Utøvende musikk - bachelor

Bachelor i utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger er et fireårig studieprogram hvor du kan velge mellom studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon, dirigering eller kirkemusikk.

Published Endret
Fakta
Varighet

4 år

Antall studiepoeng

240

Antall studieplasser

22

Studiet åpner for søknad 1. november

Opptaksprøve

Runde 1 - Video Runde 2 - Campus uke 10

Søknadsfrist

15. desember Lokalt opptak

Slik søker du til Bachelor i utøvende musikk

Om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Hvem underviser på Bachelor i utøvende musikk?

Finn ansatte ved fakultetet.

Studiet forbereder deg til et liv som musiker og pedagog. Møt noen av våre talentfulle studenter.

Studer utøvende musikk i Stavanger

Studiet henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse.

Symfoniorkester Bjergsted_Fakultet for utøvende kunstfag
Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker, enten det er innen klassisk, jazz, dirigering eller kirkemusikk.

Studiet utgjør startblokken for et vidtfavnende entreprenørskap innen kunstområdet og kulturfeltet. Det tas høyde for en profesjonell musikkvirksomhet i stadig forandring og utvikling. Under studiet er det lagt vekt på at du både skal utvikle dine utøvende ferdigheter og øke din forståelse for musikk som kunstform. 

Om studiet

Veldig lærerikt at UiS har så gode tilbud når det gjelder jazzscenene i byen.

Torstein Haakafoss Guttormsen , student i utøvende musikk - bassgitar

Bachelorprogrammet i utøvende musikk henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Dette er et heltidsstudium som strekker seg over 4 studieår. Studiet har arbeidsomfang på 240 studiepoeng, fordelt i 4 ulike studieretninger, henholdsvis klassisk musikk, jazz-/improvisasjonsmusikk, kirkemusikk eller dirigering.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz, dirigering eller kirkemusikk. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Kirkemusikk

Fra høsten 2022 ble kirkemusikk utlyst for første gang. Kirkemusikk tilbys som egen studieretning i Bachelor i utøvende musikk, et studie som fører til kantorkompetanse. Dette er et praksisnært studium som tilbys i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole. I tillegg til interpretasjon og klassisk orgellitteratur legger studiet vekt på utøvende breddekompetanse, gehørspill, samspill og improvisasjon. Du vil få gode muligheter til å utvikle deg i et dynamisk og mangfoldig fagmiljø. Gjennom studiet får du tilgang til flere orgler av høy kvalitet i ulike kirkerom både i Stavanger og omegn.

Alle studieprogram tilknyttet Fakultet for utøvende kunstfag gjennomgår årlige revisjoner. Reviderte studieplaner og emnebeskrivelser for studieåret 2024/2025 publiseres her 1. februar 2024.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Et kjennetegn ved utøvende musikk, og andre kunstfag, er sammenhengen mellom fag og fagformidling. Disse elementene er uadskillelige. Kategoriene generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter vil derfor ligge tett opp til hverandre og i noen tilfeller gå over i hverandre.  

 

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å  

Kunnskaper 

ha bred kunnskap om musikk, kunnskap i hovedinstrument, musikkens historie og tradisjoner

kjenne til relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor sitt fagområde, og kan bruke dette i sitt arbeid

oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling

ha kunnskap om musikkens funksjoner i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv, samt arbeidslivet innen det musikkfaglige feltet.

Ferdigheter

kan realisere og formidle sin kunnskap og kunstneriske intensjoner på et høyt nivå

kan benytte relevant fagstoff, og ta ansvar for og kan reflektere over egen kunstnerisk og kreativ utvikling

kan integrere kunnskap fra teori og praksis og kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med ulike publikumsgrupper

Generell kompetanse

kan reflektere kreativt, konstruktivt og kritisk over egen og andres praksis og kunne ta del i aktuelle fagdiskusjoner i samfunnet.

kan arbeide målrettet, selvstendig og ansvarlig, alene og sammen med andre

kan reflektere og utveksle synspunkter og erfaringer med andre over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fagområde

 

 

 

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til arbeid som profesjonell musiker på ulike arenaer, blant annet orkester eller kammermusiker, kantor, akkompagnatør, bandmusiker, solist eller frilanser. I 2. avdeling kan du foreta et veivalg som bestemmer hovedvektlegging disse to årene: integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir yrkeskompetanse som instrumentalpedagog eller utøvende veivalg. Studiet kvalifiserer også for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Møt tidligere studenter

Martin Nodeland

Martin jobber som utøvende musiker

Ingunn Korsgård Hagen

Vant stilling som assistentdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester

Mathias Mucha

Mathias har tatt bachelor i klassisk slagverk

Magnus Murphy Joelson

Magnus skrev musikk for Bjergsted jazzensemble allerede som student

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Studieretning: Klassisk musikk

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • Hovedinstrument I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Klassisk (BAM111K)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk (BAM112K)

    Studiepoeng: 10

   • Støtteinstrument - Klassisk

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument - Klassisk (BAM312K)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Klassisk (BAM214KD)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Klassisk (BAM121K)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk (BAM122K)

    Studiepoeng: 10

   • Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

   • Hovedinstrument III - Klassisk

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Klassisk (BAM131K)

    Studiepoeng: 10

   • Hovedinstrument IV - Klassisk

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Klassisk (BAM141K)

    Studiepoeng: 20

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Internasjonalt semester

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - klassisk

    • Utøvende veivalg - Klassisk

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk

     • Utvidet hovedinstrument I - Klassisk

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Klassisk (BAM4301K)

      Studiepoeng: 5

     • Ensemblespill I - Klassisk

      Tredje år, semester 5

      Ensemblespill I - Klassisk (BAM4302K)

      Studiepoeng: 5

     • Utvidet hovedinstrument II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Klassisk (BAM4401K)

      Studiepoeng: 10

     • Ensemblespill II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Klassisk (BAM4402K)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Dirigering

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • Hovedinstrument I - Dirigering

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Dirigering (BAM111D)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemble I - Dirigering

    Første år, semester 1

    Ensemble I - Dirigering (BAM112D)

    Studiepoeng: 10

   • Støtteinstrument - Dirigering

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument - Dirigering (BAM312D)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Klassisk (BAM214KD)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • Hovedinstrument II - Dirigering

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Dirigering (BAM121D)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemble II - Dirigering

    Andre år, semester 3

    Ensemble II - Dirigering (BAM122D)

    Studiepoeng: 10

   • Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatorisk emner andre avdeling

   • Hovedinstrument III - Dirigering

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Dirigering (BAM131D)

    Studiepoeng: 10

   • Hovedinstrument IV - Dirigering

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Dirigering (BAM141D)

    Studiepoeng: 20

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

   • Internasjonalt semester

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - dirigering

    • Utøvende veivalg - Dirigering

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Opptak til emner

      • Prosjekt i musikkteori og hørelære

       Tredje år, semester 5

       Prosjekt i musikkteori og hørelære (BAM329)

       Studiepoeng: 5

      • Utøver- og formidlingspraksis

       Fjerde år, semester 7

       Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende dirigering

     • Utvidet hovedinstrument I - Dirigering

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Dirigering (BAM4301D)

      Studiepoeng: 5

     • Ensemble III - Dirigering

      Tredje år, semester 5

      Ensemble III - Dirigering (BAM4302D)

      Studiepoeng: 5

     • Utvidet hovedinstrument II - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Dirigering (BAM4401D)

      Studiepoeng: 10

     • Ensemble IV - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Ensemble IV - Dirigering (BAM4402D)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Jazz

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • Hovedinstrument I - Jazz

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Jazz (BAM111J)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemblespill I - Jazz

    Første år, semester 1

    Ensemblespill I - Jazz (BAM112J)

    Studiepoeng: 10

   • Støtteinstrument I - Jazz

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument I - Jazz (BAM312J)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie I - Jazz

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Jazz (BAM214J)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • Hovedinstrument II - Jazz

