Videreutdanning: Mat og helse

Denne videreutdanningen vil gi en grundig innføring i ulike metoder og teknikker og hvordan du kan innpasse kunnskap om mat og måltider i den praktiske undervisningen på ulike trinn.

Sist oppdatert
Fakta
Studiepoeng

30 (15+15)

Undervisningsform

Samlingsbasert

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning og i jobb som lærer. Tilgang til å undervise i faget deler av studieåret.

Neste oppstart

Høst 2024

Søknadsfrist

Ledige plasser med løpende opptak. Søk i dag!

Dato for samlinger
Høsten 2024

Uke 35: 26.-28.august Uke 42: 15.-17.oktober Ukentlige digitale samlinger tirsdager kl. 10-11

Våren 2025

Uke 3: 14.-16. januar Uke 11: 11.-13. mars Alle forelesningene spilles inn og legges i Canvas. Det vil bli satt av tid til diskusjon med studenter og forelesere tirsdager mellom 10-11, for de som har tid til det.

Søk økonomisk støtte til å ta utdanningen

Flere av UiS sine videreutdanninger inngår i ordningen Kompetanse for kvalitet. Videreutdanning i mat og helse er en av disse.

Når et emne er med i denne ordningen kan du søke økonomisk støtte gjennom Utdanningsdirektoratet. Det finnes i to ordninger; en vikarordning og en stipendordning.

Ordningen søker du på gjennom Udir. Merk at søknadsfristen for ordningen kan være en annen enn fristen for å søke på selve emnet du ønsker å studere.

Studér mat og helse nett- og samlingsbasert ved UiS og få formell kompetanse i undervisningsfaget!

Hvem passer studiet for?

Kurset er hovedsakelig rettet mot de som mangler formell kompetanse for å undervise i mat og helse i grunnskolen. Undervisningen vil tilrettelegges for at deltakerne skal kunne kombinere jobb og studium. Det vil være to samlinger à tre dager i løpet av høsten, og to samlinger à tre dager i løpet av våren.

Hva lærer du?

Faget omfatter både teoretiske og praktiske aspekter rundt undervisningen i mat og helse. Mat og helse har kompetansemål etter 4., 7. og 10. trinn i grunnskolen, og med få timer på timeplanen er det nødvendig med innlæring av teori gjennom praktisk arbeid. I begge emner vil det være stort fokus på ulike metoder og teknikker, kostråd, matvaregrupper, bærekraft, samt mat- og måltidsglede. Sentralt er kompetansebegrepet om hva elevene skal vite, hva elevene skal gjøre og hva elevene skal forstå. Spørsmål du også får jobbet med gjennom utarbeiding av årsplaner.

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger på nett, praktisk arbeid på kjøkken på UiS og egen arbeidsplass/hjemme, studentpresentasjoner og selvstudium. Samlingene vil konsentreres om praktisk matlaging og elevaktive læringsformer. Emnet legger til rette for videre faglig påbygning. Etter fullført studium på UiS kan du bygge på med 30 studiepoeng ved Universitetet i Agder eller Høgskulen på Vestlandet.

Studiet består av disse to emnene

Vurderingsform

Du blir som student vurdert på grunnlag av innlevert mappe (3 innleveringer høst) og praktisk/muntlig eksamen (vår). Arbeidskrav knyttes til egen undervisning i grunnskolen.

Læringsutbytte

  • Kunnskap om ernæring, ulike matvaregrupper og ernæringsutfordringer
  • Hvordan innpasse bærekraft i undervisningen
  • Hvordan tilrettelegge for elever med ulike behov (allergi/intoleranse/religion/livssyn)
  • Kunnskap om, og bruk av, digitale verktøy og ressurser i faget
  • Hvordan jobbe med smak og smaksutvikling
  • Hvordan benytte didaktiske planleggingsmodeller i utarbeidelse av årsplan
  • Se muligheter for faget som sosialt utjevnende
  • Hvordan få et godt læringsmiljø på kjøkkenet og skape matglede

Praktisk informasjon

For vurdering kreves 100 % frammøte på samlingene. Det er to samlinger à tre dager høst og to samlinger à tre dager vår. Eventuelt tapte samlinger må tas igjen i form av et arbeidskrav.

Faglige kontaktpersoner:

Førsteamanuensis i mat og helse
51833061
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslærer i mat og helse
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Studiekoordinator

Rådgiver
51832877
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS

Andre aktuelle videreutdanninger