådd generell studiekompetanse eller tilsvarende. Relevant praksis på minimum 5 år kan erstatte deler av utdanningskravet. Deltakere som ønsker kurset godkjent ved Universitetet i Stavanger må sende dokumentasjon på oppnådd opptakskrav til Universitetet.

Kostnad:

Seminarkostnad pr. deltaker er satt til kr. 7.500, - og 1.000,- i eksamensavgift. Seminarkostnad faktureres ut etter første samling og dekker alle kostnader fra Universitetet i Stavanger; studentavgift, forelesninger og veiledning. Kursmateriell kommer utenom. Potensiell opphold og reise dekkes av den enkeltes arbeidsgiver eller tilsvarende.

Prosjektarbeidet:

Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper eller som enkeltpersoner. Leveransen bør ikke utgjøre mer enn 25 sider hoveddel (noen vedlegg kan komme i tillegg). Tanken er at prosjektet er knyttet til reelle problemstillinger i egen bedrift eller temaer kandidaten har fattet spesiell interesse for.

Etablering av grupper og valg av tema må skje i løpet av første seminardag. Det er derfor viktig at hver enkelt deltaker på forhånd tenker gjennom hvilket fagområde en primært har lyst til å jobbe med.

Litteratur/pensum:

Basislitteraturen består av:

  • Pensumlitteraturen er under diskusjon/endelig løsning

I tillegg vil det underveis bli utdelt ppt-presentasjoner fra alle foredragene på seminarene.

Det kreves minimum 20 deltakere for at kurset kan gjennomføres.

Klikk her for å melde deg på kurset «tidligfasevarsling, innovasjoner omkring sensorsystemer og kommunikasjonsteknologi i tunnelsystemer».

Vedlikeholdsplanlegging for tunnel - et bredt perspektiv

Gjennom seminarrekken vil du vil lære om ulike prinsipper for vedlikeholdsplanlegging av tunneler. Du vil kunne forankre egne produkter og ideer om vedlikeholdsplanlegging i en vitenskapelig ramme, og du vil lære å se vedlikeholdsplanlegging som en viktig del av tunnelsikkerhetsarbeidet.

Mer informasjon kommer.

Foreleser

51832268
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Professor
51831177
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultetInstitutt for data- og elektroteknologi
Førsteamanuensis

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning?

Ja, du har tid til å studere

Slik foregår etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Kontaktperson

51833056
Divisjon for utdanningUiS etter- og videreutdanning
Rådgiver