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Jazz (BAM121J)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemblespill II - Jazz

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill II - Jazz (BAM122J)

    Studiepoeng: 10

   • Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz (BAM224J)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

   • Hovedinstrument III - Jazz

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Jazz (BAM131J)

    Studiepoeng: 10

   • Hovedinstrument IV - Jazz

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Jazz (BAM141J)

    Studiepoeng: 20

  • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - jazz

    • Utøvende veivalg - Jazz

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende dirigering

     • Utvidet hovedinstrument I - Jazz

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Jazz (BAM4301J)

      Studiepoeng: 5

     • Ensemblespill I - Jazz

      Tredje år, semester 5

      Ensemblespill I - Jazz (BAM4302J)

      Studiepoeng: 5

     • Utvidet hovedinstrument II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Jazz (BAM4401J)

      Studiepoeng: 10

     • Ensemblespill II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Jazz (BAM4402J)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Kirkemusikk

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • Hovedinstrument I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Klassisk (BAM111K)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk (BAM112K)

    Studiepoeng: 10

   • Støtteinstrument - Klassisk

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument - Klassisk (BAM312K)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Klassisk (BAM214KD)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Klassisk (BAM121K)

    Studiepoeng: 25

   • Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk (BAM122K)

    Studiepoeng: 10

   • Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

  • Utøvende veivalg - Kirkemusikk

   • Kreative samspillsprosesser I

    Tredje år, semester 5

    Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

    Studiepoeng: 5

   • Kreative samspillsprosesser II

    Fjerde år, semester 7

    Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

    Studiepoeng: 5

   • Kreative samspillprosesser III

    Fjerde år, semester 8

    Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

    Studiepoeng: 5

   • Partiturspill I

    Tredje år, semester 5

    Partiturspill I (BAM4381)

    Studiepoeng: 5

   • Viderekomment støtteinstrument I

    Tredje år, semester 5

    Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

    Studiepoeng: 5

   • Profesjonelt ensemble I

    Tredje år, semester 5

    Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

    Studiepoeng: 5

   • MLP valgemne I

    Tredje år, semester 5

    MLP valgemne I (BAM4393)

    Studiepoeng: 5

   • SAK valgemne I

    Tredje år, semester 5

    SAK valgemne I (BAM4403)

    Studiepoeng: 5

   • Stilforståelse og fortolkning I

    Tredje år, semester 5

    Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

    Studiepoeng: 5

   • Utøver- og formidlingspraksis

    Fjerde år, semester 7

    Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

    Studiepoeng: 5

   • Partiturspill II

    Fjerde år, semester 7

    Partiturspill II (BAM4382)

    Studiepoeng: 5

   • Viderekomment støtteinstrument II

    Fjerde år, semester 7

    Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

    Studiepoeng: 5

   • Profesjonelt ensemble II

    Fjerde år, semester 7

    Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

    Studiepoeng: 5

   • SAK valgemne II

    Fjerde år, semester 7

    SAK valgemne II (BAM4404)

    Studiepoeng: 5

   • Stilforståelse og fortolkning II

    Fjerde år, semester 7

    Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

    Studiepoeng: 5

   • Partiturspill III

    Fjerde år, semester 8

    Partiturspill III (BAM4383)

    Studiepoeng: 5

   • Viderekomment støtteinstrument III

    Fjerde år, semester 8

    Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

    Studiepoeng: 5

   • Profesjonelt ensemble III

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

    Studiepoeng: 5

   • MLP valgemne II

    Fjerde år, semester 8

    MLP valgemne II (BAM4394)

    Studiepoeng: 5

   • SAK valgemne III

    Fjerde år, semester 8

    SAK valgemne III (BAM4405)

    Studiepoeng: 5

   • Stilforståelse og fortolkning III

    Fjerde år, semester 8

    Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

    Studiepoeng: 5

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester 
6. semester (vårsemester i 3. klasse) 

Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted. 

Hvorfor et utenlandsopphold? 
Fakultetet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. Den internasjonale profilen til fakultetet er helt nødvendig for å kunne fungere i harmoni med europeisk høyere musikkutdanning, musikkforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet oppnå en personlig utvikling som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.   

Ordning for utvekslingen 
Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp. 

Krav for å reise på utveksling: Alle emner fra første avdeling på BA er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. 

Søknadsprosess 
Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital Studentekspedisjon.

Hver student kan sette opp to (2) institusjoner en ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.

I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested.

Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du spiller ditt instrument 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra hovedinstrumentlærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid) 
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med hovedinstrument-lærer for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

  This institution has nearly 1.400 students, located in the La Villette park in Paris.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno

  The Salerno State Conservatoire 'Giuseppe Martucci' has descended from a music school founded during the Bourbon reign (1819).

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica di Perugia

  The music conservatory in Perugia is the only public institution for Higher Musical Artistic Education in the region of Umbria, the neighbouring region of Tuscany.

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Grazyna and Kiejstut Bacewicz' Academy of Music, Lódz

  Welcome to the University of Music in Łódź, an institution with an unique and exciting atmosphere in a monumental Neo-Renaissance palace as well as in two modern buildings with concert halls and plenty of lecture and practice rooms.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Higher College of Music, Salamanca

  The full name of this institution is Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, often abbreviated to COSCYL.

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

  The National Academy of Advanced Orchestral Studies (ANSO) in Lisbon places strongly emphasis on the musical practice as a whole, whether in chamber groups or in the Metropolitan Academic Orchestra.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Music Conservatory "G.B.Martini" Bologna

  Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” Bologna is a higher education institution located in Bologna, Italy.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  Musikhochschule Lübeck

  "Wir vermitteln Leidenschaft" is the slogan of Musikhochschule Lübeck. The institution is situated in the former Hanseatic City of Lübeck, in the north of Germany.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

  National Conservatory of Music Antonio Scontrino in Trapani

  This music conservatory is in the city of Trapani, known as the city between two seas, close to Palermo.

  Osnabrück University of Applied Sciences

  Har du vurdert å ta praksis/utveksling i Tyskland? Et viktig land i europeisk sammenheng.

  Royal Irish Academy of Music

  Royal Irish Academy of Music is a higher education institution located in Dublin, Ireland.

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

  Syddansk Musikkonservatorium

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

  The Frescobaldi Conservatory of Ferrara

  Ferrara is a World Heritage Site, with a lot to offer for students, including several events, concerts and festivals.

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

  University of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

  pôle Aliénor

  Pole Aliénor is a higher education institution located in Poitiers, France.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Belgia

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Danmark

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Syddansk Musikkonservatorium

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

 • Finland

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

 • Frankrike

  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

  This institution has nearly 1.400 students, located in the La Villette park in Paris.

  pôle Aliénor

  Pole Aliénor is a higher education institution located in Poitiers, France.

 • Irland

  Royal Irish Academy of Music

  Royal Irish Academy of Music is a higher education institution located in Dublin, Ireland.

 • Italia

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno

  The Salerno State Conservatoire 'Giuseppe Martucci' has descended from a music school founded during the Bourbon reign (1819).

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica di Perugia

  The music conservatory in Perugia is the only public institution for Higher Musical Artistic Education in the region of Umbria, the neighbouring region of Tuscany.

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Music Conservatory "G.B.Martini" Bologna

  Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” Bologna is a higher education institution located in Bologna, Italy.

  National Conservatory of Music Antonio Scontrino in Trapani

  This music conservatory is in the city of Trapani, known as the city between two seas, close to Palermo.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

  The Frescobaldi Conservatory of Ferrara

  Ferrara is a World Heritage Site, with a lot to offer for students, including several events, concerts and festivals.

 • Kina

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

 • Litauen

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

 • Polen

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

  Grazyna and Kiejstut Bacewicz' Academy of Music, Lódz

  Welcome to the University of Music in Łódź, an institution with an unique and exciting atmosphere in a monumental Neo-Renaissance palace as well as in two modern buildings with concert halls and plenty of lecture and practice rooms.

