Videreutdanning: Mat og helse

Denne videreutdanningen vil gi en grundig innføring i ulike metoder og teknikker og hvordan du kan innpasse kunnskap om mat og måltider i den praktiske undervisningen på ulike trinn.

Published Endret
Neste oppstart

Høst 2023

Undervisningsform

Samlingsbasert

Studiepoeng

30 (15+15)

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og i jobb som lærer. Tilgang til å undervise i faget deler av studieåret.

Søknadsfrist

Løpende opptak, vi har for tiden ledige plasser.

Dato for samlinger
Høsten 2023

Uke 35, 28.-30. august Uke 42, 17.-19. oktober

Våren 2024

Uke 3, 17.-19. januar Uke 11, 13.-15. mars

Studér mat og helse nett- og samlingsbasert ved UiS og få formell kompetanse i undervisningsfaget!

Hvem passer studiet for?

Kurset er hovedsakelig rettet mot de som mangler formell kompetanse for å undervise i mat og helse i grunnskolen. Undervisningen vil tilrettelegges for at deltakerne skal kunne kombinere jobb og studium. Det vil være to samlinger à tre dager i løpet av høsten, og to samlinger à tre dager i løpet av våren.

Hva lærer du?

Faget omfatter både teoretiske og praktiske aspekter rundt undervisningen i mat og helse. Mat og helse har kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen, og med få timer på timeplanen er det nødvendig med innlæring av teori gjennom praktisk arbeid. I begge emner vil det være stort fokus på ulike metoder og teknikker, kostråd, matvaregrupper, bærekraft, samt mat- og måltidsglede. Sentralt er kompetansebegrepet om hva elevene skal vite, hva elevene skal gjøre og hva elevene skal forstå. Spørsmål en også får jobbet med gjennom utarbeiding av årsplaner.

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger på nett, praktisk arbeid på kjøkken på UiS og egen arbeidsplass/hjemme, studentpresentasjoner og selvstudium. Samlingene vil konsentreres om praktisk matlaging og elevaktive læringsformer. Emnet legger til rette for videre faglig påbygning. Etter fullført studium på UiS kan en bygge på med 30 studiepoeng ved Universitetet i Agder eller Høgskulen på Vestlandet.

Studiet består av disse to emnene

Vurderingsform

Studentene blir vurdert på grunnlag av innlevert mappe (3 innleveringer høst) og praktisk/muntlig eksamen (vår). Arbeidskrav knyttes til egen undervisning i grunnskolen.

Læringsutbytte

  • Kunnskap om ernæring, ulike matvaregrupper og ernæringsutfordringer
  • Hvordan innpasse bærekraft i undervisningen
  • Hvordan tilrettelegge for elever med ulike behov (allergi/intoleranse/religion/livssyn)
  • Kunnskap om, og bruk av, digitale verktøy og ressurser i faget
  • Hvordan jobbe med smak og smaksutvikling
  • Hvordan benytte didaktiske planleggingsmodeller i utarbeidelse av årsplan
  • Se muligheter for faget som sosialt utjevnende
  • Hvordan få et godt læringsmiljø på kjøkkenet og skape matglede

Praktisk informasjon

For vurdering kreves 100 % frammøte på samlingene. Det er to samlinger à tre dager høst og to samlinger à tre dager vår. Eventuelt tapte samlinger må tas igjen i form av et arbeidskrav.

Faglig kontaktperson

Førsteamanuensis i mat og helse
51833061
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Studiekoordinator

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS

Mer om videreutdanning for lærere i skole og barnehage

IKT i læring og undervisning

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i læring og undervisning.

Studietilbud ved Lesesenteret 2023/24

"Norsk 2" med oppstart høsten 2023 og "Lese- og skrivevansker i sakkyndighetsarbeid - videreutdanning for PPT" har oppst...

Veiledning for nyutdannede lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring

Det er ikke alt man kan lære i utdanningen. Noe lærer man først når man kommer ut i yrket. Veiledning av nyutdannede lær...

Kritisk tenkning i teori og praksis

Videreutdanningstilbud for lærere. Universitetet i Stavanger tilbyr 2 moduler a 15 studiepoeng i kritisk tenkning i teo...

Barnehage- og skolemiljø og ledelse

Videreutdanning for ledere i barnehage og skole som ønsker økt kunnskap og ferdigheter for å fremme trygge og gode lærin...

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2)

Tekstarbeid i norskfaget (Norsk 2) skal styrke lærernes norskfaglige kompetanse knyttet til lesing, skriving og muntligh...

Begynneropplæring 1.–7. trinn

I dette studiet vil du lære mer om hva som kjennetegner god begynneropplæring særlig knyttet til lesing, skriving og reg...

Andrespråkspedagogikk 1.-10. trinn

Andrespråkspedagogikk er en samlingsbasert videreutdanning rettet mot lærere i grunnskolen (1-10) som ønsker å styrke si...

CLASS - Observasjon av kvalitet i skolen

Gjennom CLASS får kursdeltakeren forskningsbasert innsikt i hvordan voksne i skolen kan samhandle enda bedre med elever ...

Mobbing - forebygging og håndtering i skole og barnehage

Videreutdanning for deg som ønsker å bli bedre til å håndtere mobbeproblematikk i praksis. 

GÅR UT: Lærerspesialist i norsk med vekt på lese- og skriveopplæring, 1.–10. trinn

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

Erfaringsbasert master for lærerspesialister

Dette er en erfaringsbasert master innen lærerspesialistutdanningen. For å søke dette studiet må du ha 60 stp. innen et ...

GÅR UT: Lærerspesialist i begynneropplæring

Det er ikke satt opp midler fra UDIR til å starte opp et nytt kull på lærerspesialistutdanning høsten 2022. Studenter so...

GÅR UT: Lærerspesialist

Dette er et tilbud til lærere i grunnskolen som ønsker en faglig karrierevei, samtidig som de beholder undervisning som ...

Videreutdanning for barnehagelærere og lærere

UiS tilbyr en rekke videreutdanninger og studier for barnehagelærere og lærere. Her kan du lese mer om våre tilbud.

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å være praksislærer for praksisstudenter? Ønsker du å være veileder for nyutdannede lærere i, grunnskole og vi...

Matematikk 2 (5.–10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Videreutdanning: Matematikk 1 (1.–7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Psykisk helsepedagogikk

Universitetet i Stavanger tilbyr 4 emner a 15 studiepoeng i Psykisk helsepedagogikk.

Tilbake på skolebenken

Til vanlig arbeider de som lærere på ulike grunnskoler og ungdomsskoler i Stavangerområdet. Flere dager dette studieåret...

Kompetanse for kvalitet- videreutdanning for lærere

Ønsker du å styrke din kompetanse som lærer? Da bør du søke videreutdanning gjennom Kompetanse for kvalitet ved Universi...

Slik lykkes du med videreutdanning ved siden av jobb

Mange har lyst å ta videreutdanning, men synes det virker krevende å studere ved siden av å være i jobb. Her får du de b...