 • Portugal

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

  The National Academy of Advanced Orchestral Studies (ANSO) in Lisbon places strongly emphasis on the musical practice as a whole, whether in chamber groups or in the Metropolitan Academic Orchestra.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Higher College of Music, Salamanca

  The full name of this institution is Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, often abbreviated to COSCYL.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

 • Sveits

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Tyskland

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Musikhochschule Lübeck

  "Wir vermitteln Leidenschaft" is the slogan of Musikhochschule Lübeck. The institution is situated in the former Hanseatic City of Lübeck, in the north of Germany.

  Osnabrück University of Applied Sciences

  Har du vurdert å ta praksis/utveksling i Tyskland? Et viktig land i europeisk sammenheng.

  University of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

 • USA

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

 • Østerrike

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

Søknad og opptak

Slik søker du til Bachelor i utøvende musikk

For å søke om opptak til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag må du søke via lokal SøknadsWeb

Merk! All informasjon under 'Slik søker du' oppdateres til 1. november. Informasjon som ligger publisert før ny søknadsperiode åpner, fra 20. august - 1. november, tilhører forrige opptaksår.

Alle søkere til utøvende musikkstudier må gjennom 2 runder med opptaksprøver. Første runde gjennomføres ved innsending av et egenprodusert videoopptak innen 15. januar. Andre runde gjennomføres i uke 10 i Stavanger, på vår campus i Bjergsted. Informasjon om opptakskrav, repertoarkrav, kriterier for videoinnspilling mm. finner du i artiklene under.

Når kan jeg søke?

SøknadsWeb er åpen fra 1. november til 15. desember.
Sekundæropptaket er åpent fra 15. april til 15. mai - gjelder kun studier og instrument med ledig kapasitet etter primæropptaket.

Fakultetet publiserer viktige nyheter vedrørende søknad og opptak i perioden hvor SøknadsWeb er åpen og frem til semesterstart.

 • Søk på ønsket studium i SøknadsWeb innen 15. desember
 • For at din søknad skal bli vurdert for opptak kreves det at alle nødvendige søknadsdokument er lastet opp i SøknadsWeb, og at følgeskjema er fullført innen søknadsfristen. Hva som skal lastet opp i SøknadsWeb finner du lengre ned på denne siden
 • På kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitteringse-posten du mottar, finner du en lenke til et elektronisk følgeskjema. Utfylling av følgeskjemaet er obligatorisk, og skjemaet må sendes inn innen søknadsfristen for at du skal få mulighet til å dele din video med fakultetet og få din søknad videre vurdert
 • Ufullstendige søknader vil bli trukket
 • Søkere til utøvende musikkstudier avlegger 2 runder med prøvespill. Runde 1 er et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger. Runde 2 er kun for søkere som består runde 1
 • Søkere som har sendt inn elektronisk følgeskjema vil kort tid etter søknadsfrist motta en e-post fra saksbehandler med en egen lenke til et skjema for innlevering av video, samt forklaring om hvordan video skal deles med fakultetet
 • Frist for deling av video er 15. januar
 • Du deler både video og omtale av innspilt videomateriale. I tillegg deler du fullstendig prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt akkompagnementsnoter
 • Start planlegging av videoinnspilling tidlig. Prøvespillprogrammet for både runde 1 og runde 2 må følge fastsatt repertoarkrav. Les mer om repertoarkrav, samt spesifikasjoner for videoinnlevering i artiklene Repertoarkrav til Bachelor og Runde 1 - innlevering av egenprodusert video
 • Svar på videovurdering runde 1 mottar du på e-post i månedsskiftet januar/februar
 • Dersom du består runde 1 vil du bli invitert til runde 2 på campus Bjergsted i uke 10. Runde 2 består av prøvespill og intervju med vurderingskommisjon og studieadministrasjon. Les mer om runde 2 i artikkelen Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10
 • Søkere til Bachelor i utøvende musikk som går videre til runde 2 må også avlegge en prøve i teori- og gehør på prøvedagen i uke 10
 • Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan levere hele repertoarkravet på video. Dersom man består runde 1 inviteres man til digitalt intervju i uke 10. NB! Gjelder ikke søkere til dirigering
 • Endelig resultat på din søknad publiseres i SøknadsWeb onsdag i uke 12

Hvem kan søke Bachelor i utøvende musikk?

Studiet utlyses innenfor Norden. Det betyr at alle søkere med norsk personnummer, samt søkere bosatt i Norden, kan søke lokalt opptak via SøknadsWeb, så lenge opptakskravene er oppfylt.

Man kan søke til studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon, dirigering og kirkemusikk.

Søkere med statsborgerskap utenfor EU/EØS og Sveits må betale studieavgift.

Følgeskjema må fylles ut innen søknadsfrist

I tillegg til opplasting av søknadsdokumenter i SøknadsWeb, må du fullføre et elektronisk følgeskjema innen søknadsfristen. Utfylling av følgeskjema er obligatorisk for alle søkere til studier ved Fakultet for utøvende kunstfag. Du finner lenke til følgeskjemaet på kvitteringssiden i SøknadsWeb, samt i kvitterings e-posten du mottar etter at søknaden din er registrert. I følgeskjemaet fyller du inn følgende:

Personalia, utfyllende info om din(e) søknader, kunstnerisk CV og kort om din motivasjon for å søke på studiet.

Søknadsdokumenter - hva må lastes opp i SøknadsWeb?

 • Vitnemål og karakterutskrift med oppnådd generell studiekompetanse fra videregående skole
 • Kopi av pass/ID - for bekreftelse av statsborgerskap
 • Dokumentasjon på bestått norsk og engelsk språktest - les mer under språkkrav, eller se Samordna Opptak, for å finne ut om dette gjelder deg
 • Bekreftelse på oppmelding til språktest - dersom du mangler gyldig testresultat og testen skal tas i løpet av våren
 • Attester og referanser dersom ønskelig

Dersom ditt vitnemål fra videregående skole ligger i Norsk Vitnemålsdatabase (NVB) trenger du ikke å laste det opp i SøknadsWeb. Dersom videregående skole eller annen grunnlagsutdanning gjøres ferdig våren samme år som du søker opptak til, må bekreftelse fra skolen samt foreløpig karakterutskrift lastes opp i SøknadsWeb.

Filformat

Vi ønsker at du bruker filformatet PDF for opplasting av søknadsdokumenter. Alle vedlegg du laster opp skal være bilde av originaldokumentene dine (ikke skann inn kopier).

Merk! Det vil bli iverksatt stikkprøver og kontroll av originalvitnemål ved studiestart. 

Generelle opptakskrav

Generell studiekompetanse

For lavere grads studier som Bachelor i utøvende musikk (240 studiepoeng), kreves det fullført videregående skole med oppnådd generell studiekompetanse (GSK).

Realkompetanse 

Alternativt kan søkere fra 25 år og eldre, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Dette innebærer for eksempel all ervervet kompetanse samlet gjennom betalt eller ubetalt arbeid, etterutdanning, fritidsaktiviteter eller annet. Realkompetansesøknader skal dokumenteres godt.

Språkkrav i norsk og engelsk

Språkkrav skal være bestått i henhold til UiS sitt regelverk/Samordna Opptak.
Mangler du norsk og/eller engelsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du lese mer om hvordan du kan dekke kravet på Samordna Opptak sine nettsider.

Opptaksprøver

I tillegg til oppnådd generell studiekompetanse må du bestå 2 runder med prøvespill som vurderes ut fra innsendt videomateriale (runde 1) og ordinært prøvespill og intervju på campus (runde 2).

Teori- og gehør prøve

For opptak til Bachelor i utøvende musikk gjelder også krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie, godt gehør og en allmenn musikalsk orientering. Teori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet.

Hvem får tilbud om studieplass?

Etter gjennomførte opptaksprøver foretar avdelingslederne og dekan en helhetsvurdering av søkerne under endelig vedtaksmøte. Søkerne vurderes da som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra fagkommisjonens vurderinger og rangeringer, innsendt videomateriale, innsendte søknadsdokumenter, prøver i opptaksuken og intervju. Endelig opptak vedtas av dekan.

Kvalifiserte søkere får så tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

Se utfyllende regler for opptak i opptaksreglementet lenger ned på siden.

Sekundære opptaksprøver

Dersom noe uforutsett skulle skje og man ikke får anledning til å sende inn video til runde 1 innen fristen eller ikke kan møte til runde 2, vil man kunne overføre sin søknad til våre sekundære prøver. Det er viktig å huske på at de sekundære prøvene kun gjennomføres for instrument og for studieplasser som ikke blir fylt opp etter primæropptaket. Dersom fakultetet har ledige studieplasser åpnes det for søknad til enkelte studier og instrument den 15. april med søknadsfrist 15. mai. Sekundæropptakets runde 2 finner vanligvis sted i begynnelsen av juni.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 deles med fakultetet innen 15. januar.

Se repertoarkrav for ditt instrument for hvor mye av repertoaret som skal spilles inn på video.

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Hele prøvespillprogrammet forberedes og fremføres i runde 2, også det som er levert på video.

Prøvespillets runde 2 fremføres sammen med fakultetets akkompagnatører.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Repertoarkrav bachelor - klassisk

Repertoarkrav til bachelor klassisk er fastsatt av FUM (Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikkutdanning). Repertoarkravet finner du i listen nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor klassisk, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Treblåseinstrument

Fløyte

1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i h-moll BWV 1030, eller Händel Sonate i G-dur
2. 1. sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur
3. Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo
4. Et verk for solo fløyte, komponert etter 1950
5. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 2 og 3.

Obo

1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats
2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/ d-moll
3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid
4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr. 6, 8, 10, 12 eller 14

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Klarinett

1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino
2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. (Schumann kan evt. spilles i versjon for B-klarinett.)
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Fagott

1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter No 5 i dmoll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45.)
2. To etyder av middels vanskelighetsgrad
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Messingblåseinstrument

Kornett

1. P Code: Zelda
2. Dr. D Wright: Cornet Concerto, 2.sats
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Trompet

1. Francis Thomé: Fantasie
2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2
3. Et selvvalgt soloverk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Horn

1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495
2. En sats fra et romantisk verk
3. Et selvvalgt verk
4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Tenortrombone

1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88
2. Ett av følgende verker:
- J. E. Galliard: Sonate nr 5
- L.-E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7
- C. Saint-Saëns: Cavatine, op 144
- N. Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver)
3. Et selvvalgt verk
4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Basstrombone

1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement)
2. Ett av følgende verker:
- Mc Carty: Sonata
- E. Bozza: Allegro et Finale
- W. Hartley: Sonata Breve
- G. Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver)
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Eufonium

1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats
2. To kontrasterende satser fra en barokksonate
3. Et selvvalgt verk eller en etyde
4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Tuba

1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister)
2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Strykeinstrument

Fiolin

1. En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer
2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn)
3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode)
5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Bratsj

1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter
2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz)
3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer)
5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Cello

1. En sats fra en av Bachs solosuiter
2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)
3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 3.

Kontrabass

1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats
2. Obligatorisk verk: C. D. v Dittersdorf : Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Andre instrumenter og vokal

Klaver

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier
2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2)
3. Et romantisk eller impresjonistisk verk
4. Et selvvalgt verk

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1, utdrag av begge satser fra nr. 2 (totalt ca. 5 minutter), og utdrag fra nr. 3 (ca. 5 minutter).

Cembalo

1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825
2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti
3. Et selvvalgt verk

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Slagverk

1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde:
- et stykke for lilletromme
- et stykke for pauker
- et stykke for melodisk slagverk
- eventuelt et stykke for multioppsett
2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca. 4 uker før opptaksprøven i uke 10

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1.

Sang

1. En sang fra barokken
2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode
3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950
4. En opera- eller oratoriearie
5. En sang uten akkompagnement
6. Opplesning av et selvvalgt dikt
7. Selvvalgt stykke på klaver

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av 2 sanger; en fra punkt 3 og en fra punkt 4.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 deles med fakultetet innen 15. januar.

Til runde 1 (videoopptak) leveres hele prøvespillprogrammet.
Programmet skal være ca. 15 - 20 minutter langt, og følge fastsatt repertoarkrav.

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Hele prøvespillprogrammet forberedes og fremføres i runde 2. Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spilte inn på video til runde 1, men nå med komp fra fakultetet.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Repertoarkrav bachelor - jazz/improvisasjon

Repertoarkrav til bachelor jazz/rytmisk er fastsatt av FUM (Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikkutdanning). Repertoarkravet finner du nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Det er i utgangspunktet ingen føringer på valg av prøvespillprogram, men det er viktig at du velger det repertoaret som du selv trives best med, som du kjenner godt, og som fremhever ditt musikalske nivå, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise frem er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøvespillprogrammet viser ferdigheter innen improvisasjon.

 • Prøvespillprogrammet skal være ca. 15 - 20 minutter langt
 • Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt
 • Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig
 • Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon, slik at du klart får vist dine solist- og ensembleegenskaper. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil og sjangerinnretning
 • I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet/prøvespillprogrammet
 • Du fremfører samme prøvespillprogram i runde 2 som du spiller inn på video til runde 1, men i runde 2 fremfører du programmet med komp fra fakultetet

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 deles med fakultetet innen 15. januar.

Video skal inneholde følgende tre momenter:
 1. Dirigering av minst to verk som har kontrasterende musikalsk karakter. Minimum 10 minutter
 2. Opptak av prøvearbeid som søkeren leder. Minimum 10 minutter
 3. Hovedinstrument. Valgfritt repertoar med eller uten akkompagnement. Hvis det spilles mer enn ett stykke, skal fremføringen av hvert enkelt stykke være uredigert. Minimum 10 minutter
Merk!
 • Dirigenten sine hender og ansikt skal være godt synlig på videoopptakene
 • Ensemblet/ensemblene skal bestå av minst fem instrumentalister

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - Innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Runde 2 vil bestå av prøvedirigering og samtale med kommisjon.

Prøvedirigering

Søkerne skal dirigere et ensemble. Prøven vil bestå både av prøvearbeid og fremføring. Cirka 5 uker før opptaksprøven blir repertoar/notemateriale som skal dirigeres tilsendt søker.

Samtale

Som en del av opptaksprøven inngår det også en samtale om prøvedirigeringsrepertoaret samt en praktisk prøve som vil kunne inneholde følgende elementer:

 • Gehør (korreksjon av forespilte rytmer og tonehøyder i forhold til et partitur)
 • Instrumentasjon og instrumentkunnskap: Grunnleggende kunnskap om omfang, transponering og spilleteknikker (korps- og orkesterinstrumenter)
 • Repertoarinnsikt (korps og orkester)
 • Harmonisk analyse
 • Grunnleggende musikalsk terminologi

I forbindelse med samtalen blir det også snakket om søkerens målsetting og motivasjon for studiet, der også søkeren får anledning til å stille spørsmål. Vurderingskommisjonen samt en en representant fra studieadministrasjonen deltar under samtalene.

Runde 1

En egenprodusert video av ditt prøvespill til runde 1 deles med fakultetet innen 15. januar.

Se repertoarkrav for orgel/ kirkemusikk for hvor mye av repertoaret som skal spilles inn på video til runde 1.

Du finner viktig informasjon om hvordan du ordner videoinnspillingen under punktet Runde 1 - innlevering av egenprodusert video.

Runde 2

Hele prøvespillprogrammet forberedes og fremføres i runde 2, også det som er levert på video.

Les mer om hvordan runde 2 foregår under punktet Runde 2 - prøvespill og intervju på campus i uke 10.

Repertoarkrav bachelor - orgel/ kirkemusikk

Repertoarkrav til orgel er fastsatt av FUM (Nasjonalt fagorgan for utøvende og skapende musikkutdanning). Repertoarkravet finner du nedenfor.

Ønsker du å se en fullstendig oversikt over det nasjonalt fastsatte repertoarkravet for bachelor klassisk, for alle instrument, så finner du dette publisert på Utdanning.no/utovende-musikk.

Orgel

1. D. Buxtehude: Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157 eller tilsvarende verk fra barokken med spilletid på ca. 5 minutter
2. Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5 -10 min
3. En forberedt koral etter koralboken eller etter besifring

Til runde 1 (videoopptak) leveres opptak av nr. 1 og 2.

Søkere med klaverbakgrunn og liten orgelerfaring kan søke om å få erstatte opptakskravene for orgel helt eller delvis med tilsvarende krav for klaver. Se repertoarkrav for klaver under Repertoarkrav bachelor - klassisk.

Spesifikasjoner til videoinnspilling - runde 1

 • Begynn å ta opp deg selv i god tid før innleveringsfristen
 • Det er lov å levere flere ulike videoer, for eksempel kan ulike verk/stykker/låter og ulike satser være spilt inn hver for seg
 • Det er ikke lov å redigere innenfor en enkelt sats/låt (gjelder ikke dirigering)
 • Videoen skal inneholde hele prøvespillprogrammet for runde 1 og følge fastsatt repertoarkrav
 • Lengde på prøvespillprogram for runde 1 finner du under repertoarkrav til det instrumentet/retning du søker opptak til
 • Lydfil alene tillates ikke
 • Video skal lastes opp til YouTube
 • Videoen må være av nyere dato, og ikke eldre enn 1. november 2023

Dersom du har flere søknadsalternativ og søknadene dine gjelder vurderinger til to forskjellige studieretninger (for eksempel både jazz og klassisk) eller to ulike instrument, må du sende video av to separate prøvespillprogram.

Viktig!

Husk å filme slik at vi ser deg, gjerne ansiktet, og ikke minst ser deg spille/synge/dirigere. Husk at det er søkerens ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoen(e) fungerer. Sjekk at lyden er ok og at du har lastet opp filen til YouTube med de innstillinger som gir oss rettigheter til å spille den av.

NB! Det er ingen garanti for at hele ditt innspilte videomateriale vil bli sett av kommisjonen.

Siste frist for innsending av video er 15. januar.

Sammen med videolenken(e) skal du også dele en omtale av innsendt videomateriale; hva du har spilt inn på video for runde 1. I tillegg må du dele ditt fullstendige prøvespillprogram for en eventuell runde 2, samt noter til akkompagnatør/band.

Informasjon om hvordan du skal dele videolenken(e) får du i en separat e-post som mottas fra saksbehandler kort tid etter søknadsfrist. I e-posten finner du en lenke til et online skjema for videodeling.

Søkere bosatt utenfor Skandinavia

Søkere bosatt utenfor Norge, Sverige eller Danmark kan levere hele repertoarkravet på video innen 15. januar. Dersom man består runde 1 inviteres man til digitalt intervju i uke 10 som runde 2.
NB! Gjelder ikke søkere til dirigering.

Dersom kommisjonen vurderer din hovedinstrumentprøve etter videovurderingen til bestått, vil du bli invitert til runde 2 i Stavanger i uke 10. Runde 2 består av prøvespill med intervju, samt en prøve i teori og gehør.

Det settes av 30 minutter prøvespill med intervju til hver søker, og man må være forberedt på å måtte fremføre hele prøvespillprogrammet.

Kommisjonen som vurderer ditt prøvespill i runde 2 er den samme som vurderer din video til runde 1. Innenfor den oppsatte prøvetiden vil det også finne sted et intervju hvor en representant fra studieadministrasjonen deltar. Under intervjuet får du anledning til å redegjøre for din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål til både lærer og studieadministrasjon.

Bachelorsøkere må også bestå en teori- og gehørprøve for å bli kvalifisert for opptak. Prøven tas samme dag som prøvespillet finner sted. Les mer om Teori- og gehør prøven i eget punkt.

Invitasjon til runde 2 får du på separat e-post i begynnelsen av februar.

 • Fakultet for utøvende kunstfag og vår campus Bjergsted befinner seg like utenfor Stavanger sentrum, i Bjergstedparken
 • Prøvespillene foregår i hovedbygget
 • Det arrangeres orienteringsmøter hver dag i uke 10, ett kl. 09.00 og ett kl. 13.00 - hvilket orienteringsmøte du skal møte opp til finner du i invitasjonen som sendes deg i begynnelsen av februar
 • Orienteringsmøtet er obligatorisk for alle søkere som er invitert til runde 2
 • Det blir fremmøteregistrering i foajeen i forkant av hvert orienteringsmøte
 • Teori- og gehør prøven arrangeres både kl. 09.30 og kl. 13.30. Prøven varer i 90 minutter. Prøveansvarlig tar med seg aktuelle søkere til eget prøvelokale etter endt orienteringsmøte
 • Du finner din eksakte tid for prøvespill med intervju i TimeEdit, fakultetets timeplansystem - prøvespilltidene publiseres i slutten av uke 9, men det tas forbehold om små endringer helt frem til prøvedagen
 • I hovedbyggets første etasje finner du flere rom for oppvarming
 • Fakultetet stiller med egne akkompagnatører/komp til alle prøvespill i runde 2 så fremt noter er mottatt innen 15. januar

For opptak til Bachelor i utøvende musikk gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og musikkhistorie, godt gehør og en allmenn musikalsk orientering. Teori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet.

Merk!

Prøven gjennomføres i uke 10 i forbindelse med prøvespillets runde 2. Prøven tas derfor kun av søkere som har bestått runde 1.

Dersom du består teori- og gehørprøven ved en annen høyere utdanningsinstitusjon, trenger du ikke ta prøven på nytt. Sørg for at resultat blir delt med institusjonen(e) du søker til. Prøven er kun gyldig for opptak til bachelorstudier det året man tar prøven.

Resultat for prøvene i gehør- og musikkteori sendes på e-post senest påfølgende virkedag.

Se eksempel på digital opptaksprøve i gehør og teori for utøvende musikkutdanning i Norge.

Informasjon om prøven

Prøven varer i 90 minutter.

Dette må du ta med:

 • egen laptop
 • ladekabel
 • hodetelefoner

Dersom du ønsker det kan du teste deg selv ved å ta en demoprøve i teori- og gehør. Demoprøven gir deg ikke tilgang til resultatet.

Teori- og gehøroppgaver kommer om hverandre.

 • Lydeksemplene kan avspilles tre ganger. Det er ingen pausefunksjon. Musikken vil variere i sjanger, instrumentasjon, register og tempo. Øverst på siden er det en video som viser innhold og oppgavetyper i den digitale prøven. Anbefales! Legg merke til svaralternativene for å få et inntrykk av nivået.
 • Prøven dekker de grunnleggende kunnskapene/ferdighetene som er et felles minstekrav for alle instrumenter/linjer/sjangre. Dette betyr at noen opptaksjuryer vil kunne gi kandidatene tilleggsspørsmål eller praktiske oppgaver knyttet til et spesielt studium utenom denne prøven.
 • Som søker oppfordres du til å skaffe deg kunnskap som er relevant for den sjanger/det repertoar som er aktuelt for deg, slik som musikkhistorie-, form- og stilkunnskap, fagtermer og musikkuttrykk, praktisk imitasjon eller harmonisering osv.


Prøven består av MELODI:

 • g- og f-nøkkel
 • kvintsirkelen
 • høre/lese/skrive intervaller
 • høre dur/moll i musikkeksempler
 • melodilesing (velge riktig notealternativ)
 • melodikorreksjon

Prøven består av HARMONIKK:

 • parallelltonearter
 • bestemme enkeltakkorder ut fra noter og lydeksempler: treklanger/firklanger/akkordomvendinger/grunntone – både besifring og funksjonsanalyse eller trinnanalyse
 • bestemme korte akkordforløp ut fra lydeksempler: funksjonsanalyse eller trinnanalyse (hoved- og bitreklanger i grunnstilling og omvending, forholdninger)

Prøven består av RYTME:

 • Rytmelesing (velge riktig notealternativ eller riktig lydalternativ)
 • Rytmediktat
 • Rytmekorreksjon
 • Bestemme taktart ut fra lydeksempler eller noteeksempler
 • Sette taktstrek

Forslag til litteratur

 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

Har du spørsmål i forbindelse med prøven i gehør- og musikkteori kan du ta kontakt på musikk-dans@uis.no eller på tlf. 51 83 40 00.

Tilbud, avslag og ventelisteplass på søkt studie blir publisert i SøknadsWeb. Du mottar varsel på e-post når resultatene foreligger. Brev med svar på din søknad finner du under "Mine søknader".

Dersom du har spørsmål om ditt tilbud, avslag eller ventelisteplass kan du henvende deg til oss på e-post til musikk-dans@uis.no Vi gjør oppmerksom på at fakultet ikke gir ut opplysninger om ventelisteplassering.

Slik svarer du

Du takker ja eller nei til tilbudt studieplass eller ventelisteplass direkte i SøknadsWeb innen oppgitt frist.

Har du avlagt eksamen i emner fra annet studiested kan du søke om å få disse innpasset i studiet du får opptak til. Man kan ikke søke om innpass før man har fått studierett. Studieretter tildeles i begynnelsen av august. Du må derfor søke om opptak på ordinær måte (til første studieår) via SøknadsWeb

For at kommisjonen skal gjøre riktige vurderinger av din søknad, er det viktig at du i følgeskjemaet gir oss informasjon om hvilke emner du har gjennomført og til hvilket år du ønsker opptak til. Husk derfor å laste opp dokumentasjon (karakterutskrift og emnebeskrivelser) for allerede gjennomførte emner slik at kommisjonen vet hvilket nivå/år de skal vurdere deg til.

Dersom du får tilbud om opptak til søkt studieprogram, og takker ja til studieplassen, da søker du om innpass av allerede gjennomførte emner via Digital studentekspedisjon. Karakterutskrifter, emnebeskrivelser og eventuelle pensumlister må vedlegges søknaden. Du får tilgang til Digital studentekspedisjon fra begynnelsen av august når studieretten er opprettet og du har gjennomført semesterregistrering og betalt semesteravgift.

Fristen for å søke om innpass er 20. august, men jo raskere du søker jo tidligere får du tilpasset din time- og utdanningsplan.

Alle studenter som skal ta PPU som veivalg i 2. avdeling av sitt bachelorprogram må levere politiattest for å kunne delta i praksisopplæringen. I tillegg må to erklæringer vedrørende taushetsplikt og tuberkulose signeres.

Taushetsplikt

Erklæring om taushetsplikt er obligatorisk for alle studenter på vår PPU- utdanning.

Det følger av Forvaltningsloven § 13 at alle offentlig ansatte har taushetsplikt om det de gjennom sin stilling får kjennskap til om brukeres, elevers, klienters og kunders personlige forhold.

Lov om Universiteter og Høgskoler § 4-6 er dette spesifisert for studenter. Med personlig forhold menes blant annet slektskaps- og familieforhold, fysisk og psykisk helse (inkludert diagnoser), karakter og følelsesliv. Om navn nevnes eller ikke, er uten betydning ettersom eleven vil kunne identifiseres.

Taushetspliktbestemmelsene er også gjort gjeldende for ansatte ved private skoler, jamfør Opplæringsloven § 15-1.

Erklæringen signeres av den enkelte student under oppstartsuken for studiestart i 3. klasse, FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har signert erklæringen før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Tuberkulose

I praksis er du i kontakt med barn som kan være ekstra sårbare i forhold til smitte. Som student på PPU- programmet har du derfor plikt til å påse at du følger de kravene som gjelder med hensyn til medisinske tester og vaksinasjon.

Tuberkulose er en bakteriesykdom som smitter ved luftsmitte. Enkelte land har høy forekomst av tuberkulose. Informasjon om hvilke land dette er finner du på nettsidene til folkehelseinstituttet.

Erklæring om tuberkulose er obligatorisk for alle studenter på PPU- programmet. Erklæringen signeres av den enkelte student under oppstartsuken for studiestart i 3. klasse , FØR praksisperioden begynner. Studenter som ikke har signert erklæringen før aktuell praksisperiode begynner, mister retten til å delta i praksisopplæringen og må avstå fra å møte opp i praksis selv om vedkommende er tildelt praksisplass.

Politiattest

Det generelle kravet om politiattest for studenter er fastsatt i universitets- og høgskoleloven § 4-9. Det er også omtalt i forskrift om opptak til høgre utdanning, kapittel 6. Politiattesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den leveres inn til oss. Politiattesten vil inneholde en sjekk mot de paragrafene i straffeloven som til enhver tid er listet opp i de aktuelle hjemlene for politiattest. For vår PPU- utdanning gjelder dette politiregisterloven § 39.

Grunnen til at man krever politiattest, er å sørge for at studenter som kommer i kontakt med barn og unge og andre svake grupper, ikke skal være siktet, tiltalt eller dømt for relevante overtredelser i straffeloven.

Søknad om politiattest skjer nå elektronisk. Du finner informasjon om hvordan du søker politiattest på politiets nettsider. I søknaden må du legge ved dokumentasjon som bekreftelse på formålet med din politiattest. Behandlingstiden hos politiet kan ta flere uker, så vi oppfordrer deg til å søke om politiattest senest i begynnelsen av juli dersom du vet at du skal ta PPU. Dokumentasjon til vedlegg blir tilsendt hver PPU- student i juni fra studiekoordinator på PPU.

Hvordan dokumenterer jeg gyldig politiattest?

Når du har mottatt din politiattest uten merknader, så laster du attesten opp under «Søknader» på StudentWeb. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den blir registrert ved UiS. 

Siste frist for opplasting av politiattest:
20. august det året du starter i 3. klasse på ditt bachelorprogram.

Når du har levert politiattest er denne gyldig gjennom hele studieløpet ditt. Ved bytte av studiested og/eller studieprogram som krever politiattest må du vise frem en ny politiattest i samsvar med de paragrafene i straffeloven som er aktuelle.

Hva innebærer det å forevise politiattest?

Jeg forstår:

 • at jeg er tatt opp til et studie hvor jeg ifm. praksisopplæringen vil komme i kontakt med personer under 18 år, og at jeg derfor må levere gyldig politiattest for å få lov til å delta i praksisopplæringen.

Jeg forplikter meg til:

 • å levere gyldig politiattest uten merknad som ikke er eldre enn 3 måneder så snart som mulig ifm oppstart av studiet, og senest innen 20. august. Dette kravet gjelder uavhengig av når i studiet praksisperiodene skal gjennomføres.
 • å levere politiattest med merknad til universitetet innen 3 uker fra jeg fikk tilbud om studieplass.

Jeg er klar over at:

 • jeg ikke får gjennomføre praksisopplæring dersom jeg ikke har levert politiattest uten merknad innen 20. august jfr forskrift om opptak til høgre utdanning § 6-6. Det finnes unntak dersom studenten ikke har skyld i forsinkelsen.
 • merknad på politiattesten kan medføre at jeg ikke kan delta på praksisopplæring. Politiattesten vil bli behandlet av universitetets klagenemnd som avgjør hvor vidt merknaden skal medføre at studenten nektes retten til å delta i praksisstudier.
 • søkere som har merknad på politiattesten, har rett til juridisk bistand i henhold til Lov om universiteter og høgskoler §4-9, sjuende ledd.
 • jeg ikke vil kunne få vitnemål for fullført utdanning dersom praksisopplæring ikke gjennomføres, uansett årsak.

Opptaksreglement for studier i utøvende musikk

1. Virkeområde

Dette reglementet gjelder for opptak til alle studieprogram i utøvende musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag (UK), UiS basert på de faglige standarder som gjelder for utøvende og skapende musikkutdanning i Norge.

Opptaksreglementet gjelder for opptak til følgende studier:

 • Årsstudium i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk
 • Bachelorprogram i utøvende musikk, 240 studiepoeng, utlyst nordisk
 • Videreutdanning i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt
 • Masterprogram i utøvende musikk, 120 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk, 60 studiepoeng, utlyst nordisk og internasjonalt

Opptaksreglementet for utøvende studier i musikk bygger på Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven), av 1. april 2005 § 3-6 punkt 7 og FOR-2007-01-31-173: Forskrift om opptak til høyere utdanning, og Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger, av 18 oktober 2018 §1-1.

2. Bekrepsforklaringer

Hovedinstrument: Søkernes primære utøvende instrument.
Hoveddisiplin: Instrument, komposisjon.
Opptaksprøve: inneholder bl.a. prøver, innsendt materiale og intervju.
Utøvende prøve: prøvespilling på hoveddisiplin eller støtteinstrument.

3. Opptaksgrunnlag

3.1 Søkere til Bachelor i utøvende musikk/Årsstudium i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK).

Alternativt kan søkere fra 25 år, uten dokumenterbar generell studiekompetanse, be om å få vurdert sine kvalifikasjoner på grunnlag av realkompetanse. Søkeren må fylle 25 år det året hen søker opptak til.

3.2 Søkere til Master i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier i musikk, fortrinnsvis en 3- eller 4- årig bachelorgrad med instrumentalutøvende emner på minimum 90 studiepoeng.

3.3 Søkere til Videreutdanning i utøvende musikk, må dokumentere fullført lavere grads studier, fortrinnsvis et 3- eller 4- årig bachelorprogram i utøvende musikk.

3.4 Søkere til Postgraduate Diploma i utøvende musikk, må dokumentere fullført master i utøvende musikk.

3.5 Følgende språkkrav skal være bestått for opptak til det enkelte studium:

 • Årsstudium i utøvende musikk – Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
 • Bachelorprogram i utøvende musikk – Språkkrav i norsk/annet skandinavisk språk skal være bestått i henhold til UiS regelverk/Samordna Opptak.
 • Videreutdanning i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.
 • Masterprogram i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.
 • Postgraduate Diploma i utøvende musikk – Språkkrav i engelsk skal være bestått i henhold til UiS regelverk.

3.6 Unntak fra språkkrav gjøres på bakgrunn av dekanvedtak. Unntak for språkkrav kan ikke gjøres for gradsstudier. Unntak kan likevel gjøres ved innpass i 3. eller 4. året til Bachelorprogram i utøvende musikk, utøvende veivalg.

3.7 Søknad om godkjenning/ innpassing av annen utdanning skal gjøres etter fakultetets retningslinjer. Søknad om innpass behandles via Digital Studentekspedisjon. Ytterligere informasjon finnes på UKs nettsider. Søknadsfrist for innpassing er 20. august det året man starter studiet.

4. Organisering av opptaksprøver i musikk ved Fakultet for utøvende kunstfag

4.1 Opptaksprøvene til utøvende musikkstudier består av to runder. Begge runder gjennomføres med utgangspunkt i definerte repertoarkrav publisert på UKs nettside.

Runde 1 består av et egenprodusert videoopptak. Runde 2 gjennomføres på campus Bjergsted i Stavanger i uke 10.

4.2 Søkere som har bestått runde 1 inviteres til runde 2 i henhold til oppsatt plan senest i uke 8.

4.3 Runde 2 består av:

a) utøvende prøver (hovedinstrument og eventuelt støtteinstrument)
Dersom det er mange søkere til en hoveddisiplin avvikles prøven over to dager.

b) prøve i musikkteori/gehør for bachelorsøkere
Nasjonal prøve i musikkteori/gehør for bachelorsøkere må være bestått samme år det søkes opptak til.

c) intervju

5. Kommisjonsordning

5.1 Kommisjon for de enkelte hoveddisipliner oppnevnes av avdelingsleder og består av minimum to lærere, hvor minst én skal representere den hoveddisiplin søkeren prøves i. De faglige representantene i kommisjonen har uttale- og stemmerett. Studentrepresentanter, oppnevnt av studentrådet ved UK, har rett til å være til stede som observatør under de utøvende prøvene, men har ikke uttalerett.

5.2 Kommisjonen har ansvar for:

1) vurdering av kvalifikasjoner og ferdigheter
2) rangering av søkere (jf. punkt 6).

Kommisjonen vurderer søkerne som bestått eller ikke bestått. Kommisjonen rangerer deretter søkere etter resultatene fra de utøvende prøvene og intervju innenfor hoveddisiplinen og/eller instrumentgruppen. Resultatene samles av lokalt opptakskontor og legges frem for avdelingsledere og dekan. Under endelig vedtaksmøte blir søkerne funnet kvalifisert/ikke kvalifisert. Endelig vedtak fattes av dekan.

5.3 Ved eventuelle prøver på støtteinstrument skal kommisjonen vurdere søkernes prøvespill som bestått eller ikke bestått.

6. Rangering

6.1 Søkerne rangeres etter egne rangeringskriterier basert på kommisjonens faglige vurdering.

7. Opptak

7.1 Avdelingslederne og dekan foretar en helhetsvurdering av søkerne. Søkerne vurderes som kvalifisert/ikke kvalifisert ut fra innsendt videomateriale og øvrig innsendt søknadsmateriale, prøver i opptaksuken, intervju og fagkommisjonens vurderinger og rangeringer.

7.2 Avdelingsledere legger frem forslag til opptak av kvalifiserte søkere for dekan ut ifra fakultetets kapasitet og behov innenfor de spesifikke instrumentgrupper. Endelig opptak vedtas av dekan.

Dekanen regulerer opptak etter:

 • kommisjonens og avdelingsledernes vurdering og rangering
 • resultat fra teori- og gehørprøven (for bachelorsøkere)
 • hensynet til instrumental-/vokalbesetninger
 • andre ressurshensyn

7.3 Kvalifiserte søkere gis tilbud om studieplass i den grad det er ledige plasser på søkt studium. Dersom fakultetet har flere kvalifiserte søkere enn det opptaksrammen tilsier at vi kan tilby, settes søkerne på venteliste ut fra kommisjonens rangeringsliste.

7.4 Søkere som settes på venteliste etter første opptaksrunde vil ikke automatisk ha forrang fremfor kvalifiserte søkere i sekundæropptaket.

7.5 Dersom det er flere ledige studieplasser etter endt primæropptak kan avdelingsleder avgjøre om studiet skal åpnes for en ny sekundær opptaksrunde. Supplerende opptak kan også gjøres av avdelingsleder, med endelig beslutning av dekan.

7.6 Kvalifisering for opptak ett studieår gir ikke kvalifisering for fremtidig opptak.

7.7 Saksbehandling av søkere er taushetsbelagt og unntatt offentlighet.

8. Oppstart

8.1 Søkerne informeres om tilbud, venteliste eller avslag.

8.2 Hvis en søker ikke bekrefter tilbud om studieplass, vil plassen bli tilbudt til en annen kvalifisert søker eller sekundærsøker. Tilbudet gjelder ikke nødvendigvis innenfor samme hoveddisiplin. Søkere som plasseres på venteliste etter primæropptaket, må konkurrere med sekundærsøkere.

8.3 Studenter med studieplass som har permisjon fra utøvende studier i ett år eller mer, vil normalt bli pålagt å gjennomføre ny hovedinstrumentprøve for å bekrefte nivå.

8.4 Det tas forbehold om oppstart av studieprogram og emner.

9. Utsatt opptaksprøve

9.1 Søkere som på grunn av sykdom eller lignende ikke kan gjennomføre den primære opptaksprøven til fastsatt tid kan søke om å få utsatt opptaksprøve. Den utsatte opptaksprøven vil normalt gjennomføres i forbindelse med fakultetets sekundæropptak, dersom det finnes ledige studieplasser etter primæropptaket.

10. Sekundæropptak

10.1 Det kan arrangeres sekundære opptaksprøver dersom det etter primæropptaket er ledige studieplasser. Ledige studieplasser avhenger av kapasitet på søkers hovedinstrument. Sekundære opptaksprøver arrangeres for søkere som ikke hadde anledning til å møte ved primæropptaket, samt for eventuelle nye søkere (jf. punkt 4 og 5).

10.2 Søkere som har gjennomført opptaksprøven ved primæropptaket har ikke adgang til å avlegge ny opptaksprøve ved sekundæropptaket.

10.3 Opptak av sekundærsøkere avgjøres av avdelingsleder og dekan i henhold til samme prosedyrer som nevnt under punkt 7.

11. Videoopptak og digitalt intervju som grunnlag for opptaksvurdering

11.1 Et videoopptak med god lydkvalitet av prøve i hoveddisiplin samt digitalt intervju kan legges til grunn for opptak av søkere som har bostedsadresse utenfor Norden. Dette gjelder ikke søkere til dirigering.

12. Opptak av utvekslingsstudenter

12.1 Internasjonale studenter som ønsker studieopphold gjennom utvekslingsprogram blir vurdert faglig av fakultetets lærere. Et uredigert videoopptak med god lydkvalitet av prøve i hoveddisiplin vedlegges søknad og legges til grunn for opptak av utvekslingsstudenter.

13. Klageadgang

13.1 Enkeltvedtak som er fattet med hjemmel i denne forskriften, kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 til § 32. Klagefristen er 3 uker fra den dagen resultatet av opptaket er offentliggjort, eller 3 uker etter eventuell mottatt begrunnelse.

13.2 Klager på enkeltvedtak i forbindelse med opptak til studium som ikke inngår i Samordna opptak, blir behandlet av Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-1.

13.3 Klage på formelle feil ved opptak behandles først av fakultetet. Dersom fakultetets opprinnelige vedtak opprettholdes, og søker velger å opprettholde klagen, vil klagen bli videresendt til universitetets klagenemnd. I henhold til Forvaltningslovens §28 og §29 kan vedtak påklages skriftlig innen 3 uker etter dato på mottatt brev. Klagen sendes til Universitetet i Stavanger.

Vedtatt av IR/IMD 30. september 2008. Revidert og vedtatt av kvalitetsutvalget/ Institutt for musikk og dans 4. september 2012, og av kvalitetsutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 23. oktober 2018. Sist revidert og vedtatt av Studieporteføljeutvalget/Fakultet for utøvende kunstfag 18. oktober 2022.

Fakultet for utøvende kunstfag har ulike språkkrav til sine studier. Språkkravene er basert på universitetets regelverk, og skal være bestått senest innen 1. juli det året man søker opptak til.

Les mer om hvordan du kan dekke og dokumentere kravet til norsk og engelsk for opptak til Årsstudium.

Fakultetet har vedtatt unntak for språkkrav for enkelte studier, se § 3.6 i opptaksreglement for studier i utøvende musikk. Det betyr at søkere til Bachelor i utøvende musikk - 2. avdeling utøvende studieretning, som ikke består språktesten, kan søke om å gjennomføre et intervju på bakgrunn av fremlagt testresultat. Søknad sendes på e-post til musikk-dans@uis.no og testresultat skal vedlegges søknaden. Søknadsfrist for unntak fra språkkrav er 20. juli.

På bakgrunn av et dekanvedtak kan søkere med bestått intervju bli funnet kvalifisert for opptak.

Retningslinjer for intervju:

 • Opptakskonsulent arrangerer intervjuet (tid, sted, osv.) i samråd med søker og intervjukommisjon
 • Intervjukommisjonen består av avdelingsleder, studiekoordinator og/eller en representant fra administrasjonen
 • Søker må ha oppnådd minimumskravet nivå B1 på alle fire ferdigheter/delprøver for å kunne bli innkalt til intervju på norsk
 • Søker må ha oppnådd minimumskravet 5,0 poeng på IELTS testen eller 60 poeng på TOEFL testen for å kunne bli innkalt til intervju på engelsk
 • Dersom testresultatene viser lavere poengsum enn minimumskravet vil man ikke være kvalifisert for intervju
 • Som hovedregel vil søkeren bli informert om intervjuet (tid, sted, generell info om intervju etc.) senest en uke før selve intervjutidspunktet
 • Intervjuvarighet: minimum 15 minutter
 • Både søker og intervjukommisjon må ha på webkamera under intervjuet
 • Søker må kunne ses tydelig på webkamera og lyd må være tilfredsstillende
 • Det skal avtales ny tid dersom det er dårlig internettforbindelse under intervjuet

Hva kan du forvente å bli spurt om under intervjuet?

Her er noen eksempler:

 • Hvem er du – fortell om dine hobbyer, hvor du er fra osv.
 • Snakk om ditt favorittema i minimum 2 minutter uten avbrytelser
 • Har du noen personer du ser opp til (innenfor ditt fagområde) og hvorfor
 • Forbered 3 spørsmål om Stavanger, fakultetet og/eller studiet du skal gå på

Det vil komme flere spørsmål under intervjuet.

Spørsmål og svar

Får jeg tilgang til øvingsrom i helgene, og når får jeg tilgang til timeplanen min? Her finner du svar på det du måtte lure på.

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvor foregår undervisningen?

Som student ved Fakultet for utøvende kunstfag vil du ha all din undervisning på campus Bjergsted. På campus har vi konsertsaler og ensemblerom, i tillegg til god kapasitet på øvingsrom som du som student kan benytte både til hverdags og i helgene. I tillegg vil du i prosjektuker delta i ulike forestillinger og arrangementer tilknyttet andre kulturinstitusjoner og scener i Stavanger-regionen.

Hvor finner jeg campus Bjergsted og Fakultet for utøvende kunstfag?

Fakultet for utøvende kunstfag har sin egen campus som befinner seg i Bjergstedparken, kun et steinkast fra Stavanger sentrum. Campus Bjergsted ligger like i nærheten av Gamle Stavanger og har Stavanger konserthus som nærmeste nabo. Sjekk ut UiS sitt interaktive kart for informasjon om beliggenhet.

Når får jeg vite hvem som blir mine lærere?

I begynnelsen av august får du innvilget studierett. Når du har semesterregistrert deg vil du få tilgang til Canvas hvor du finner informasjon om både undervisning, lærere og timeplan.

Når får jeg tilgang til timeplanen min?

Timeplanen vil være klar til studiestart. Den får du tilgang til så snart du har semesterregistrert deg. Instrumentalundervisning avtales direkte med lærer og vil ikke ligge i timeplanen. Plan for undervisning i prosjektuker vil foreligge senest tre uker før prosjektet finner sted.

Når må jeg bestemme meg for om jeg skal ha PPU eller utøvende som mitt veivalg?

I slutten av andre klasse (fjerde semester) må du bestemme deg for hvilket veivalg du skal ha i tredje og fjerde klasse (2. avdeling). Du kan velge mellom et rent utøvende studie eller et studie hvor praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) blir integrert i bachelorgraden. Du vil få god informasjon om dine veivalgsmuligheter i forkant av fristen.

Kontakt

Har du spørsmål knyttet til søknad og opptak, vennligst ta kontakt på e-post musikk-dans@uis.no

Studieretninger og fagmiljø

Videre studier

Bachelor i utøvende musikk er et godt grunnlag for videre studier i musikk. Naturlige valg etter fullført bachelor er Videreutdanning- og Master i utøvende musikk. Ønsker du praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) kan du søke deg til vår PPU i utøvende og skapende kunstfag. Skulle du ønske å videreutvikle din kunstneriske- og instrumentaltekniske kompetanse kan du søke Postgraduate Diploma i utøvende musikk. I tillegg tilbyr vi årsenheter som for eksempel Musikkproduksjon og opptaksteknikkDigitale dirigentstudier - kor og korpsDigitale skolekorpsstudier, DigJazz og ConductIT.

Studier

ved Fakultet for utøvende kunstfag

Studentliv

Følg oss!